Másfél hónap 2.

 2012.04.24. 19:42

A Kelemen Hunorral készített interjú második része.

 

 

 

Ungureanu 2012-ben szeretné az egészségügyi törvényt, az RMDSZ NEM-et mond. Választási szempontból az idén veszélyes az egészségügyi törvény?

Mi nem mondunk NEM-et. A következőt mondjuk – tisztázni kell bizonyos elveket és aztán áttérhetünk bármilyen változatra. Az első tisztázandó dolog – a román állam be akar-e vezetni az egészségbiztosítási piacra, az egész piacra, nemcsak a kiegészítő biztosítások terén, magáncégeket és lemond erről a szolgáltatásról és csak egy könyvelő marad, aki elosztja a magántársaságok között a pénzt, ha privatizáljuk az egészségbiztosításokat, vagy nem.

Mi azt mondjuk, hogy az államnak nem kell lemondania erről a szolgáltatásról, meg kell mondania, hogy a minimális csomag az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az államnál marad és a magánszféra oda nem lép be. A polgár elvárja ezt a szolgáltatást az államtól várja el és nem a multinacionális cégektől, melyről azt sem tudjuk, hol van a székhelyük, nem függhet a profitjuktól.

A kiegészítő biztosítások esetében, természetesen, helyet kell hagynod a versengésnek és be kell engedned a magácégeket, de válthatod át a közpénzt csak magánprofittá. Figyelembe kell venned az adófizetőt, figyelembe kell venned minden polgárt, minden pácienst. A páciensnek kell a reform középpontjában állnia.

A kórházak esetében ugyanez a helyzet, nyitva kell tartanod a kaput a magánmenedzsment számára is, ahogy az történt is az utolsóváltozatban, de a finanszírozó, a helyi hatóságok, vagy a minisztérium számára nem szabad kötelezővé válnia a privatizálás, vagy a kórházak menedzsmentjének magánkézbe adása, minden finanszírozót hagyni kell eldönteni, hogy a jobb.

Azt is tudnia kell, hogy ahol vannak magán egészségbiztosítók, az mindig többe kerül az állami költségvetésnek. És itt a pénz nem lesz elég. A magánszféra nem fog otthonról pénzt hozni, az egyes polgároktól beszedett pénzt fogja elkölteni, az Országos Egészségbiztosító Pénztárnak fizetett 5,5 százalékot. Pénzt fog kérni a költségvetéstől, minden évben ki kell majd pótolni a Pénztár költségvetését.

Ez a GDP 5‑6–7 százalékát jelentené évente. Összehasonlíthatja azokkal az államokkal, melyekben működik a magánszektor és megnézheti, nagyjából mennyit ad évente a költségvetés. Ezeket a dolgokat tisztázni kell.

De van arra esély, hogy 2012-ben elfogadják az egészségügyi törvényt?

Van esély arra, hogy a parlament elé kerül és megkezdünk egy világos vitát.

És mikor fogadnák el?

Ezt nem tudom megmondani, csak az RMDSZ-es kollégák jelenlétét biztosíthatom a két ház plenáris ülésén és ha figyelemmel kísérte, nem miattunk nem lehet biztosítani a határozatképességet és nem lehet megszavazni a törvényeket.

Van még valami esély arra, hogy 2012-ben elfogadják a kisebbségek státuszát?

Nem tudok határozott választ adni, mi továbbra is szorgalmazni fogjuk és keresünk majd érveket és keresünk majd partnereket, ahogy azt minden tervünk esetében tettük. Nem tudom, hogy 2012-ben, 2013-ban, vagy 2014-ben fog megtörténni, de egy adott pillanatban meg fog történni, mert ez olyan terv, ami semmilyen veszteséget nem okoz a román társadalomnak, többletértéket biztosít.

Európa ezen részében minden színfolt többletgazdagságot jelen. Ha minden kisebbségnek, nemcsak a romániai magyaroknak, lehetőségük van megőrizni kulturális identitásukat, akkor ez azt jelenti, hogy Románia gazdagabb ország. Egyetlen homogén ország, egyetlen egyöntetű társadalom sem lehet gazdagabb, mint egy változatos és – a mi esetünkben – multikulturális társadalom.

Tehát a következő években számítsunk kulturális autonómiára a magyarok esetében, ez lévén a kisebbségek státuszának fő rendelkezése.

Mit jelent a kulturális autonómia – azokat az intézményeket, melyekben egy nemzeti közösség az anyanyelvén tanul, vagy kulturális tevékenységeket fejt ki, oktatásról és kultúráról van szó, azokat az intézményeket nem lehet megszüntetni, nem lehet zárójelbe tenni, nem vonhatod vissza a költségvetésüket a kérdéses közösség beleegyezése nélkül.

Ez azt jelenti, hogy biztosítsz egy intézményi keretet a hagyományos értékek és a nemzeti identitás megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Ez nem jelenti azt, hogy a román kevésbé lesz boldog, vagy kevesebb pénze lesz a hónap végén, amikor megkapja a fizetését.

A területi autonómiáról lemondtak?

Nem mondtunk le semmiről és nincs semmilyen okunk lemondani politikai programunk bármely pontjáról sem.

Mi a véleménye Băsescu úr ellenzéknek tett ajánlatáról – lemondás az alkotmánymódosításért cserébe ‑, lehetséges? Támogatja?

Ez olyan ügy, amiről nem beszélek, ha valaki le akar mondani, akkor mondjon le.

De az alkotmánymódosításért cserébe?

Azért csak nem vagyunk a paicon. Az ajánlatot nem nekünk tette, nem tudok mit mondani róla. Ha valaki le akar mondani, akkor mondjon le. Én a következőképpen látom – az alkotmányt 2012-ben nem lehet módosítani, felülvizsgálni, nincs meg ilyesmihez a többség.

A regionalizálásról 2012 után lesz szó, az USL olyan jelzéseket ad, hogy szintén szeretné a regionalizálás egy formáját. Ön milyen regionalizálást tart elképzelhetőnek?

Mindenki egyetért abban, hogy szükség van egy közigazgatási reformra, ez a struktúra eléggé elavult, de meg kell találni az optimális változatot nem az USL, nem a PDL, nem az RMDSZ, nem a politikai osztály, hanem az egyszerű polgár számára, hogy ne legyen az az érzése, hogy a döntések elszöknek tőle a megyeszékhelybe, 200–300 kilométerre.

Azt hiszen, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a romániai történelmi hagyományokat és a romániai történelmi régiókat. Itt voltak bizonyos nagyon jól körvonalazott hagyományok, létezett ez a nagyon körvonalazott regionális gondolkodással, a Bánságban, a Körös-vidéken, Bukovinán, Moldvában, Dobrudzsában, Havasalföldön.

Figyelembe kell venned ezeket az aspektusokat, a kulturális, gazdasági, társadalomfejlődési szempontból egymáshoz közelálló megyéket, hogy egy úgy, ahogy koherens régiót alakíthass ki. Azt hiszem, a választások után jön el a pillanat a döntésekre.

A Székelyföld egyike ezeknek az entitásoknak?

Ugyanúgy, ahogy létezik a Mócföld, létezik a Székelyföld is, ahogy létezik a Körös-vidék, úgy létezik Bukovina is. A Székelyföld sem nem ördögtől, sem nem angyaltól való. Ami bennünket illet, e régiót is figyelembe fogjuk venni.

Az idén a béremelések és más növelések mentén haladnak majd, mint amilyen az anyasági juttatás, ahogy azt az RMDSZ is javasolta?

Ez utóbbi összhangban van a munkaügyi miniszter asszony elképzelésével is. Mi elvégeztük az elemzéseket, az SZKT-n (az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsában – a szerz.) megígértük ezt, hogy 2012-ben foglalkozni fogunk a szociális kérdésekkel és a fiatal családok támogatásával.

A bérek növeléséről – visszatérésről van szó – is azt mondtuk már 2010-ben, amikor elfogadtuk ezt a sokkot és visszametszettük a fizetéseket, hogy nincs más megoldásunk – vagy megmentjük Romániát, vagy úgy teszünk, mintha semmi sem történne. Sikerült kiegyensúlyoznunk a költségvetést. Ha a bevételek megfelelőek, akkor visszatérhetünk a 2010-es bérekhez, meglátjuk, hogy egy, vagy két részletben. Remélem, hogy valamikor legkésőbb júniusban megkapjuk ezt a választ, hogy júliusban, amikor a júniusi béreket fizetik ki, látható lesz majd, hogy a bérek egy kicsit helyreálltak.

Melyek művelődési miniszteri mandátumának fő pontjai, mivel tud dicsekedni?

Készíthetek egy hosszú és egy rövid összefoglalót. Tavaly befejeztünk néhány fontos munkát, 22 év után már ideje is volt. Mint látja, a Nemzeti Könyvtárnak végre, két évtized után van székhelye, ez egy nagyon nagy és nagyon szükséges beruházás.

Jászvásáron (Iaşi) befejeztünk két múzeumot – a Kogălniceanu Múzeumot és a Poni Múzeumot. Bukaresten megkezdtük a Nemzeti Színház tatarozását. Lassan-lassan elkezdjük a munkálatokat a Nemzeti Operán, a Román Néprajzi Múzeumon és a Cantacuzino Palotán.

Befejeztük a munkálatokat a Királyi Palotában – a Nemzeti Szépművészeti Múzeum –, ez egy óriási és szintén szükséges beruházás, ez a múzeum évtizedek óta zárva volt. Nagyon sok munkánk van, 300 munkatelepen dolgozunk. Ami az épített örökséget illeti, mindent elvégeztünk, amit ebből a kicsi költségvetésből lehet és konkrét eredményeink vannak.

Ami a kortárs művészetet illeti, 2010-ben kezdeményeztük és azóta is támogatjuk a művészeti folyóiratokat. Ezen időszakban ami szenved, az az írott kultúra és nemcsak az. Volt egy kezdeményezésem a kormányban és támogatást kapott, nevezetesen az, hogy támogassuk az országos kihatású irodalmi, kulturális folyóiratokat.

Másrészt megtartottam a minisztériumnak alárendelt összes működő kulturális intézményt, úgy ami az adminisztáricót, mint ahogy a gyártást is illeti, a színházaknál, a múzeumoknál és mindannál, ami kulturális intézménynek számít.

Ezen kívül a Belügyminisztériummal együtt, de a mi kezdeményezésünkre 2010-ben és 2011-ben úgy hajtottuk végre az átszervezéseket, hogy a kulturális intézmények ne szenvedjék meg. Plusz volt egy csomó kezdeményezés, melyek az UNESCO-val, a könyvvásárokon való részvételünkkel, a Velencei Biennálén való részvételünkkel kapcsolatosak. A költségvetésünkből biztosítottunk mindent, ami arra kellett, hogy ne veszítsük el, amit felépítettünk, sőt, hogy hozzáadjunk valamit ahhoz, amit 20 év alatt létrehoztunk. A tavalyi Enescu-fesztivál volt az egyik legsikerültebb, annak ellenére, hogy a költségvetés nem volt nagyobb, de a nézők és a művészek részvétele nagy, nagy minőségű és nagy számú volt.

E szemszögből nézve azt hiszem, hogy ami a Művelődésügyi Minisztériumot illeti, az adott feltételek között sikerült megtennünk mindazt, amit terveztünk, kevésbé a törvényhozási téren. Itt elismerem, hogy van egy óriási adósságunk, a Nemzeti Kulturális Örökség Törvénykönyve, ami 70–80 százalékban elkészült, két fejezet hiányzik.

Remélem, a mandátum végéig megküldjük a parlamentnek és megkezdődik róla a vita. A dolgot itt nehezebben haladtak, mint ahogy az elején hittem. Én azt szerettem volna, ha sokkal gyorsabban megy, ez nem mentség, de objektív okok miatt nem sikerült elküldenünk a parlamentnek.

Lucian Lumezeanu

 

Forrás: Ziare.com, 2012. április 19., 08:12

Kelemen Hunor - cand se pot adopta Legea Sanatatii, regionalizarea si autonomia - Interviu Ziare.com (II) (Kelemen Hunor – mikor fogadható el az egészségügyi törvény, a regionalizálás és az autonómia)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr974471383

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.