Már nincs sok hátra a romániai helyhatósági választásokig és talán nem érdektelen megvizsgálni, milyen környezetben kerül majd ezekre sor. Ennek egy speciális szeletéről, a magyar‑román viszonyról lesz szó, pontosabban arról, milyen módon viszonyul e két közösség egymáshoz. Ennek ábrázolására két cikket választottam, melyek inkább nekünk, magyaroknak, tűnnek kedvezőnek, illetve olyan újságban – România liberă – jelentek meg, melyek olvasóközönsége sokkal inkább tekinthető a „normálisabbak” közzé tartozónak.

A hangsúly most kivételesen nem a cikkeken lesz, bár azok sem érdektelenek, hanem a cikkekhez fűzött olvasói kommentárokon. Tudom, ezeket nem lehet teljesen „reprezentatívaknak” tekinteni, a magyarországi gyakorlatból is tudjuk, az internethez az eszementek is hozzáférhetnek, de éppen a fentebb említett paraméterek – az alapul szolgáló cikkek nem uszítók, a lap olvasói az átlagosnál magasabb színvonalat képviselnek – alapján úgy vélem, a bejegyzések alapján körvonalazódó társadalomállapot közel állhat a valósághoz. Természetesen, talán nem fordítok le minden kommentárt, de a relevánsakat igen.

Éppen ezért meglehetősen elgondolkodtató az a kép, ami ezekből a szövegekből leszűrhető és még inkább rávilágít a politikusok felelősségére, hogy miként és egyáltalán felhasználják-e a „magyar kártyát” júniusban és főleg majd ősszel, a parlamenti választások alkalmával. Az előjelek nem biztatóak…

Azoknak, akik esetleg nem tudják miről van szó, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, bár elméletileg multikulturális egyetemi státusza van és létezik magyar nyelvű oktatás, megfelelő tanerő hiányára és egyéb, elsősorban szervezési okokra hivatkozva a gyakorlati képzés román nyelven zajlik. A magyar oktatók jelentős része már legalább másfél éve folytatott harcot a magyar nyelvű oktatás kiteljesítéséért, de ez a vita idén télig főleg az egyetem kapuin és a romániai magyar nyelvű sajtón belül maradt. A vita részben anyagi, részben etnikai jellegű: anyagi azért, mert a román oktatókat pénzügyileg hátrányosan érintené, ha elveszítenék a magyar diákok gyakorlati oktatásával kapcsolatos összegeket, etnikailag pedig ez újabb eleme a Marosvásárhely „hovatartozásáért” folyó háborúnak. A magyar diákok eddig is és ezután is alkalmasak voltak bármilyen nyelven (magyarul, vagy románul) kezelni betegeiket és természetesen, ez ezután sem változna. A választások közeledtével és pozitív lépések felmutatásának igénye miatt az RMDSZ politikusai is „felfedezték” maguknak ezt az ügyet, de már nem volt idő megfelelően rendezni a helyzetet. A Boc-, majd az Ungureanu-kormányok végül kormányrendelettel próbálták kezelni az ügyet, amit aztán a Ponta-kormány visszavont. Most itt állunk!

Bolondok, ne játszatok a nacionalizmussal!

 

Az Antena3 hétfőn felvételeket sugárzott az 1990 márciusi, marosvásárhelyi etnikumok közötti erőszakos cselekményekről, hogy ezzel „illusztrálja” azt vitát, mely azzal kapcsolatos, hogy 2012-ben egy magyar nyelvű orvosi kart hoznának létre ugyanabban a városban. Xenofób tettekre való uszításnak vagyunk tanúi, melyek kicsinyes választási érdekekből a nemzeti szubsztanciát fenyegeti.

Milyen módon fenyegeti Románia nemzeti egységét egy magyar nyelvű orvosi kar létrehozása? Mert néhány napja ezt mondják nekünk a hisztérikus tévékben: hogy ha a székelyeknek lesz egy magyar nyelvű orvosi karuk, akkor visszafordíthatatlanul megnyílik az út az etnikai kritériumok szerinti autonómia felé és – természetesen – az autonómiától Erdély elszakításáig már csak egy lépés a távolság. Az Antena3-nak sohasem okozott etikai gondot (nem mintha tudná, mi az az etika!) a marosvásárhelyi egyetem „gondját” a 22 évvel ezelőtti iszonyatos erőszakos tettekkel illusztrálni. Ha hívei lennénk az összeesküvés-elméleteknek, akkor hajlanánk azt mondani, hogy ha már nem jött be nekik az 1990-es Egyetem tér újrajátszása, akkor most megpróbálják újrajátszani az 1990 márciusi konfliktust – csak-csak képesek lesznek destabilizálni az országot. De minthogy nem vagyunk összeesküvés-elméletesek, vannak egyszerűbb, kicsinyesebb és szomorúbb magyarázataink.

Először is, a magyar nyelvű orvosi kar nem fenyeget senkit, sem románokat, sem magyarokat. A magyar nyelvű orvosi nem lehet racionális vitatéma. Az orvostudományt nem románok találták fel és nem román monopólium. Alapjában véve az orvosi kifejezések szinte mindegyike latin és különben is, ha a karrierben ebben a globalizált világban túl akarsz jutni a körorvosi státuszon, akkor kénytelen vagy legalább olvasni megtanulni angolul, ha nem németül, hogy elérj valamit. Az összes, amiről szó lehet az az, hogy a magyarok részesüljenek ugyanolyan jó fordításokban, mint a román hallgatók.

Státusz-, vagy osztálykérdés sem lehet. A magyarok már régóta nem a domináns osztály Erdélyben, melynek kiváltságos hozzáférése lehetne az oktatáshoz és a forrásokhoz. Ellenkezőleg, a magyar lakosság többsége falusi, elszegényedett és gyengén, vagy egyáltalán nem képzett.

Egy megvitatható kérdés lehetne maga a multikulturalizmus elve, ami nem a másfajta kultúrákkal szembeni liberális és jóindulatú viselkedést jelent, hanem a kollektív jogok törvényesítését. És mindahányszor kollektív jogokat törvényesítenek, ez elkerülhetetlenül az egyéni jogok rovására történik, ami veszélyes. De Romániában senki sem folytatja le ezt a vitát.

A marosvásárhelyi egyetem nem fog „Dr. Mengele”-nemzedékeket produkálni, akik majd megtagadják a szegény erdélyi románok kezelését – vagy esetleg iszonyú kísérleteket fognak rajtuk végezni és kínozzák majd őket. Ezzel szemben olyan orvosokat fog produkálni, akiknek döntő többsége a szerencséjét Franciaországban, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztráliában stb. fogja keresni – PONTOSAN ÚGY, MINT A ROMÁN NYELVEN TANULÓ ORVOSOK. A legutóbbi népszámlálás szerint a románok és a magyarok aránya azonos maradt, ami azt jelenti, hogy a magyarok ugyanolyan mértékben hagyják el az országot, mint a románok. Hogy a székelység ugyanolyan ütemben hal meg, mint a román többség. Mert az ő és az orvosaik gondja ugyanaz, mint a románok és a román orvosok gondja: a szegénység és a korrupció. A székelységben pedig a szegénység nagyobb, mint Erdély többi részében, a korrupció pedig legalább olyan nagy, mint az ország többi részében. Ami elvezet minket az igazi gondhoz, ami sem nem akadémikus, sem nem etnikumok közötti: a politikusok.

Az a vád igaz, hogy az RMDSZ zsarolja a kormányt, de itt sem ez a gond. A gond az, hogy más okokból teszi, mint a magyarok jogainak védelme. Egy kisebbségi elit kiváltságaiért teszik, mely túlságosan hozzászokott a hatalom haszonélvezetéhez. A magyar szövetségnek van egy legitimitási gondja, mert önkényesen és mélységesen korruptan vezette a székely földet, a székelyeknek pedig elkezdett elegük lenni ugyanazokból a vezetőkből. A Magyar Polgári Párt, a Magyarok Néppártja megjelenése és Tőkés László kilépése az RMDSZ-ből nem feltétlenül bizonyos, a magyar közösségen belüli szakadások kifejeződései, mint sokkal inkább a 22 évvel ezelőtt létrejött status quo vitatásának jelei. Márpedig az RMDSZ e belülről érkező vitatásra március 15-e környékén a PDL zsarolásával próbálja meg visszaszerezni legitimitását, mert két egymásból következő dolgot használ ki: az állami intézményeknek az USL parlamenti sztrájkjával történő tudatos meggyengítéséből következő politikai képletben betöltött „kingmaker” szerepét. Az RMDSZ sohasem volt ilyen erőpozícióban, hogy a többség mérlegét két kibékíthetetlen tábor egyike, vagy másika irányában billentheti és teljesen irracionális lenne, ha ezt az új hatalmi helyzetét ne használja ki napirendje előmozdítására. És, legyünk komolyak, a magyar nyelvű oktatás nem a világvége!

Akkor miért változtatja az USL világvégévé a MOGYE-t? Mert tudja, hogy miután felszámolt minden párbeszédi hidat a hatalommal – „totális háború”, „ezekkel nincs mit beszélnünk”, parlamenti sztrájk stb. ‑, közvetlenül felelős az RMDSZ új tárgyalási erejéért – gyakorlatilag ez olyan, mint ha ők maguk adták volna át annak a fegyvereket – és most megpróbál minél jobban rátaposni a primitív és erőszakos nacionalizmus pedáljára, hogy a felelősséget áthárítsa a hatalmon levőkre abban a reményben, hogy a januári kudarc után ezúttal – emlékeznek Ponta kijelentésére, hogy Boc és Băsescu nem románok ‑, a „hatalom delegitimálása” művelet sikerrel fog járni. Dan Voiculescu tegnapi kijelentései, melyek szerint az USL „rendkívüli módon” felfüggeszthetné a parlamenti sztrájkot, hogy tárgytalanná tegye az RMDSZ zsarolását egyenértékű azzal, amit a muzulmánok taqiyya-nak – Szent Képmutatás – neveznek, az a doktrína, ami az iszlám dicsőségére lehetővé teszi a hazudozást, a csalást és a diszimulálást. Az, ahogy az USL felébreszti a nacionalizmus szörnyeit, melyeket régóta jól elzártaknak hittünk Romániában, olyan szent képmutatási aktus, mellyel az ellenzék fanatikusai minden áron azt bizonyítják, hogy készek a levegőbe röpíteni a várat, ha nem ők vezetik.

Cristian Câmpeanu

 

Forrás: romanialibera.ro, 2012. március 14.

Nebunilor, nu vă jucaţi cu naţionalismul!

 

 

Kommentárok (Igyekeztem megőrizni az eredeti helyesírási hibákat – PZS)

1…              sz.: ardeleanu’

Nem értek egyet azzal, hogy az R.M.D.SZ „zsarolja” a PéDéLéceket!

A PéDéLécek vállaltak bizonyos kötelezettségeket az R.M.D.SZ-szel és implicit módon a magyar kisebbséggel szemben, amikor létrehoztak egy kormánykoalíciót, de a végtelenségig elodázzák az alkalmazásukat! Egy, másfél éves halogatás, amire Bukale (Bukarest gúnyneve - PZS) vetemedik a magyar szövetségesek kiszolgálás, az normális? Már nem a jellemző balkáni-fanarióta nemtörődömségről van szó, hanem valami sokkal súlyosabbról: ROSSZINDULAT-ról!

Persze, hogy az R.M.D.SZ. arra a következtetésre jut, hogy Bukale NEM AKARJA végrehajtani a lépéseket, melyeket vállalt, így az R.M.D.SZ. most megtalálta a tökéletes pillanatot, hogy rákényszerítse a végrehajtásukra a PéDéLéceket. Miféle „zsarolás” lenne ez?

Az állam vajon nem kötelez minket arra, hogy bizonyos, törvényben meghatározott határidőre megfizessük az adóinkat? …és ha addig nem fizetjük ki, nem csuk börtönbe adócsalásért? Ez nem zsarolás velünk szemben?

2. doktor sz.:gumedal

egyetlen kérdés, campeanu úr; kit fog kezelni az az orvos, aki magyar nyelven tanult az óvodától az egyetem elvégzéséig?

3. a fokozatos elmagyarosítás ideológiája sz.:ASSERT

Lendvai Pál és Kosáry Domokos nagyon jól bemutatják, hogyan működik ez.

4. Németországból sz.:Der Deutsche

„Bolondos” csak azt kívánom neked, hogy sürgős esetben kerülj egy olyan székelységi magyar orvoshoz aki nem beszél románul. Félretéve a tréfát tudd meg, hogy itt Németországban csak NÉMET NYELVEN lehet tanulni. Nincsenek egyetemek a kisebbségeknek (az elismerteknek). Próbáld elmagyarázni az álláspontodat a CSU-s bajoroknak és „bolondos”-nak fognak tartani. A MOGYE-nél a törvény betartása a gond amin Basescu és a PDL folyamatosan erőszakot tesz. Amit te teszel az törvénysértésre uszítás. Ha nem fogod közölni a kommentárt akkor biztos vagyok hogy elolvastad.

5. Fritz von Spitz sz.:Fritz von Spitz

Campeanu! Amikor az ország érdekeiről van szó, akkor az anyádba küldlek téged és a narancsos oranzsgutánjaiddal és a cotroceni-i ostobával. Megcsókolhatod a magyarok seggét. Mutass nekem a világon még egy országot ahol ugyanennyi jogaik vannak a kisebbségieknek mint nálunk. A világon hol van még etnikai kritérium szerinti állam által finanszírozott egyetem?? Szeretem a hazámat és IGEN nacionalista vagyok amikor látom hogy ezek a bozgorok arcon köpnek minket. Keményen *** kell legyél hogy ne értsd meg a rejtett céljukat. De, te nem tudhatod. Te, egy szolga vagy akit azért fizetnek hogy jöttment gazdáidat szolgáld

6. Mutass egy országot ebben a világban, ahol van még ennyi sz.:Felix

            Válasz Fritz von Spritz beírására

Mondjuk Svájc, Kanada, India.

7… sz.:ardeleanu’

             Válasz Fritz von Spritz beírására

Látja, Câmpeanu úr? … az ehhez hasonlók a „megzsaroltak”!

És még meg is játszák a multikulturalizmust, olyan nevet véve fel, ami a gyámoltalanoknak és gyengeelméjűeknek, a fórumon, azt sugallhatja, hogy „németek”… És hogy támogatnák a német nyelvű szak létrehozását… Miközben a Marosvásárhelyi (az eredetiben is magyarul – RS) Tudományegyetemről van szó, ami valamikor teljesen magyar volt, ők pedig valahol a Kárpátoktól délre vannak és törökökkel és a muzulmán arabokkal korcsosulnak el… És – az ő Mitikisztánjukból – még Németországból adnak példákat is, ahol nem voltak kisebbségek és a lakosság 99 százalékban németekből állt…

…”megzsaroltak”, szegény balkáni fanarióta sovének…

8. fritz… sz.:alina

            Válasz Felix beírására

kanadában élek, itt NINCSENEK MÁS TANNYELVŰ ÁLLAMI ISKOLÁK. beszélhetsz a nyelveden, eljárhatsz templomokba, mecsetekbe, zsinagógába,… a te dolgod. DE AZ OKTATÁS ANGOL VAGY FRANCIA NYELVEN FOLYIK (a hivatalos nyelveken)

többet adtatok a magyaroknak, mint kellett volna. korrupt politikusok vezetik RO-t

9. Iskolák Romániában sz.:Vasile

Az iskoláknak Romániában román nyelvűeknek kell lenniük. Pont. Aki más nyelveken akar tanulni, az menjen más országokba. A magyarok és a németek a múltban nem bántak jól velünk, románokkal, lásd a történelmet és most, ha jogokat adtok nekik, akkor balfékek vagytok a saját országotokban. Ma megdöbbentem olvastam, hogy cigány líceumot hoznak létre Bukaresten. Hihetetlen a hatalmon lévők ostobasága.

10. hé, de miért vannak két nyelven? sz.:jacques

            Válasz alina bejegyzésére

netán nem azért, mert van egy gondotok quebec-kel? netán nem azért, mert nem akarjátok megbántani a francia nyelvűeket? és akkor miért gond, ha Romanika ugyanezt teszi? Mert mi lesz, elmegy 1,5 millió magyar 6 millió erdélyivel egy 9 milliós Magyarországra? Nos, próbálja meg! Miért féltek egy olyan országtól, mely feleakkora, mint Románia, hadsereg nélkül, józan vezetés nélkül és főleg hadsereg nélkül? Teljesen meghülyítettek benneteket az antena-k (Antena tévéadók – PZS)?

11. Kommentár sz.:c.g.@alina

Sajnos, „alina” asszony/kisasszony, ROMÁNIÁBAN nem úgy van, mint az Új Világban, Európában minél jobban közeledsz… kelethez, annál bonyolultabb, Európában minél jobban távolodsz… kelettől, annál egyszerűbb…, ez van „nous sommme male place” (rossz helyen vagyunk) ahogy azt egy IGAZI ROMÁN, EMIL CIORAN mondta! Az európai országok bizonyos övezeteiben mesterségesen fenntartott etnikai keveredést motivációra használják fel mindenféle zsarolásokhoz, hogy pórázon és meghunyászkodva tartsanak bizonyos nemzeteket, a főkolomposok pedig… a hatalmasok és a befolyásosak, hol … keletről, hol …nyugatról! A Jó Isten gondoskodásából ROMÁNIA sok más etnikus fiainak „anyaországa”, beleértve a kiválasztott nép fiait, azt hiszen, nem véletlenül nevezik még, szerényebben – Isten Anyja Kertjének ‑, remélem, megfelelő megoldás születik ezzel a magyar „nyelvű” orvosos kínlódásra, ami némiképp arra hajaz, hogy amikor felforrósodik a feje, a „csúszómászó…” kimegy az útra…! Elrendeződnek a dolgok…, és hallunk majd …jobb híreket is!

12. Apropó multikulturalizmus sz.:Dana

            Válasz alina bejegyzésére

És francia nyelven vannak iskolák? Hogyhogy? Hiszen Kanada a brit Commonwealth tagja. Á, azért, mert van egy franciául beszélő népesség? És apropó, az angol nyelvű oktatást nem ellenzi? Vagy az hasznos azoknak, akik más országokban is akarnak dolgozni, vagy ki akarnak vándorolni, mondjuk Kanadába?

13. Újraosztás felelősség nélkül sz.:ASSERT

Az RMDSZ semmiben nem hibás a jelenlegi romániai gazdasági hanyatlásért? Románia gazdasági jólétét csak nemzetállamunk működésével lehet biztosítani. De az RMDSZ elsődleges politikai célja, egy nyilvánosan bejelentett cél, Románia nemzetállamként való működésének akadályozása! Hargita és Kovászna megyék sokkal többet kapnak a központi kormánytól, mint amennyit ők adnak Romániának. És Románia központi közigazgatásában az állások egyharmadát az RMDSZ emberei ellenőrzik. Tehát Románia nagyon nehéz helyzetéért a felelősség egyharmada a magyaroké. Akik csak Románia 6 százalékát jelentik.

14. a nem értésnek… ára van! sz.:jan dinu

Amikor elkaptam egy magyar nőt… ez van, mint minden férfi, aki talál … NEM bocsát meg…

egy nagy… nem értés helyzetébe kerültem

--- Ő --- azt mondta: nem to dom, nem to dom…, nem volt nálam szótár a fordításhoz de nagy nehezen intuitív módon az asszony megértette miről van szó… szenvedéllyel engedve!...

Azt hiszem az orvostudományban még bonyolultabb, ezért járok szótárakkal, mert … szakképzett poliglottá váltam!

JD-USA

15. bozgor zsarolás sz.:radu

te retardált, basescu néhány szavazatért eladja ROMÁNIÁT a bozgoroknak és te a románokat bírálod, te ordenáré, menj magyarországra baseval, hunorral stb.

[…]

17. dana sz.:alina

            Válasz dana bejegyzésére

dana, nem nagyon értem mit akarsz mondani. úgy tűnik neked fogalmad sincs sem a történelemről sem a földrajzról… csak egy opportunista vagy. itt is van egy erős magyar közösség, de a kormányt nem zsarolják mint RO-ban. itt a magyar közösségnek meg sem fordulna a fejében hogy ilyesmit kérjen. a románoknál lehet, mert vannak olyanok mint te vagy ez a képzetlen újságíró. (hogy ne nevezzem másképp…)

18. oktatás Kanadában sz.:Felix

            Válasz alina bejegyzésére

Nos, erről van szó, két nyelv van, angol és francia.

Lefordítva „román és magyar”

Felix

19. Anyafurkó… sz.:ardelean 2

Az iskola és oktatás ezen nagy témájával kapcsolatosan fontosnak tartok megemlíteni egy nagyfokú szűklátókörűséget azok gondolkodásában, akik furkósbotként használják az anyanyelvet…, nevetséges módon feszítve a húrt…, ezek végső soron nem tesznek egyebet, mint önmagukat szigetelik el a többi polgártárstól, nemzettárstól, akiktől – akár tetszik, akár nem – nem szabadulhatsz, mert ilyen az élet, de aki ezt a furkósbotot használja, az állandóan negatív energiákkal töltődik fel, ami a sorsát még nehezebbé és boldogtalanná teszi. Szegény fejük!

[…]

24. Az egyetemi oktatásról sz.:Liviu

A gondot mindenki számára nagyon könnyen meg lehetne oldani:

Az egyetemeket privatizálják, mint Amerikában.

Nincs többé állami kar, egyetem. És így van teljesítmény

Közvetlenül a hallgatóknak adsz ösztöndíjat, teljesítményüktől függően.

És megszabadulsz minden vádtól és egy seregnyi úgynevezett nagy professzortól, akiknek fogalmuk sincs, milyen világon élsz.

És marad pénzed az elemi és a posztliceális oktatásra.

És véget ért az egész cirkusz.

És így cselekednék Ungureanu helyében.

Az egyetemek egyetemi autonómiát akarnak, de pénzt is a költségvetésből.

Vagyis, én olyan döntést hozok, amilyet akarok, de a ti pénzeteken.

Nos, hozzál meg olyan döntést, amilyet akarsz, de a te pénzeden.

Nekünk nincs szükségünk állami egyetemre. Mire használnak nekünk? Őszintén, semmire.

Különben is, a hallgatók 80 százaléka semmit sem tanul az egyetemen és átmennek, mint kacsa a vizen.

26. Egyáltalán nem vagyok meglepve… sz.:Sasu T.

Egyáltalán nem lep meg a merev álláspont azzal szemben, hogy Marosvásárhelyen létrehozzanak egy magyar tannyelvű orvosi kart. Nem Románia az egyetlen ország, ahol a kommunisták alatt nagyon eltúlzott és a kisebbségekkel szembeni tisztelet nélküli nacionalizmust tartottak fenn. Mindenesetre Romániában nagyon gyakori jelenség a más nyelvet beszélő román állampolgárokkal szembeni türelmetlenség.

Olyan országoknak, mint Svájc, Ausztria, Olaszország, hasonló gondjaik vannak, de egyetlen európai országban sincs 21 bevallott nemzeti kisebbség.

A kormány döntését Románia magyar lakossága iránt tisztelet első lépésének tekintem.

Személy szerint azt szeretném, ha más országok is hasonlóan cselekednének és követnék a példánkat…

Ne feledjük, hogy a csernovici iskokákban és egyetemeken 4 nyelven oktattak… és mint az közismert, az egész román elit Csernovicon (Tschernovitz), vagyis Ausztria-Magyarországon tanult…

27. kérdésem az, hogy… sz.:adriana pusch

…KINEK ÉRDEKE ETNIKUMOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOKAT KIROBBANTANI? DE FŐLEG AZ, HOGY KI AKAR PASSZÍV MARADNI, AMIKOR – EGYELŐRE CSAK A ZSAROLÁS – KONLIKTUSI FORMÁVÁ FOG ÁTALAKULNI? A PARLAMENTI KÉPVISELŐK MIÉRT NEM AKARNAK TÖRVÉNYBEN MEGTILTANI MINDENFÉLE KÍSÉRLETET ARRA HOGY EGY ETNIKUM EGY EGÉSZ ORSZÁGOT ZSAROLJON, MELYNEK JOGAIT NEM SÉRTIK MEG? A PARLAMENTI KÉPVISELŐK ÉS A CSAT (Legfelsőbb Védelmi Tanács – PZS) (mely sokkál inkább arra kész hogy BEFOGJA A SAJTÓ SZÁJÁT) NEM TILTJÁK BE A TÖBBÉ VAGY KEVÉSBÉ VILÁGOSAN KIFEJEZETT RENDETLENSÉGRE USZÍTÁST?

[…]

29. Á NEM TUDOD KINEK AZ ÉRDEKE? sz.:danny

okosabbnak képzeltelek, nos, a hatalmon lévőknek, hogy nagyobb széthúzást keltsenek köztünk, ez a céljuk hogy bármit megtegyenek hogy ne veszítsék el állásukat, tisztségüket… amikor érzik, hogy a nép fejüket akarja venni, ezeknek sikerült több rosszat tenniük, mint a kommunistáknak, ezek a magukat demokratáknak nevező emberarcú démonok

[…]

31. Lehetetlen! sz.:olaszországból

Nem lévén az állam hivatalos nyelve, LEHETETLEN LÉTREHOZNI egy egyetemet bármilyen más nyelven mint a román!!! Svájcban sincs, ahol 3 különálló nép él, 4 hivatalos nyelv van és az állam szövetségi rendszerű, nincs német vagy olasz tannyelvű egyetem Genfben mint ahogy nincs francia sem Zürichben!

Svájcban 10 egyetem van. Bázelben, Bernben, Luzernben, San Galloban és Zürichben németül tanulnak. Genfben, Lausanneban és Neuchatelben franciául. Friburgban, ahol elismerik a kétnyelvűséget, németül és/vagy franciául tanulnak. MEGJEGYZENDŐ, HOGY NINCS EGYETLEN OLASZ TANNYELVŰ EGYETEM SEM, HOLOTT HIVATALOS NYELV! A luganoiak nem érzik magukat kizártaknak, diszkrimináltaknak, vagy jogaikban sértettek! A következtetés? Aki magyar nyelven akar tanulni, az menjen el! Az EU-ban szabadon lehet mozogni!

[…]

33. Orvosi sz.:Nicolae – Kanada

A KANADA/QUEBEC ÉS ROMÁNIA/KÉZDIVÁSÁRHELY & KOVÁSZNA ÖSSZEHASONLÍTÁS NEM MŰKÖDIK. KANADA SZÖVETSÉGI ÁLLAM, 10 TARTOMÁNNYAL, MELYEKNEK VAN TARTOMÁNYI KORMÁNYA ÉS MINDEN TARTOMÁNYNAK JOGHATÓSÁGA VAN AZ OKTATÁS, A HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓS NYELV STB. STB. FELETT

ROMÁNIA EGYSÉGES ÁLLAM, NEM SZÖVETSÉGI. A ROMÁNIAI MEGYÉKNEK NINCS UGYANOLYAN JOGHATÓSÁGUK, MINT A KANADAI TARTOMÁNYOKNAK. KÉREM, NÉZZENEK JÓL UTÁNA.

Romania

[…]

37. ? sz.:atol

Egy csak magyaroknak szolgáló állami intézmény megszerzése számukra csak egy szakasza a hosszú távú programjuknak. A belső feltételek kedvezőek voltak számukra – találtak olyan embereket, akik a hatalomért elárulták a románságot. A jövőben megtörténhet, hogy a kedvező feltételek kívülről is érkeznek majd és nem lehet tudni, mi fog történni. a magyaroknak nem számít hogy a románok vannak többségben egy bizonyos területen. a románok 1848-ban is és 1940-ben is többségben voltak de ez nem számított. Ők szakemberek amikor elnemzetlenítésről van szó – akkor ha az övék a hatalom egy bizonyos területen.

Mondok egy hosszú távú tervet: amikor megérnek majd a feltételek akkor megszerzik majd Székelyföld és Partium autonómiáját. Szintén akkor amikor a feltételek kedvezőek lesznek megszerzik a kisebbségek státuszát tehát a kulturális autonómiát – vagyis bármelyik magyar vagy kisebbségi akárhol van autonóm lesz a román állam intézményeivel szemben. E két autonómia kombinálásával és úgy cselekedve ahogy 1939-ben is tették, vagyis arra kérték azokat a magyarokat akik olyan megyékben éltek ahol nagyon kis arányt tettek ki hogy költözzenek bizonyos erdélyi területekre hogy ezzel létrehozzanak egy folyosót a nyugati határ és Székelyföld között további kedvező feltételeket fognak várni a végső cél eléréséhez.

Sci-fi forgatókönyvnek tűnik? Nekem nem.

[…]

39. NEMET AZ ANARCHIÁRA! sz.:Ela

Valójában mit kellene kommentálnom? Azt, ahogy az antena-k „színre” viszik az rmdsz kérését vagy azt hogy az rmdsz-nek sikerült, mint mindig a választások előtt sarokba szorítani a kormányon lévőket függetlenül attól kik voltak ők?? A kérdés számomra relevánsnak tűnik látva hogy mekkora „hazafias” gyűlölettel mutatják be az antena-k ezt a kérdést, csúnyán játszva a tűzzel. Azok a semmirekellők bármit megtesznek majd csak hogy káoszt hozzanak létre Romániában, hogy megbukjon a kormány, leváltsák az elnököt, Felix (Dan Voiculescu, az Antena tévék tulajdonosa és a ma Konzervatív Párt alapítója - PZS) pedig tiszta lappal megússza. Tényleg azt hiszitek, hogy törődnek Romániával? Nem hagyják magukat míg nem hiszterizálják az egész országot tudva hogy a románok gyorsan felhevülnek amikor magyarokról van szó. Ha ez nem fog bejönni nekik, keresnek és találnak majd mindenféle témákat, részben valósakat, részben gyártottakat csak azért hogy elérjék céljaikat. Ha hagyjuk magunkat ennyire könnyen manipulálni, akkor nekem ez nem hangzik jól. Nem mondom, hogy egyetértek a magyar vezetők számtalan kéréseivel és követeléseivel. De nem tudok arra gondolni, mi történhetne ha túl sok képzés és ész nélküli emberek elszabadulnak, Isten őrizz! A nagy hibát Iliescu követte el, amikor a nyugalomért és sok, sok szavazatért belement abba, hogy az rmdsz elinduljon a választásokon. Abból indult ki a baj. Nem fogadható el, hogy egy etnikai szövetség (mely nem nyilvánítja párttá magát) húsz éve bent van a parlamentben és mindenkit kénye-kedve szerint kijátsszon. Ezt Nelu bának kell megköszönnünk. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy ezen ország állampolgárai ne ismerjék a hivatalos nyelvet. Franciaországban, Kanadában, az Egyesült Államokban, bármely civilizált országban az egész oktatás a kérdéses ország hivatalos nyelvén zajlik. Azt hiszem, hogy a magyar nemzetiségű román állampolgároknak nem kellene hagyják hogy a politikusaik manipulálják őket. Mi a fene!!... csak a sérülteknek, nélkülözőknek kell bizonyos kedvezményeket adni. Nem hiszem, hogy a magyarok sérültek vagy tehetetlenek lennének. Sajnos, hozzánk hasonlóan hagyják magukat manipulálni a politikusok, az ítélőképesség legelemibb érzésével sem rendelkező emberek által. Mi lenne a megoldás? Az egyetlen és legerősebb fegyverünk a SZAVAZÓPECSÉT. Ez az egyetlen dolog amitől félnek. Ha van eszünk, ha nem vesztettük el az emlékezetünket, ha nem felejtjük el ki vitte gallyra ezt az országot, ha van egy csepp ítélőképességünk, akkor tudunk tenni valamit ezért az országért. Ha nem… akkor továbbra is úgy élünk majd hogy observator-ral, acces direct-tel, in gura presei-jel, la ordinea zilei-jel, subiectiv-vel és a híres sinteza zilei-jel (az Antena 3 hírcsatorna politikai műsorai - PZS) „táplálkozunk”. Mivel a cikkben két különböző témát vetettek fel: 1 – az a tendenciózus és teljesen felelőtlen mód, ahogy az antena a kérdést felveti és 2 – az, ahogy az rmdsz „politizál”. Ránk hárul a felelősség hogy ne vessük az országot egy vak háborúba köztünk, többségiek és a kisebbségek között, a politikai osztály örömére és hasznára. Miért harcolnánk „ostobán” egymással??? Ők óriási vagyonokat halmoztak fel, mi pedig verjük be egymás fejét? Nem, én nem nyelek le ilyesmit. Remélem a magyarságban is vannak olyan emberek akik egészséges, nem diverzionista elmével gondolkodnak. Isten óvja meg Romániát és lakóit az anarchiától!

Áldd meg Uram, Romániát,

Áldd meg a hazámat,

Adj erőt, adj ébredést,

Kérünk, Jézus, könyörülj rajta.” Ámen!

40. Rumán nacionalista Fritz, íme néhány példa sz.:debunsimtz

            Válasz Fritz von Spritz bejegyzésére

… amit kértél: Alto Adige autonóm tartomány (Dél-Tirol) Olaszországban, a baszk és a katalán régiók Spanyolországban, az Aland-szigetek Finnországban, Vajdaság régió Szerbiában, a németajkú közösség Belgiumban (saját parlamenttel és kormánnyal 75 ezer lakosnak!). tájékozódj, egy habzó szájú nacionalista könnyen legyőzhető nacionalista.

41. Tisztázások? sz.:dinub

            Válasz ardeleanu’ bejegyzésére

@ardeleanu’

Az ön tájékoztatására: Az Alkotmány szerint, Kanada kétnyelvű ország (hivatalosan): egyenlő úgy az angol mint ahogy a francia is. Ez nem igaz Romániára! Kanada harmadik leggyakrabban beszélt nyelve a mandarin(kínai) a negyedik pedig az olasz stb. egészen a 150 nyelvig… …de csak ez a két nyelv hivatalos. Következésképpen ahhoz hogy politikus legyél folyékonyan beszélned mindkét nyelvet. Ez logikus ha szavazatokat akarsz szerezni, főleg szövetségi szinten. Újabb különbség Romániához képest!!. Ezen kívül ahhoz, hogy alkalmazzanak a szövetségi hivatalokban/ügynökségekben/szolgáltatóknál folyékonyan beszélned kell mindkét nyelven tartománytól (Quebec, Ontario, Alberta stb.) vagy várostól (Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver stb.) függetlenül. A kormányok választások nyomán történő cseréjekor a vezetők változnak (minisztertől felfele); a miniszter-helyetteseket és a nekik alárendelt többi tisztviselőt nem cserélik le (csak ha galibát okoznak vagy alkalmatlanok). Ami az oktatást illeti: az állam által finanszírozott esetében a két hivatalos nyelv egyikén történik. Vannak magániskolák is de nincs tudomásom arról hogy más nyelven lennének, mert senki sem alkalmaz ha nem tudsz angolul vagy franciául. Természetesen az angol a domináns a kereskedelmi/szakmai kapcsolatokban (mérnökség, orvostudomány stb.),… de az utcán, a boltokban, vagy a munkahelyen meghallhatod a több mint 150 nyelv egyikét.

Tehát látják hogy van néhány különbség a „made in Romania” és a „made in Canda” multikulturalizmusok között.

42. Szintén Quebecből sz.:debunsimtz

            Válasz alina bejegyzésére

kedves Alina, az erdélyi magyar közösség kb. 800 éve ott van. Kanad úgy 400 éve létezik. Nem hasonlíthatod a kanadai magyar bevándorlók jogait a romániai magyar őslakosok jogaihoz. A magyarok Kanadában nem jelentik sem a lakosság, sem a parlament 7 százalékát, nincsenek magyar többségű területek, nincsenek évszázados hagyománnyal rendelkező magyar iskolák és egyetemek. Kanadában nem éltek, alkottak, vagy haltak meg a magyar kultúra alapemberei, Kanada egyetlen területe sem volt a történelem során magyar uralom alatt. Kanadában nincs több száz magyar templom, vár, temető, nincsenek magyar eredetű folyónevek, vagy helynevek. A francia, vagy az angol nyelvben sincs több száz magyar eredetű szó, mint a románban, nincs több ezer vegyes házasság sem magyarok és kanadaiak között. Ám Kanadában a Quebecben többségi és máshol kisebbségi franciaajkúakat alapító nemzetnek tekintik, akárcsak a többségi angolokat. Kanada nem határozza meg magát egységes nemzetállamként, nem zárja ki a nemzettestből a terület fejlődéséhez évszázadok óta hozzájáruló franciaajkúakat.

43. A magyarok és a németek nem bántak velünk jól sz.:debunsimtz

            Válasz Vasile bejegyzésére

igen… nézzük csak meg: az első nagyobb példányszámú könyveket román nyelvet a brassói Első Román Iskolában nyomtatták 1560 körül, egy olyan Erdélyben, amit nem román bojárok vezettek, hanem magyar nemesek, egy németek által uralt városban. A román nép etnogenezisének elméletét a balázsfalvi Erdélyi Iskola dolgozta ki, egy osztrákok által uralt Erdélyben. A román nyelv latinbetűs írását, a cirillbetűs helyébe, szintén az erdélyi iskola vezette be, szintén Balázsfalván, szintén az osztrákok alatt. Ti ezek a magyarfóbiás szellemben felneveltek csak közös történelmünk negatív aspektusait ismeritek. Tájékozódjatok, a Wikipedia sok kellemetlen meglepetést tartogat!

[…]

47. Szégyen sz.:ion pop

A szerző egyetért a magyarok viselkedésével! Szégyen! Nem kellene egy olyan újságban írnia, aminek România liberă a neve!

48. azt hiszem, téved! sz.:amuzatu

Néhány klasszikus zsarolással van dolgunk: az RMDSZ-é a kormánnyal szemben, az USL-é ugyanazon kormánnyal szemben. A kormánynak ellen kell állnia mindkét zsarolásnak. És a lakosságnak pontosan meg kell értenie. Úgy a románoknak mint ahogy a magyaroknak.

Ami a felvetett kérdést illeti, szintén téved.

1990 márciusában a marosvásárhelyi kórházak magyar orvosai megtagadták a román sebesültek kezelését. (Az utcákon lévő magyarok erőszakos tetteinek áldozatai…) Ez elmond valamint a kisebbségieinkről… És a magyar nyelvű orvosiról.

És ebből indul ki a gond. Nem a magyar nyelvű (állami) felsőoktatásról van szó. A magyar nyelvű felsőfokú, állami orvosképzésről van szó. Egy románul nem tudó orvos dolgozhat majd román betegekkel? (Hogyan fogja összeállítani az orvosi dokumentációt és megírni a recepteket? A gyógyszerészek hogyan fogják megérteni a román recepteket és – főleg – miként fogják megadni a – kötelező – használati utasításokat a román pácienseknek? Válaszoljanak ezekre a gyakorlati kérdésekre). Ha igen, akkor egyetértek önnel. Ha nem, ideje visszavonnia a leírtakat és a jövőben jobban elemezze a kérdést, mielőt íráshoz folyamodna.

Aztán meg kell értenie, hogy a román állam nem produkálhat több ezer orvost, akik nem tudnak románul, a többségben magyar övezetek – évi – néhány ezer tisztségére. Ha alkalmazzák az RMDSZ által kért lépést, akkor – drasztikusan – csökkenteni kell a magyar nyelvű hallgatók számát, a valós szükségleteknek megfelelően. Ez nem fog újabb botrányt okozni? Fenn lehet tartani néhány hallgatóval egy magyar nyelvű „tagozatot” a MOGYE-n? Nem hiszem. És miként fogják megvizsgálni a kérdéses területeken kisebbségi románokat, ha az új orvosok nem tudnak majd románul? Ez nem a románok diszkriminációja? Vagy a román államot azért zsarolják, hogy – a saját pénzén – gyártson orvosokat Magyarország számára?

Nincs semmi bajunk a magyar nyelvvel (bár úgy tűnik, nekik van valami a román nyelvvel), de nem az orvosin kell alkalmazni a magyar nyelvű oktatást. Próbálkozzanak egy magyar tagozattal a jogon, az ASE-n (Közgazdaságtudományi Akadémia – PZS). Általában véve a liberális szakmákban. És egyet fogunk érteni! (Bár Magyarország nem biztosít hasonló jogokat a magyarországi románoknak…)

Aztán ne felejtse el, hogy a romániai egyetemek függetlenek. Jogilag a kormánynak nem szabad beavatkoznia a belső működésükbe, a kurzusokba stb. A jelenlegi koalíció által elfogadott törvénnyel. Tehát, a PDL+RMDSZ által… Amikor külön magyar nyelvű tagozatot kér a MOGYE-n, az RMDSZ a törvények felett állónak tartja magát. Számukra a román állam törvényei nem működnek. A PDL pedig alájátszik nekik. Hogyan harcolnak a jogállam megvalósításáért, ha ők sértik meg elsőkként ezeket a szabályokat? Szóval?

Ne vádolja többet feleslegesen az ellenzéket. Ilyen a demokrácia játéka. Nem kedvelem őket, de a kormány hibáit meg kell büntetni. És ki kell használni. Különben visszatérünk a totalitarizmushoz. A kormány hibája, hogy ilyenfajta alkalmakat teremt. És nem tartja furcsának, hogy a csapások döntő többsége az RMDSZ felől érkezik? (MM, oktatás, RMGC stb.)

Bár, általában, csodálom és támogatom önt, néha félre is lép. Gondolja végig, hogy mikor és miért. Az ember a hibáiból tanul!

Amúgy adja Isten, hogy csak jó dolgokról olvassunk!

49. Egyenlőség a demokrácia előtt sz.:Marin Moscu

EGYENLŐSÉGET! MAROSVÁSÁRHELYEN ORVOSI EGYETEMET MAGYAR NYELVEN, A KOVÁSZNA MEGYEI TANÁCSBAN, ARÁNYOSAN, AZ ALKALMAZOTTAK, A TANÁCSNOKOK 20 SZÁZALÉKA ROMÁN LEGYEN! TEHÁT A DEMOKRÁCIA ÉRVÉNYESÜL, EZEN ORSZÁG MINDEN ÁLLAMPOLGÁRA EGYENLŐ AZ ISTEN ÉS AZ ALKOTMÁNY ELŐTT.

NINCS MÁS MONDANIVALÓ! ÖRVENDJÜNK MINDNYÁJAN A ROMÁN DEMOKRÁCIA GYÜMÖLCSEINEK!

[…]

54. A nemzet árulói sz.:tudor

Nagyon haragszom amiatt, hogy ezek az árulók és hazaárulók vezetik az országunkat. Remélem eljön az idő amikor fizetni fognak. Az a fájdalmas hogy nemcsak ezek az árulók fognak megfizetni hanem fizetni fogunk mi is és a gyermekeink gyermekei is. Szégyen újságíró úr. A kormánynak inkább távoznia kellett volna semmint hogy engedjen ennek a zsarolásnak. Megőrizték volna méltóságukat mert nem szegték volna meg az elveiket. A gond az hogy ezeknek az árulóknak nem lehetnek elveik. Nem akarok többé adókat fizetni azért hogy ezek a semmirekellők gúnyt űzzenek az országból. Románok menjünk szavazni és küldjük „kivégzőosztag” elé az összes nemzet- és hazaárulót. Őseink forognak a sírjukban…!

55. Románellenesség sz.:Sandulescu

1975-ben a kutatásban dolgoztam, egy gazdasági tanulmányt készítettem Hargita megye gazdasági fejlődéséről. A megye vezetősége többségében magyar nemzetiségű románokból állt, jól együttműködtem velük, nyilvánvalóan román nyelven. Kb. 40 nap múlva egy olyan előzetes következtetésre jutottam mely szerint nem indokolt egy új intézmény létrehozása ahol a zsíros állásokat már előre elosztották. attól a pillanattól kezdve, a kérdésekre válaszul azt kaptam, hogy NEMTUDOM. Igyekeztek lefizetni, természetesen román nyelven. Az üzletekben az eladók ha románul beszéltél nem válaszoltak. Újságíró úr nekem nincs semmi gondom a maga politikai választásaival, de nem sikerült fellapoznom egyetlen cikkét sem, amiben legalább az árnyékát láthatnám a pártatlanságnak. Elhiszem, hogy nem azt írja, amit gondol, de legalább egy-egy példát illesszen be (így az emberek megértenék, hogy magának is meg kell élnie). Kanadában ALBERTA tartományban, ahol angolul beszélnek, a közigazgatásban nem helyezkedhetsz el, ha nem tudsz franciául tökéletesen írni-beszélni. Én nem tudom megérteni az erdélyi magyarokat hogy most 22 év után minek kell nekik anyanyelven tanulni? Március 15-én Magyarország napját ünneplik, remélem magát is meghívták a lakomára!

[…]

57. Nemet a nacionalizmusra sz.:C-tin

Mivel azt állítják hogy a magyarok is fizetnek adókat és járulékokat egy olyan Romániában ami nem az övék, azt javasolom hogy a bármilyen szintű magyar nyelvű oktatásra fordítsák a G.D.P. 4,5 százalékának (ami az oktatásnak juttatott valódi arány) a 6,5 százalékát (amennyit a magyar kisebbség képvisel). Ha nem elég a pénz hozzanak otthonról. Vagyis menjenek át a magánoktatásba. A minden szinten kizárólag valamilyen idegen nyelven folyó oktatást elvégzők esetében írjanak elő nyelvvizsgát, mint minden idegennek, hogy kölcsönhatásban tevékenykedjen a romániai közönséggel (állami, vagy magánszektorban)

[…]

63. (1) sz.:ardeleanu’

            Válasz amuzatu bejegyzésére

Mulatságos lenne ha nem manipulálnád az információkat.

Lehet hogy nektek, ott a Regátban (a Kárpátokon túli területek - PZS) úgy tűnik, hogy a magyarok „egy elhanyagolható mennyiség”. Erdélyben nagyon is jelen vannak, 100 (később 1000-re javította - PZS) éve, a Székelyföldön pedig a lakosság 85 százalékát jelentik. Nem hiszem, hogy lenne még bátorságod a szádat kinyitni, ott… Az ottani erdélyi románok MIND tudnak magyarul. Kivételt a Ceaşkă (Ceauşescu egyik gúnyneve – PZS) által betelepített regátiak jelentenek (milicisták, szekuskák, tisztviselők, akik amúgy is félanalfabéták az anyanyelvükön is) és akik ABSZOLÚT ELHANYAGOLHATÓK! Ezzel párhuzamosan nekünk, Erdélyben úgy tűnik, hogy a Regát elhanyagolható (főleg az eredményeket illetően, tehát lakosságként is…)

A magyar orvosok 1990 márciusában Marosvásárhelyen megtagadták a rrománok (ezzel a helyesírással arra utal, hogy Romániában a roma szót, elkerülendő a román szóval való összetévesztéssel, rroma-nak írják – RS) kezelését? … persze, hogy IGEN, mivel a kérdéses rrománok elsősorban a marosvásárhelyi magyarok AGRESSZORAI voltak – akiket busszal hoztak Libánfalváról és a város körüli elbutultakból álló többi falvakból – és csak azután páciensek! Te segítséget nyújtanál egy olyannak, aki leszúrta az anyádat, még akkor is ha a halál küszöbére került? Elmehettek volna a román orvosokhoz, az oltyán Copotoiu (a MOGYE magyar tagozatot ellenző rektora – RS) akkor is ott dolgozott! Inkább azt a kérdést tegyék fel, a libánfalvi és a többi falu ortodox papjai miért mondták a hívőknek, vasárnap a misén, hogy készüljenek, mert következő szerdán Marosvásárhelyre mennek! A 6 1990. március 20-i halottból pedig 4 magyar volt és csak 2 rromán! A rrománok a magyarok áldozatai? …nevettetsz! Mintha Ilicset (Ion Iliescu – PZS) hallanám, akkor…

Látom, hogy intenzíven foglalkoztat a magyar tagozatról kikerülő orvosok sorsa és hogy nem fognak alkalmazkodni az általad feltételezett körülményekhez. Bízd csak rájuk, tudnak ők magukra vigyázni! Nem a „román állam” fogja piacra juttatni őket, mert az állam csak az állampolgárain keresztül létezik. Közülük pedig 1,5 millió magyar etnikumú. Ők fogják „kihozni” a magyar nyelvű orvosokat, az általuk befizetett adókból. Ez nem a többség „ajándéka”! A rromán többség törődjön a saját gondjaival. Finnországban a pontosan azonos arányú svéd kisebbségi mellett (6%), abszolút minden egyetemen vannak svéd nyelven is kurzusok, ha van legalább 3 hallgató, aki svédül akar tanulni! Leckéket akarsz adni a finneknek?

Magyarország több jogot biztosít az ottani román kisebbségnek, holott azok csak 60.000 főt jelentenek! Az más, hogy te nem tudod, vagy úgy teszel, mintha nem tudnád.

Tudod, hogy Szlovákiának van egy magyar nyelvű állami egyeteme, akármilyen sovének is a Szlovákiát vezetők, ahogy Funar is játszotta a színházat? "The J. Selye University (Hungarian: Selye János Egyetem, Slovak: Univerzita J. Selyeho) is the only Hungarian-language university in Slovakia. It was established in 2004 in Komárno (Hungarian: (Rév)Komárom) and it has three faculties. It is named after Selye János, a 20th century Hungarian endocrinologist (see: Education in Slovakia)" ...

64. (2) sz.:ardeleanu’

A Rrománocskai állami egyetemek NEM FÜGGETLENEK! AUTONÓMOK, ami teljesen más. Vagy, Marosvásárhely esetében, hirtelen irányíthatatlanná válnak azon állam részéről, mely létrehozta, megszervezte őket és pénzt ad nekik, hogy létezhessenek? Az egyetem személyzetét már nem az állam alkalmazza? A rektorok és rokonságuk személyes uradalmai? Családi örökségek? Az egyetemi autonómia fogalma csak arra vonatkozik, hogy az állam nem avatkozik be a rektorok kinevezésébe 8holott a Rrománocskában 22 éve létező helyzet mellett ez egy idiótaság és egy újabb mitikai ostobaság), mindaddíg, míg betartják a működési szabályokat. Marosvásárhelyen az USLamisták által nemrég megkomponált Egyetemi Chartát az állam nem fogadta el! Tehát TÖRVÉNYSÉRTŐ, akárcsak az annak alapján megtartott „választások”! Annak alapján egy oltyán (Copotoiu), aki 2004 óta, amióta vezeti minden fiacskáját egyetemi tisztségekbe helyezett, átadja a moldvai Azamfireinek a regáti sovén bűvészbotot… Nem furcsa, hogy amióta a regátiak rátették a mancsukat a MOGYE vezetésére, az orvosi ellátás minősége jelentősen csökkent? Nagyjából 24 éve jártam arra, egy családi ügy miatt és Rrománocska legjobb orvosi szakmai testülete volt. Úgy, hogy akkor (az oltyán Ceaşkă alatt!) magyarok vezették! Azóta ott sok minden megváltozott és egyáltalán nem jó irányba. Az Ilics által politikailag előretolt rrománok alatt!

Azt mondod, hogy az R.M.G.C-t (a verespataki ciános aranykitermelést szorgalmazó Roşia Montană Gold Corporation – RS) az R.M.D.SZ. szorgalmazza? Ha, ha, ha! Nézd meg mégegyszer, mit tett Băse 2011 júliusában vagy augusztusában, a verespataki látogatásán, amikor igyekezett befogni a bányatervet ellenző helybéliek száját:

http://www.youtube.com/watch?v=jw96AjpdJcQ
http://www.youtube.com/watch?v=p2qYwvopR30
http://www.youtube.com/watch?v=BIQz_YfkRwk

66. JANI sz.:LIA

            Válasz alina bejegyzésére

kedves Dana, Alina és az összes többi…

Az erdélyi magyarok nem Magyarországról vándoroltak ki, hanem ott születtek és erdélyben van a gyökerük

Ha a marosvásárhelyiek egy virággal az őseik sírjához mennének, akkor elég sok románnak el kellene hagynia a várost, a legjobb példa a MOGYE vezetősége, vissza gorj-ba és Moldvába.

ui. még egy felejthetetlen dolog… A MOGYE TÖRTÉNELMÉBŐL… „Ezen kívül a román hatóságok 1945-ben úgy döntöttek, hogy visszatér Kolozsvárra az I. Ferdinánd Tudományegyetem, ami 1940 menekült Nagyszebenre. Mivel Kolozsváron technikailag nem lett volna hely két orvosi egyetemnek, egy román tannyelvűnek és egy magyar tannyelvűnek, a hatóságok a Bolyai Tudományegyetem orvosi karát Marosvásárhelyre költöztették, a volt katonai középiskola épületébe, ahol 1945 és 1948 között működött”. MIFÉLE SZÉTVÁLASZTÁSRÓL BESZÉLÜNK?????

[…]

68. Nem minden kovásznai román tud magyarul sz.:kovásznai román

            Válasz ardeleanu’ bejegyzésére

Én kovásznai vagyok és nem tudok magyarul. Anyám sem tud és az öregem sem tudott.

69. intézményi szeparatizmus etnikai kritériumok szerint sz.:remus

Tényleg nem értettél semmit *** abból, ami történik?

Nem a magyar nyelvű oktatás a gond, mert ezzel most is rendelkeznek, hanem AZ ETNIKAI KRITÉRIUMOK SZERINTI INTÉZMÉNYI SZEPARATIZMUS. Vagyis a román államéval párhuzamos intézmények. Ezek szükséges lépések az etnikai kritériumok szerinti autonómia érdekében.

70. IGEN… sz.:IONESCU

EZ VAN URAIM, HA MI ROMÁNOK NEM VAGYUNK KÉPESEK MEGTALÁLNI A MÓDJÁT A PÁRBESZÉDNEK, A DEMOKRÁCIA NORMÁLIS GYAKORLATÁVAL, AKKOR KISEBBSÉGEK FOGNAK VEZETNI MINKET, ZSAROLÁSSAL…

75. jó cikk sz.:mica

            Válasz SNK bejegyzésére

Én is egyetértek a szerzővel, akinek gratulálok a cikkért és rendkívül idegesít amikor látom bocsánat a kifejezésért: a román hülyeséget. Majd meghalunk a jövendőbeli magyar orvosok iránti aggodalomtól, mert majd nem fogják megértetni magukat a román páciensekkel de Ausztriába, Törökországba vagy Izraelbe futunk műtétre és kezelésekre. Ezekkel hogyan értetjük meg magunkat? Hogy zsarolás volt (és sajnos nem az utolsó) az világos, de azt hiszem az USL-nek kellene „megköszönni” ezt a helyzetet. Ha igazi parlamenti képviselők lettek volna, nem lődörgők, ha valóban a közjó fájt volna nekik, akkor tették volna a kötelességüket és akkor az RMDSZ nem lett volna a döntő tényező. Mint általában a saját dugánkba dőlünk.

[…]

78. nem sz.:MAN DPV

Hallottál haver az erőszakos magyarosításról, több mint biztos. Eléggé zaklatott vagy ügyelj nehogy agyvérzést kapj. Különben is a lovak nyelve (a magyar nyelv gúnyneve - PZS) nem érdekel senkit, nyugodtan tanulhatjátok. És ne sértegesd többet a románokat mert megtörténhet hogy valamelyik megharagszik és úgy jársz, isten őrizz, mint MIHAI COFARIU 90-BEN MAROSVÁSÁRHELYEN. De én mégis úgy hiszem, hogy mi szelíd és toleráns nép vagyunk (a román nép természetesen).

79. Teljes ellenzés! sz.:Trahanache

„Először is, a magyar nyelvű orvosi kar nem fenyeget senkit, sem románokat, sem magyarokat.”

De miért létezzen egy ilyen kar??? Aki magyarul akar tanulni, az megteheti Magyarországon, nem muszáj nekünk hólyagosra dolgoznunk magunkat a karukért! Milyen okuk van magyarul tanulni? Nos, az egyetlen logikus magyarázat az lenne, hogy Magyarországra akarnak menni dolgozni! És odajutok, ahonnan indultam: aki magyarul akar tanulni, az megteheti Magyarországon! És miért van még egy okom az ellenzésre? Mert a magyarok az egyetlen NAGYON POFÁTLAN kisebbség Romániában! Ők állandóan diszkrimináltak, nincsenek jogaik, vagy megsértik azokat, autonómiát akarnak mindenféle kritériumok szerint, akarnak, akarnak, akarnak… De cserében tiszteletet adni az ország törvényeinek – a fenét!

Így hát az orrukra is kellene koppintani, mert nem tudnak jóllakni!

Menjetek Dobrudzsába és kérdezzétek meg az ottani tatároktól, hogy akarnak-e török nyelven egyetemet, majd meglátjátok, milyen választ kaptok!

Címkék: magyar román

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr244542428

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.