Még jóformán el sem ültek a Nyírő-ügy által keltett hullámok, a magyar-román viszonyban újabb botrányok pattannak ki. Miközben az Adevărul a Székely Sziget Fesztiválon fellépő Kárpátia miatt háborog, aközben a Nagy-Románia Párt (PRM) vezetőségéből a Szociáldemokrata Pártba átigazolt és június 10-én Krajova (Craiova) polgármesterévé megválasztott Lia Olguţa Vasilescu a magyar munkásokat akarja kitiltani városából.

És a téma miért a kettős mércéről szóló rovatban szerepel? Mert miközben a Kovászna megyei főispán, az alispánként is erősen magyarellenes Codrin Munteanu a neorevizionizmus elleni harcot hirdeti meg, valahol messze, egy távoli galaxisban Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséért tüntetnek. Egyesek…

Mellékelten közlöm az ezekkel kapcsolatos cikkeket, kommentár nélkül:

Megdöbbentő kijelentés: Krajova polgármestere, Olguţa Vasilescu nem akar magyarokat a város építkezésein

 

Krajova (Craiova) polgármestere, Lia Olguţa Vasilescu csütörtökön, miután a városban meglátogatott három építkezést kijelentette, arra kérte az építőket, hogy a munkások „mostantól kezdve” „legalább 80 százalékban krajovaiak legyenek, mert nem normális, hogy magyarul beszédet halljál Krajovicán”.

„Arra kértem az építőket, hogy mostantól kezdve bármilyen munka készül Krajován, legalább 80 százalék krajovai legyen, mert nem normális, hogy azt halljam, magyarul beszélnek a munkások Krajovicán. Azt tartom normálisnak, hogy ha Krajován, a krajovaiak pénzéből dolgoznak, akkor krajovaiakat alkalmazzanak”, mondta a Mediafax által idézett Vasilescu.

Forrás: romanialibera.ro, 2012. június 28.

Declaraţie şocantă: Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, nu vrea unguri pe şantierele din oraş

 

 

A Kárpátia a hétvégén a románok ellen zenél. Az együttest több országban betiltották, mert szélsőségesnek tartják

 

Még jóformán véget sem ért Nyírő József szélsőséges magyar író újratemetésének botránya, mert a székelységben újabb botrány pattan ki. A hétvégén koncertezik a Nagy-Magyarország újraegyesítését hirdető Kárpátia együttes. Az irónia csúcsa, hogy a koncertet a románok közpénzéből fizetik.

A Kárpátia együttes dalai a trianoni szerződés felülvizsgálatára és Nagy-Magyarország helyreállítására utalnak. E csapat sikerszámai között van az „Ilyen volt! Ilyen lesz!”, „Hol vagytok, székelyek?”, „Tűzzel, vassal”, „Piros, fehér, zöld”, vagy a „Vesszen Trianon!”.

A Székely Sziget Fesztivált a helyi közigazgatás és a Kovászna Megyei Tanács szervezi. A fesztivál korábbi alkalmain a Jobbik, vagy a HVIM szélsőséges vezetői vettek részt.

A meghívottak között van a HVIM vezetője, Toroscai Lazlo (Toroczkai László – PZS), akit Budapesten letartóztattak, mert egy IMF-összejövetelen pirotechnikai eszközök voltak nála. Kovászna megye főispánja, Codrin Munteanu úgy véli, szükség van a törvények olyan értelmű módosítására, hogy Romániában megtiltsák a szélsőséges, vagy neorevizionista jellegű rendezvények közpénzből való finanszírozását.

„Ez az esemény egy rendkívül megengedő jogrend kifejeződése, ami a szélsőjobboldali megnyilvánulásokat és a neorevizionista megnyilvánulásokat illeti. Úgy tudom, a Kárpátia együttest Szlovákiában betiltotk, de a Főispánság intézménye jelenleg nem avatkozhat közbe a koncert, vagy a fesztivál más szélsőséges, vagy neorevizionista komponenseinek betiltása érdekében. (…) Módosítani kell a jogrendet, hogy megtiltsák a helyi közigazgatásoknak neorevizionista, vagy szélsőjobboldali rendezvények finanszírozását, vagy közreműködését azokban és ilyen értelmű javaslatokat fogok tenni. A szélsőségességet Európában mindenhol elítélik. (…) A volt polgármesterrel kötött szerződés, amikor én még nem voltam főispán, magától hatályba lépett, jelenleg pedig csak annyit tehetünk, hogy lépéseket teszünk a közrend biztosításáért, a törvénynek megfelelően. (…) De súlyos dolognak tartom, hogy a helyi közigazgatás egyik hatósága kapcsolatokat tartott fenn és valószínűleg vannak még olyanok, melyek még fenntartanak kapcsolatokat a szélsőjobboldallal és a neorevizionista szervezetekkel”, mondta Codrin Munteanu az Agerpressnek.

Állítása szerint, a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal a májusban aláírt szerződésben vállalta, hogy e fesztivál rendelkezésére bocsátja a Berde Áron Szakiskola kezelésében álló katrosai diáktábort, valamint a padokat és a színpadot.

 

Forrás: adevarul.ro (brassói kiadás), 2012. június 29., 14:42

Karpatia cântă în weekend împotriva românilor. Trupa a fost interzisă în mai multe ţări fiind considerată extremistă

 

 

Miért térdepelünk?

A magyar szélsőségesek szisztematikusan sértegetnek minket a saját hazánkban, akik normálisnak tartják, hogy a Romániával szembeni ellenséges érzéseiket teljes mértékben indecens és tiszteletlen módon fejezik ki. Miért kell elfogadnunk ezeket a megalázásokat?

A románokat megbocsáthatatlan módon megsértik különféle egzaltáltak, akik nem értik meg, hogy az etnikai frusztrációk felszítása semmi jót nem hozhat a jövőre nézve. Az így viselkedők bőrébe bújva megértem az őrjöngésüket tápláló érzéseket. Otthon valószínűleg nem tanították meg nekik, hogy nem normális mások megsértése és óvatosan kell reagálnod a kényes témákban.

Még ha zavar is valami, nem áll neki te is bunkó módon másokat zavarni. Nem így kell a gondokat megoldani. Ilyen a szélsőségesek neveltetése, ezt teszik, érthető a viselkedésük.

Ám azt nem tudom megérteni, hogy nekünk miért kell térden állni, földre szegezett tekintettel az ilyenfajta megalázó momentumokkal szemben. A hatóságok miért nem tesznek lépéseket, hogy minél világosabban eljuttassák az üzenetet, Románia nem engedi meg, hogy a saját területén megsértsék? Miért nem blokkolják az összes kínos momentumot, melyeket mindenféle zavaros elméjű szélsőségesek szisztematikusan színre visznek?

A Kárpátia együttes 2010-ben Kézdivásárhelyen koncertezett, a finanszírozást egyes román hatóságok közpénzéből biztosítva: a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivataléból és a Kovászna Megyei Tanácséból. Ezekben a napokban megismétlődik a „művészeti esemény”. Ezzel az. Az együttessel az a gond, hogy fasiszta típusú üzeneteket közvetít. Az együttes tagjai a tegnapi koncerten a románokat sértegették, nyíltan, a színpadon azt modva, hogy a „bocskoros oláhok”-nak nincs keresnivalójuk Erdélyben. A koncert megszervezésére az idén is közpénzeket használtak fel.

Az Adevărul brassói újságírói már 2010-ben felhívták a figyelmet az ezen együttes által terjesztett fasiszta propagandára. Az akkori koncertet az Erdélyi Magyar Ifjak szervezte, mely az Adevărul egyik oknyomozó riportja szerint, félkatonai táborokat szervez Gyergyóban. A szélsőségesek ezekben a táborokban mindenféle fasiszta típusú és erőszakosan románellenes gondolatokkal tömik magukat. „Ezeken a táborokon Magyarországon betiltott náci szervezetek vesznek részt, amilyen a Magyar Gárda, a Jobbik Magyarországért, az Egyesült Magyar Ifjúság, a 64 Vármegyei Ifjak Mozgalma”, magyarázta 2010 áprilisában Sebastian Dan újságíró.

A Kárpátia együttes sértő viselkedése olyan államokkal szemben, melyekre kiterjedt Nagy-Magyarország, a szervezet betiltásához vezetett Szlovákia területén. Az ezen együttes üzenetét támogató szervezetek egyik tagját „persona non garta”-vá nyilvánították Szlovákiában.

Lehetetlen, hogy a román hatóságok és a különleges szolgálatok ne lennének nagyon jól tájékoztatva ezen együttes és az ilyenfajta üzeneteket Románában terjesztő egzaltáltak egész csapata fasiszta és sértő viselkedéséről. Ennek ellenére a román állam semmit sem tett azért, hogy megakadályozza a román nemzeti érzések újabb lábbal tiprását. Mint holmi ostobák, térden állunk néhány ilyen fanatikus előtt.

Azok a nyilvános rendezvények, ahol a románokat a saját hazájukban megalázzák, nem az ostoba frusztrációkkal rendelkezők tiszteletlenségének következményei. Ezek a helyi és az országos hatóságok impotenciájának és alkalmatlanságának kifejeződései. Megengedhetetlen, hogy egy ország területén náci jellegű nyilvános rendezvényeket tűrjenek el, melyeket azon egyetlen célból szerveznek és tartanak meg, hogy minél jobban megsértsék azt az országot, ahol sor kerül rájuk. Miért kell Romániának elfogadnia ilyenfajta sértéseket? Miért térdepelünk?

Mălin Bot

 

Forrás: adevarul.ro, 2012. június 29., 15:11

De ce stăm în genunchi?

 

 

A Kovászna megyei főispán megtámadta az RMDSZ által ellenőrzött helyi közhatóságok által kibocsátott több törvénysértő határozatát

 

Kovászna megye főispánja, dr. Codrin Munteanu közigazgatási eljárásban támadott meg hét határozatot, melyeket Kovászna megyei helyi közhatóságok intézményei bocsátottak ki, mert ezek törvénysértők, írja honlapján Dan Tănasă (egy jelenleg Spanyolországban élő, a magyarokkal szemben rendkívül aktív polgár – PZS).

Ezek között van több olyan határozat, melyekkel módosították (értsd: magyarosították) egyes közintézmények nevét, vagy elfogadták egyes közigazgatási egységek jellegzetes jelképeit, nevezetesen magyar zászlókat és lobogókat.

Mindezeket a határozatokat a kovásznai helyi közigazgatás abban az időszakban fogadta el, amikor György Ervin főispán és Ionaşcu Valentin alispán álltak a Kovásznai Főispánság élén, akik a Kovászna megyei RMDSZ-szel szembeni szolgalelkűségi szellemben megtűrték mindezeket a törvénysértéseket.

Munteanu visszatérése a Kovásznai Főispánság élére biztosíték arra, hogy a törvény betartását Kovászna megyében is kikényszerítik, legalább a helyi közigazgatás szintjén.

Az RMDSZ-szel cinkos USL le akarja cserélni a kovásznai főispánt

A Romanian Global News információi szerint, a PSD helyi vezetői által kötött megállapodások szerint, Codrin Munteanu főispánt jövő héten Bukarestre „léptetik előre”, hogy ezzel teljesítsék az RMDSZ és a PSD egyes Hargita és Kovászna megyei vezetőinek óhaját.

Arra a kérdésre, hogy miként kommentálják a helyzetet, a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Polgári Fóruma (FCRCHM) néhány vezetője kijelentette, hogy amennyiben megtörténik egy ilyen aljassák, a PSD-nek a következő választáson nagy meglepetése lesz. Egy kellemetlen fajta!

„Codrin Munteanu és nem másvalaki a garancia arra, hogy a román állam törvényét be fogják tartani Kovásznában. Ideérkezése visszaadta büszkeségünket, hogy itt románként felemeljük a fejünket. Ő nemcsak főispán, ő a kovásznai román közösség egyik vezetője is. Ha a politikai pártok ezt megértik, akkor jó, ha nem, akkor majd a következő választási kampányban meglátják majd a reakciónkat”, mondta a Romania Global News-nak a FCRCHM egyik vezetője.

 

Forrás: rgnpress.ro, 2012. június 29.

Prefectul de Covasna a atacat mai multe hotărâri nelegale emise de autorități publice locale controlate de UDMR

 

 

Felvonulások Bukaresten és Kisjenőben. „Egyesülést!”, „Románia!”, „Föderalizálás = Oroszosítás”, „Besszarábia – román föld!”, „1940: szenvedés, deportálások, kivégzések – 2012: egyesülést akarunk, nem vitákat”

 

A Cselekvés 2012 Polgári Platform, a Nemzeti Liberális Párt és a Román Nemzeti Párt tagjai és támogatói Oroszország (moldovai köztársasági – PZS) nagykövetsége előtt tüntettek, így emlékezve meg Besszarábia, Észak-Bukovina és a Herca-vidék szovjet bolsevik hadsereg általi megszállása napjáról, tudósít a Romanian Global News.

Néhány száz ember azt skandálta, hogy „Egyesülést!”, „Románia”, „Ki az orosz hadsereggel az országból!” és tábláikon a következő feliratok voltak: „Föderalizálás = Oroszosítás”, „Besszarábia – román föld!” stb.

A másik oldalon néhány orosz provokatőr a Moldova Hazafiaitól (a cikkben eltorzították a szervezet nevét, a hazafiak jelentésű Patrioţii helyett a HazaTolvajok jelentésű „PatriHoţii” szerepel ‑ PZS), akik szintén Oroszország nagykövetsége előtt gyűltek össze. Bár az oroszajkú provokatőröknek nem volt engedélyük, a kisjenői hatóságok semmilyen lépést nem tettek ellenük.

300 bukaresti térdelt le Besszarábiáért

Egy 72 évvel ezelőtti fénykép volt az ürügy ahhoz, hogy mindenféle korú bukarestiek letérdeljenek a Tiszti Kaszinó mellett.

1940. június 28-án a románok történelmének egyik drámai eseménye zajlott le: a Pruttól keletre lévő román területek szovjetek általi megszállása. A Cselekvés 2012 Polgári Platform (PCA 2012) önkéntesei arról az eseményről emlékeztek meg, hogy újra napirendre tűzzék Románia Moldovai Köztársasággal való újraegyesülésének szükségességé.

Az esemény egy nagyobb szabású utcai megnyilvánulás része volt, amit egy felvonulás jelentett a Győzelem (Victoriei) úton. A tüntetés során több mint 300 részvevő skandálásokkal és feliratokkal követelte Románia egyesülését a Moldovai Köztársasággal. A feliratok között szerepelt: „1940. június 28. – a Haza szétszakítása”, „Két állam – egyetlen ország”, „1940: szenvedés, deportálások, kivégzések – 2012: egyesülést akarunk, nem vitákat”.

A bukaresti eseményen jelen lévő Mihai Nicolae ügyvéd kijelentette: „Természetes, hogy a román társadalom új módszerekkel rögzítse emlékezetébe a történelmünket meghatározó eseményeket, amilyen az 1940. június 26‑28-i szovjet ultimátum, melynek következtében három román övezetet (Besszarábia, Bukovina és Herca-vidék) egy kegyetlen identitás-megsemmisítési politikának vetettek alá”.

„Utcára vonultam, mert tudom, hogy a kisjenői fiatalok mindig hazafiasságot bizonyítanak és mi sem adhatjuk alább”, mondta a fényképen lévő hölgy, aki 77 évesen bevallja, hogy amikor a rádióban hallott egy Besszarábiáért tartott tüntetésről azt mondta magában, hogy nem hiányozhat rarról. „Egyetlen igazán román román, aki érez valamit a népéért, nem hiányozhat egy ilyen megnyilvánulásról”, mondja könnyes szemmel. „A katonák mentek és sírtak, amikor elhaladtak a kapunk előtt, a fájdalomtól sírtak, mert a bolsevikok kezén hagyták a testvéreiket. Apám mézet adott, hogy átadjam nekik…”

A Cselekvés 2012 Polgári Platform nem kormányzati szervezetek és kezdeményező csoportok koalíciója, melyek támogatják a Moldovai Köztársaság újraegyesülését Romániával és a korábbi, jelenlegi és jövőbeni nemzedékek azon céljának megvalósításáért küzdenek, hogy ugyanazon állam keretében egyesítsék a Prut két partján élő románokat.

 

Forrás: rgnpress.ro, 2012. június 29.

Marşuri la Bucuresti şi Chişinău. "Unire!", "România!", "Federalizare = Rusificare", "Basarabia - pământ românesc!", "1940: suferință, deportări, execuții - 2012: vrem unire, nu discuții"

 

 

A Román Televízió folytatja a kisjenői és bukaresti egyesüléspárti tüntetések elleni cenzúrát. „Lăzescu, vagy Cristea, ugyanaz a mocsok!”

 

A közszolgálati televízió folytatja a két román állam újraegyesítéséért Bukaresten és Kisjenőben tartott tüntetések, vagy a románok történelmének fontos megemlékezések cenzúráját, tudósít a Romanian Global News.

Bár június 28-a alkalmából jelentős tüntetések voltak Bukaresten és Kisjenőben is, a TVR mindkét eseményt cenzúrázta. Míg az normális, hogy a Ponta és Băsescu közötti, vagy az Adrian Năstase letartóztatása miatti politikai cirkusz jelen van a kereskedelmi tévékben, a TVR, mint közszolgálati televízió által alkalmazott cenzúra egyes olyan eseményekkel szemben, mint amilyenek a kisjenőiek és a bukarestiek egy olyan napon, mint június 28-a, nemcsak a szakmaiság nyilvánvaló hiányát feltételezi, hanem rosszindulatot is, ami – íme – átadódik a TVR egyik vezetésétől a másiknak…

Hogy a Cselekvés 2012 Polgári Platform tüntetés egyik részvevője által felhozott egyik Egyetem téri jelszót idézzük: „Lăzescu, vagy Cristea, ugyanaz a mocsok!”.

 

Forrás: rgnpress.ro, 2012. június 29.

Televiziunea Romana continua cenzura impotriva manifestatiilor pro-unire de la Chisinau si Bucuresti. “Lazescu sau Cristea aceeasi mizerie!”

<!--[if gte mso 9]> -->

Címkék: moldova magyar román román román

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr624620130

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.