Ponta plagizált – 3.

 2012.07.02. 08:30

Victor Ponta azt javasolja Băsescunak, mondjanak le egyszerre és álljanak újra a választók elé!!

Victor Ponta plagizálási ügye, illetve a kormányfő védekezése kezd egyszerre aggasztóvá és nevetségessé is válni. Aggasztó, mert az új kormány egyre radikálisabb lépései megkérdőjelezik arra való alkalmasságát, hogy egy esetleges őszi nagy arányú győzelem esetén ne éljen vissza hatalmával.

Itt kell megemlíteni az Alkotmánybíróság elleni támadásokat, melyeket ez utóbbi azon döntései váltottak ki, melyek szerint Traian Băsescu és nem Ponta jogosult Romániát külföldön képviselni, illetve melyek szerint alkotmánysértő az USL-kormány által benyújtott választójogi módosítás, mellyel bevezették volna az egykörös, többségi, „a győztes mindent visz” elven működő választást a parlamenti képviselőkről szóló voksoláson. A megtámadott és átpolitizáltsággal vádolt Alkotmánybíróság összetétele pontosan ugyanaz, mint amikor elutasította a volt kormány több döntését, amelyeket Ponta annak idején lelkesen üdvözölt. Akkor az a testület nem volt átpolitizálva?

Nevetséges ez a viselkedés, mert a felhozott érvek és ellenérvek egyre kínosabb helyzetbe hozzák a miniszterelnököt és más hasonló esetekben megszokott módon félre kívánják vezetni a közvéleményt. Az ideiglenes (negyedik-ötödik?) oktatási miniszter, Liviu Pop arra hivatkozott, hogy a plagizálásról döntő testület nem ülésezett jogszerűen. Tegyük fel, hogy így van és jogilag a döntés nem érvényes. De a plagizálás akkor is plagizálás marad. Ez a tanács többek között megállapította, hogy a doktori disszertáció valamivel több mint 300 oldalából 85 oldal egyszerűen szó szerinti másolat. És ahogy a tévékben bemutatott dokumentumokon láttam, a kiemelések szerint egész oldalak szerepeltek másolatként.

Nincs doktorim és nem néztem utána, melyek a pontos szabályok, de erősen kétlem, hogy egy olyan dolgozatban, melynek célja egy adott témában végzett egyéni kutatás leírása és bizonyítása, megengedhető lenne ekkora arányú egybefüggő szövegeket átemelni mások munkájából. Az egész dolgozat csaknem egyharmadáról van szó. És nem csak a „törzsanyagról”, hogy egy Magyarországon már gyökeret vert „szakszót” használjak, hanem a következtetések egy része is már megjelent valahol, márpedig ezt azért – úgy hiszem – meglehetősen nehéz kimagyarázni.

Másrészről azt sem hiszem, hogy még ha joga is lenne ilyen nagy mennyiségű idegen szöveg átvételére, eltekinthetne az idézőjelek feltüntetésétől. Hiszen ezzel jelzi, mi a saját anyag és mi az átvétel. Nem? Azt még meg tudnám érteni, ha egy folyóiratban megjelent tanulmány esetében valamilyen technikai okból, vagy véletlenül elmarad az idézőjel. Megtörténhet, hogy nem a szerző, hanem a szerkesztő, vagy a nyomda hibázik, személyes tapasztalat, hogy még egy teljesen nyomdakész szövegből is, ahol a pauszra nyomtatott szöveget csak át kellett volna másolni a nyomólemezre, kimaradhat egy szövegrész. Persze, nehéz elképzelni, hogy ez következetesen megismétlődne több tíz, száz oldalon keresztül és csak az idézőjelekkel. És ilyen helyzetben valóban nehéz, sőt lehetetlen minden példányt visszavonni.

De egy doktori disszertáció esetében? Hány példányban készül? 4-5? Azokba még kézzel is be lehet írni utólag az összes idézőjelet. Szóval, vicc…

Továbbra is napirenden tartom az ügyet, mert ez vízválasztó abból a szempontból, hogy mire számíthatunk ettől a kormánytól és általában véve a román közélettől a következő időszakban.

De még Pontanál is nevetségesebbek a beosztottjai, akik – bár miniszterek – szolgalelkűségből a legképtelenebb módon űznek gúnyt az értelmi képességünkből és saját magukból. Kezdve a már említett Liviu Poppal, aki képes volt versenyt futni az ügyet vizsgáló tanáccsal, hogy még a döntés előtt megjelentesse a Hivatalos Közlönyben a feloszlatásukról szóló utasítást, folytatva Ioan Russzal, aki szerint mindenki plagizált, Arisztotelésztől Platónig és – természetesen – a jogban mindenki, egészen Andrei Marga külügyminiszterig, aki még az interjút is letagadja, amiben Ponta a lemondását helyezi kilátásba, ha rábizonyítják a másolást. 

Ma újabb összeállítást teszek közzé a plágium-ügyről megjelent véleményekből:

Ponta: Azt javasolom Băsescunak, mondjunk le mindketten és hívjuk az embereket az urnákhoz

 

Victor Ponta kormányfő vasárnap este azt mondta, hogy egy változat a „polgárhoz való visszatérésre” az, ha az elnök és a kormányfő együttesen lemondanak.

„Traian Băsescu felfüggesztésével az a gond, hogy hagyja-e az Alkotmánybíróság (CCR), hogy eljussunk a polgárok megkérdezéséig. Nekem más javaslatom van: mondjunk le mindketten, álljunk az emberek elé, hogy lássuk, mit mondanak. Becsületes és őszinte módon van egy másik lehetőségünk, hogy visszatérjünk az emberekhez: egy közös lemondás”, mondta Ponta az Antena3-ban.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy előrehozott választásról beszél-e, Ponta azt válaszolta: „Az embereket szavazásra kell hívni, mert az elnöknek meg kell értenie, hogy nyolc év után a hatalom nem az övé, hanem azé, akit az emberek akarnak”.

Néhány percnyi reklámszünet után Ponta megismételte egy közös lemondás ötletét.

„Nyolc és fél év után eljön egy pillanat, amikor meg kell értened, hogy a hatalom nem csak a tied (árnyalati különbség! - PZS), a hatalom azoké, akiket az emberek akarnak. Megválasztottak 2004-ben, újra megválasztottak 2009-ben, arról már nem beszélünk, hogy miként és hány intézmény vett akkor abban részt.

Az emberek most már nem akarják Traian Băsescut. Az elnök abban a helyzetben van, hogy ’ha ti nem akartok engem, én akkor sem távozok, én itt maradok és tönkreteszem mindazokat, akik nem értenek egyet velem’. Márpedig ez nem fog működni”, folytatta a PSD vezetője.

A kormányfő megjegyezte, kész hivatalosan is ajánlatot tenni egy kettős lemondásra.

„Az én szemszögömből nézve, ha az elnök elfogadja, mindketten asztalra tehetjük a lemondásunkat és elmehetünk, hogy az emberek döntsenek szavazással. Előrehozott parlamenti és elnökválasztás”, indokolta az USL-s vezető.

Ponta hozzátette, hogy Traian Băsescu szerinte újra elindulhatna az elnökválasztáson (Băsescu jelenleg a második és utolsó elnöki mandátumát tölti és az alkotmányban nincs semmilyen kitétel harmadik lehetőségről! – PZS).

„Én még indulni is hagynám. Nem jut be a második fordulóba. Majd Dan Diaconescut fogják látni a második fordulóban. Ha nem nyer Antonescu az első fordulóban, ami szerintem meg fog történni”, tette hozzá a PSD vezetője.

Băsescu lemondása a Pontáétól külön

Vasárnap este arra a figyelmeztetésre, hogy az államfő már máskor is belelentette, lemond, ha belemennek az alkotmány módosításába, a kormányfő úgy értékelte, hogy Traian Băsescu számára „bármely megállapodás csak öt percig érvényes”.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy ha az elnök nem fogadja el a lemondás változatát, akkor követelni fogja a parlamenttől, hogy „lassan-lassan oldja meg” a kormány és az Elnöki Hivatal közötti összes gondot.

Ettől függetlenül Traian Băsescu április elején egy-egy levelet küldött az USL három elnökének, amiben azt kérte tőlük, vegyék figyelembe azon szándékát, hogy lemond két évről a mandátumából, ha betartják a 2009-es népszavazás eredményeit.

A Victor Pontanak, Crin Antonescunak és Daniel Constantinnak címzett levelében Traian Băsescu arra kérte őket, vegyék számításba azt a lehetőséget, hgoy pártjaik vegyenek részt az alkotmány románok által kívánt módon történő módosításában, késznek mutatkozva a lemondásra, hogy novemberben egyszerre tarthassanak parlamenti és elnökválasztásokat.

Egy nappal később Ponta az USL-kongresszus színpadán tépte szét Traian Băsescu elnök levelét.

„Ez a válaszunk a levelére. Băsescu megpróbálta meghatározni kongresszusunk napirendjét. Küldött nekünk egy levelet egy javaslattal. Nem olvastam el. Azt hittem, hogy a lemondása. De nem az volt. Következésképpen ez a válaszunk a levelére”, mondta akkor Ponta miközben párttársai közepette széttépte a levelet.

Az államfő különben az utóbbi évben többször is kijelentette, kész lemondani mandátuma egy részéről, cserében az alkotmány románok által óhajtott módosításáért. Például akkor, amikor elküldte a parlamentnek a módosítási tervet, akkor ezt javasolta a politikai pártok vezetőinek, azt mondva, hogy ez „tárgyalási alap” lehet.

Hasonlóképpen egy tavaly nyári tévéműsorban Traian Băsescu kijelentette: „Ha ők módosítják az alkotmányt és összehangolják a mandátumokat, lemondok annyiról, amennyire szükség van. Legyenek a választások 2012 novemberében! (…) Egy évnél is többről lemondok, csak módosítsák az alkotmányt és hangolják össze a mandátumokat”.

 

Diana Robu

Forrás: ziare.com, 2012. július 1., 20:38

 

 

Andrei Marga: Ponta nem mondta, hogy lemond. Az El Pais tévesen tudósított

 

Andrei Marga külügyminiszternek meggyőződése, Victor Ponta nem mondta, hogy lemond, ha bebizonyosodik, hogy plagizálta a doktori disszertációját és hogy a vele interjút készítő El Pais-os újságírók tévesen tudósítottak.

„A miniszterelnök úr, tudomásom szerint, nem nyilatkozta azt az El Pais-nak. Biztosan tudom, látva a véleményét is, hogy nem mondta azt, amiről tudósítottak. Sajnos, ez mindnyájunkkal megesik”, jelentette ki vasárnap este, a Realitatea TV-ben Andrei Marga.

Ami a plagizálási háborút illeti, Andrei Marga úgy gondolja, hogy egy másik tényező, ami nem teszi lehetővé a plagizálók elítélését, az maga a törvény: „Romániának nincs egy olyan jogrendszere, ami pontosan megmondaná, mi a plagizálás”.

A külügyminiszter beszélt a két palota közötti, a brüsszeli képviseletről szóló háborúról, emlékeztetve arra, hogy a miniszterelnöknek is vannak külpolitikai hatáskörei. A miniszterelnöknek is vannak külpolitikai hatáskörei. Nemcsak az elnök testesíti meg a nép szuverenitását. A parlament teszi ezt”, magyarázta Marga.

Victor Ponta miniszterelnök a spanyol sajtónak kijelentette, hogy benyújtja a lemondását, ha bebizonyosodik, hogy plagizálta a doktori disszertációját. […]

„De ha az Etikai Bizottság is megállapítja, hogy plagizált…”, mondta a spanyol riporter. „Akkor persze, hogy visszalépek”, válaszolta Victor Ponta. „Lemondás…?”, kommentálta az El Pais újságírója. „Igen. Vállalom a felelősséget, de politikai kritérium alapján vádolnak és ezen kívül nem akarták meghallgatni az álláspontomat”, jegyezte meg a miniszterelnök. […]

 

Adriana Toma

Forrás: ziare.com, 2012. július 1., 22:01

 

 

Kelemen Hunor: Nem adunk tanácsokat, de a plagizálás az plagizálás

 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor vasárnap kommentálta a Victor Ponta kormányfőre vonatkozó plágium-vádakat.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén tartózkodó Kelemen Hunor úgy értékelte, „a plagizálás az plagizálás” és Victor Ponta kormányfőnek egy akadémiai fórum hivatalos álláspontjától függően kell majd megfogalmaznia következtetéseit, tudósít az Antena3.

„Mi nem beszéltünk erről. Úgy vélem, hogy amikor lesz egy hivatalos álláspont egy akadémiai fórum részéről, akkor a kormányfő képes lesz, mert felelős ember, megfogalmazni bármilyen következtetést”, mutatott rá Kelemen Hunor.

Bármely plagizálás plagizálás, ebben nincs vita és meggőződésem, hogy Ponta kormányfő úgy fogja megfogalmazni következtetéseit, ahogy kell. Nem adunk tanácsokat, de a plagizálás az plagizálás”, említette az RMDSZ vezetője. […]

 

Forrás: ziare.com, 2012. július 1., 20:50

 

 

Ponta a plagizálásról: A Tanács maffia-akciója. Miattam hozták létre

 

Victor Ponta kormányfő durván megtámadja azt a Tanácsot, mely pénteken úgy döntött, hogy doktori disszertációjából 85 oldal plágium. A miniszterelnök szerint, a CNATDCU-t csak miatta hozták létre, e szerv tagjai pedig soha nem elemeztek semmilyen más dolgozatot.

„Az állítólagos plágium az elejétől fogva mocsokság volt, nem hiába ugrott Băsescu a ’dottore’-vel. Az egész abból fakadt, hogy nem hagytam őt elmenni az Európai Tanács ülésére. Péntek reggel összeültek a PDL tagjai, meg sem hívtak, a CNATDCU úgy gyűlt össze, mint egy maffia-akció.

Ha meghívtak volna, csak annyit kérdeztem volna tőlük: ’Hány doktori oklevelet elemeztek eddig, hogy lássák, plagizáltak-e?’. Én vagyok az első és utolsó, akit tanulmányoztak, a bizottságot miattam hozták létre, nem tanulmányoztak más dolgozatot, hogy tudják, mi egy plágium és mi nem egy plágium”, vádolt Ponta az Antena3-ban.

A kormányfő hozzátette, hogy „nagyon sokat dolgoztam a doktori disszertáción, nagyon büszke vagyok rá, de az emberek nem ezért szavaztak meg, hanem mert volt bátorságom megküzdeni Traian Băsescuval”.

„Mindnyájunkkal szemben kutakodnak. Traian Băsescu és az emberei nem csak most kutakodtak. Ez az ügy, hogy 12 évvel ezelőtt mit csináltam a doktori dolgozattal, el akarok mondani valamit: soha nem csináltam ügyet belőle, nagyon sokat dolgoztam a doktori disszertáción, nagyon büszke vagyok arra, amit készítettem, én vagyok az első, aki Romániában egy új intézményről, a Nemzetközi Büntetőbíróságról írt és kész vagyok bármelyik PDL-s professzorral vitatkozni erről a dologról.

De ezen túlmenően tudják meg, hogy senki sem szavazott meg sem a PSD élére, sem az USL élére, sem miniszterlenöknek azért, mert én odaadtam nekik elolvasásra a dolgozatomat, gyanítom, hogy csak Băsescu úr és Funeriu úr olvasták el azt. Az emberek elsősorban azért szavaztak meg és támogattak, mert volt bátorságom megküzdeni Traian Băsescuval”, magyarázkodott a kormányfő. […]

 

Forrás: ziare.com, 2012. július 1., 20:57

 

 

Haşotti: A bizottság olyan politrukokból áll, akik csak leveleket írtak

 

Puiu Haşotti művelődésügyi miniszter kijelentette, hogy az a bizottság, mely úgy döntött, hogy Victor Ponta plagizált a doktori disszertációjában „politikai utasításra válaszolt”, mert Daniel Funeriu és Emil Boc „politrukjai”-ból áll és hogy elvből nem érthet egyet a véleményével.

„Annak a bizottságnak nincs joga véleményt mondani Victor Ponta valamely dolgozatáról, tekintettel arra, hogy politikai utasításra válaszolt, jól ismerik a bizottság annak a tagjának a Németországba utazását. Ez egy politikai bizottság, mely Funeriu politrukjaiból, Boc politrukjaiból áll és elvből nem értek egyet azokkal a következtetésekkel, melyekre ez a bizottság jut. Ezért vagyok szolidáris azokkal a kijelentésekkel, melyeket e témában az ideiglenes oktatási miniszter tett”, mondta vasárnap, a Hisztria-várban tartott sajtókonferenciáján Puiu Haşotti.

Megemlítette, hogy Victor Ponta kormányfőt olyan személyek is plagizálással vádolták, akik egész életükben nem írtak egyebet, mint leveleket.

„Ezeket az ügyeket többek között olyam emberek is mondták, akik egész életükben nem írtak egyebet, mint egy, vagy két levelet. Voltak mások is, akik véleményt mondtak, Cezar Preda és mások, akik csak leveleket írtak, esetleg szerelmeseket”, mondta még Puiu Haşotti miniszter. […]

 

Forrás: ziare.com, 2012. július 1., 23:18


Címkék: plagizálás ponta

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr484623079

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.