Ponta plagizált - 5.

 2012.07.07. 15:34

Ponta mocskos ügye ma egy látszólag mellékszállal folytatódik. Már beszámoltam arról, hogy Liviu Pop ideiglenes oktatási miniszter utolsó munkanapján azt tartotta fontosnak, hogy felszámolja, pontosabban mondva, hogy hűségesnek tartott emberekkel töltse fel azt a tanácsot, mely korábban kimondta, hogy főnöke, Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő plagizálással szerzett doktori címet. Az Adevărul kiderítette, hogy nem ez az egyetlen bűzös oktatási ügy, ami ezt a kabinetet terheli.

Pop i. m. arra vetemedett, hogy egy minisztériumi HR-s vezető, pontosabban a lánya kedvéért még jogszabályt is módosítsanak. Azért, hogy egy elkényeztetett kölyök különösebb erőfeszítés nélkül végezze el a középiskolát! Ezek után csodálkozunk, hogy a miniszter főnöke, Ponta ugyanígy akart tudományos fokozatot szerezni?

Olvasóim talán azt fogják gondolni, hogy ez egyedi eset, kár lenne ezt kiterjeszteni egy egész kormányra. Én azonban úgy vélem, hogy ha egy tizenegyedikes diákért ekkora apparátus indul be csak azért, mert az anyja egy egyszerű minisztériumi igazgató, akkor mire képes ez a kormány, ha ennél nagyobb csoport-, pontosabban bandaérdekek forognak kockán?

És felmerül a kérdés, milyen társadalom épül és főleg kinek a társadalma? Egy új nomenklatúrán alapuló társadalom van születőben, ahol újra fontossá válik az „egészséges származás”. A pártállami nomenklatúrától csak az különbözteti, meg, hogy már nem kell az egészet leönteni egy ideologikus mázzal.

A többpártrendszer álcája mögött valójában egymást mentegető és támogató második és harmadik nemzedékek nőnek fel, melyek tagjai – miközben a közönségnek biztosítják a szükséges cirkuszt – valójában elfoglalják a kulcspozíciókat és a közös érdekek mentén egymással remekül együttműködve biztosítják saját „kasztjuk” túlélését. Nem kell megtévesszen bennünket a felszínen zajló acsarkodás. Ha alaposabban megnézzük, nem különbözik különösképpen attól, ahogy a különféle maffiák, vagy bűnözői csoportok felosztják maguk között a befolyási övezeteket. Ha valaki elszemtelenkedik, akkor kivégeznek néhány gyalogot, eltörik néhány huszadrangú beosztott lábát és helyreáll a rend. A maffiafőnökök pedig néha összejárnak, kedélyesen eladomázva a legutóbbi csihipuhiról.

A ma ismertetett eset cáfolja azt a kitételt, hogy Közép-Kelet-Európában a politikai-gazdasági „elit” egyfajta szegregációja történne. Fenét! Az „elit” nem hülye a saját forrásait pazarolni arra, hogy fenntartson egy szegregált rendszert, külön iskolákkal, lakóövezetekkel stb. Ők itt tanulnak, itt élnek közöttünk, hiszen ezáltal a közös forrásokat használhatják fel, a hatalom megtartásához szükséges többletet pedig bőségesen fordíthatják csemetéik és saját személyük igényeinek kielégítésére.

Nézzük meg, hogy e térség politikai „elitjei” milyen második nemzedéket neveltek ki maguknak az utóbbi 22 évben. Nézzük meg, például Romániát, ki nőtt ki Ion Iliescu, Traian Băsescu, Adrian Năstase, Emil Constantinescu, Vasile Blaga, Markó Béla stb. hóna alól? Victor Ponta, Crin Antonescu, Elena Udrea, Kelemen Hunor…

És Románia nem kivétel…

Liviu Pop, címzett jogszabály egy nyafkának

Liviu Pop utolsó ténykedése az oktatás élén eltöltött rövid idő alatt egy „címzett” utasítás volt, amivel a törvénnyel ellentétesen elrendelte egy diáklány tanévének lezárását, akinek az anyja igazgató a minisztériumban.

Az oneşti-i Nadia Comăneci Sportszakiskola egyik romántanára több mint egy hónapja pokoli nyomásoknak van kitéve a Bákói (Bacău) Tanfelügyelőség és az Oktatási Minisztérium részéről, hogy sértse meg a törvényt. Azt kérik tőle, hogy zárja le a XI-es Bianca Marin tanévét, holott ez utóbbi nem jelent meg a II. félévi írásos dolgozat megírásán.

A tanárnőtől azt kérik, hogy a dolgozati jegy helyett írjon be egy 10-est, mert a diáklány megnyert egy nemzetközi tantárgyolimpiát, holott ugyanazon tantárgyolimpia helyi szakaszán el sem indult. Az ideiglenes oktatási miniszternek, Liviu Popnak egy „címzett” utasítást kellett kibocsátania, hogy a tanárnő rendelkezzen úgynevezett törvényi kerettel a tanulmányi átlag lezárásához. Az egész cirkusznak van magyarázata: Bianca anyja, Corina Marin az Oktatási Minisztérium Emberi Erőforrás Főosztályának vezetője. Ez csak az utolsó epizódja a kedvezések hosszú sorának, amelyeknek Bianca Marin az utóbbi években örvendett.

Az oneşti-i Bianca Maria Marin (18 éves), Corina Marin, az Oktatási Minisztérium Menedzsmenti és Emberi Erőforrások Főosztálya igazgatójának lánya a különféle iskolai versenyek és tantárgyolimpiák zsürijeinek kedvence. A Nadia Comăneci Szakiskola XI. osztályos tanulója Bianca már az elemi óta mindenféle oklevelekkel, érmekkel, kitüntetésekkel és címekkel rendelkezik.

Bianca Marin, minisztériumi anyukája révén, sok éve a bákói oktatás sztárja. Oneşti megyei jogú városban a Bianca Marin-téma szinte tabunak számít. Senki sem tagadja, hogy jóval az átlag fölötti gyermek, de szinte minden tanár azt monjda, hogy a diáklányt szinte minden tanár a tenyerén hordozza. Sőt, az iskola vezetősége meg sem mer moccanni a lány anyjától való félelmében, akinek „funkciója van a minisztériumban”.

A román tanár a nagy akadály

Ana Maria Dogaru román nyelv és irodalom tanár volt az egyetlen, aki megtagadta a törvény megsértését a gyermek kedvéért. Az oneşti-i Nadia Comăneci Szakiskolánál a botrány május végén robbant ki, amikor Bianca hiányzott a román nyelvi félévi dolgozatírásról. Nemcsak a dolgozatról hiányzott, hanem aztán egész évben meg sem jelent az iskolában.

Attól kezdve valóságos kálvária kezdődött Dogaru tanárnő számára. A tanárnőre gyakorolt összes nyomás ellenére, hogy zárja le a gyermek átlagát, ő hajthatatlan maradt. Bianca arra hivatkozva hiányzott a dolgozatírásról, hogy pontosan ugyanazon a napon részt vett a Román Kultúra és Szellemiség verseny országos szakaszán. Furcsa, hogy Bianca Maria Marin eljutott az országos szakaszba annak ellenére, hogy nem indult a helyi szakaszon – ahogy azt a helyi szakasz jelenléti íve bizonyítja, ami megtalálható a Bákói Tanfelügyelőség honlapján és ahol nem szerepel Bianca Marin neve.

Különben a szakiskola tanárai azt állítják, hogy nem ez az első alkalom, amikor Bianca úgy kerül be egy tantárgyolimpia országos szakaszába, hogy nem szerepelt a helyi, vagy megyei szakaszon. A tanárok azt is elismerik, hogy Marin diák ritkán fordul meg az iskolában, de senki sem meri hiányzónak beírni a naplóba.

„A diákokkal együtt döntöttük el a második félévi dolgozat megírásának időpontját. Közös egyetértéssel május 25-ét jelöltük ki. Bianca azt mondta nekem, meglehet, hogy nem lesz jelen a dolgozatíráson, mert a Román Kultúra és Szellemiség országos szakaszán vesz részt. Azt mondtam neki, hogy majd megírja a dolgozatot, amikor visszatér. Azóta többé nem jött iskolába”, mesélte Ana Maria Dogaru, a román tanárja.

Nyomásgyakorlás minden irányból

A tanárnő több tíz telefonhívást kapott, az iskola igazgatójától és a tanfelügyelőktől, de Stelian Fedorcatól, az új oktatási minisztériumi államtitkártól is. Mind azért volt, hogy írjon be egy 10-est dolgozati jegyként és zárja le sikeresen a tanévet. Nem volt kifogása, azzal a feltétellel, hogy legyen egy ilyen értelmű hivatalos irat. „A tantárgyolimpiákon való részvételéért beírtam neki négy tizest a naplóba, érdemjegyként, de nem dolgozati jegyként. Én a dolgozati jegyeként is beírtam volna egy 10-est, ha a jogrend megengedné. Ennyit kértem, egy eljárási szabályt, amiben megmondják nekem, hogy törvényesen miként írhatok be egy tantárgyolimpiai jegyet dolgozati jegyként”, tette hozzá még a román tanár.

Bogdan Florin Romandaş, az oneşti-i Nadia Comăneci Szakiskola igazgatójának és egyben Bianca osztályfőnökének egyetlen érve az volt, hogy a diák olimpikon és gond nélkül lezárható a tanéve.

„OK, mondtam! De hol van ez leírva? Melyik az a törvény, amiben ezt nekem megengedik? Az este felhívott Corina Marin, a lány anyja és azt mondta, nem érti a viselkedésemet. Azt mondta, hogy nincs szükségem semmilyen hivatalos dokumentációra, hogy beírjam a lány dolgozati jegyét, mert ezt hallgatólagosan csinálják, amióta világ a világ. Felemelt hangon beszélt és nyomatékkal megkérdezte, hogy engedem meg magamnak, hogy így viselkedjek a lányával, amikor ő annyi díjat hozott az iskolának. Megkérdezte, azt akarom-e, hogy törvényesen járjon el és arra figyelmeztetett, hogy majd meglátom, mit jelent az, hogy törvényes”, mondta még Ana Maria Dogaru.

Az oneşti-i szakiskola igazgatója azt állítja, Bianca Marin azért nem jött többet iskolába, mert Amerikába ment tanulni. Senki sem tudja megerősíteni, hogy a gyermek tanév közbeni elutazása az AEÁ-ba törvényes, az Oktatási Minisztérium valamely programján keresztül történt, vagy csak néhány kurzusról van szó a szülők pénzén.

Törvények elfogadása Marin javára

Június 22-én, amikor a középiskolában sor került a díjkiosztóra, az egész román nyelvi tanszéket és az Igazgatótanácsot összehívták, mert „a Bákói Tanfelügyelőségről megérkezett egy bizottság az eset kivizsgálására”.

„Akkor született a javaslat és a döntés az Igazgatótanácsban, hogy az érettségi módszertannak megfelelően, azt kiterjesztve alkalmazzák a tantárgyolimpia egyenértékűsítését a dolgozattal, mint ahogy egy iskolai tantárgyolimpia első helyezése is egyenértékű az ugyanazon tantárgyi érettségivel. Csakhogy a szabályzatban az áll, hogy a jegyet a jelölt írásos kérése alapján egyenértékűsítik, a bizonyító iratok bemutatásával. Hol van a diák írásos kérése, hiszen még csak nincs is az országban?”, mondta még Ana Maria Dogaru.

A tanfelügyelőség jogásza megtagadja az engedélyt

A sarokba szorított román tanár a szakszervezet támogatását kérte. „A szakszervezet vezetője az érettségi módszertan ezen kiterjesztésére engedélyt kérte a Bákó Megyei Tanfelügyelőség jogászától, Liliana Băncilătól. A jogász ezt megtagadta és azt mondta, hogy egy Igazgatótanács sohasem bocsát ki törvényeket és nem módosít törvényeket”, idézte még fel a tanárnő. Ezzel szemben másnap minden 180 fokos fordulatot vett, mert Băncilă hagyta magát meggyőzni és engedélyezte a módszer kiterjesztésére vonatkozó döntést.

„Azt kérték, hogy hajtsam végre azt, amit az Igazgatótanács eldöntött. Vagyis, írjam be a naplóba a dolgozati jegyet. Azt mondtam, meg fogom tenni, amit kérnek, de azzal a feltétellel, hogy nekem is adnak egy példányt a döntésből, hogy meglegyen, ha valaki valaha megkérdezi, hol van a lány dolgozata. Gyakorlatilag a dolgozat nem létezik és fedeznem kell magam azzal a döntéssel”, mondta még Dogaru tanárnő. Az iskola igazgatója két órán keresztül próbálta meggyőzni a tanárnőt, hogy a gyermek tanulmányi évét le kell zárni. „Ennyit akarok! Legyen egy ilyen értelmű törvényt, nem pedig egy alku. Ha jót akarunk tenni, azt tegyük meg minden olimpikonnak, nem csak egyetlen egynek”, mondta még a tanárnő.

Az államtitkár nyomást gyakorol

Június 26-án, kedden Stelian Fedorca államtitkár felhívta Dogarut és kérdőre vonta, miért nem zárja le Marin diák tanévét. „Arról biztosított, hogy én is megkapom annak az igazgatótanácsi döntésnek egy másolatát és hogy be kell írnom a jegyet a dolgozatért. Valóban, másnap felhívott Romandaş igazgató és azt mondta, be kell jönnöm az iskolába, hogy megkapjam a döntés másolatát. Csakhogy a szakszervezet megóvta, felfüggesztette és megsemmisítette azt ad öntést, mert törvénysértő és nem lehet kiterjeszteni az érettségi módszert, ahogy azt egy igazgatótanács akarja”, mondta a tanárnő.

„A helyzete világos”

Az oneşti-i szakiskola igazgatója, Bogdan Florin Romandaş válaszul azt állítja, nem történt semmilyen okirathamisítás.

„E pillanatban a helyzete világos, nem sértettek meg abszolút semmilyen szabályt. Az az érzésem, hogy félretájékoztatták. Nem helyes az, amit mond (hogy a román nyelv lezáratlansága mellett is átengedte – a szerz.), ennyit mondhatok telefonba, a legjobb az lenne, ha eljönne az iskolába”, jelentette ki Romandaş igazgató.

Teodora Craus főtanfelügyelő azt mondja, hogy nem sokkal korábban megérkezett egy utasítás a minisztertől, mely rendezi az oneşti-i diáklány helyzetét, de nem ismeri a hivatalos iratban szereplő részleteket. Ám minden részlet megvan a Hivatalos Közlönyben. (Közreműködött Raluca Sofronie)

Az anyuka nem kommentál

Kitartó érdeklődésünk ellenére az Oktatási Minisztérium Menedzsment és Emberi Erőforrások Főosztályának vezetője, Corina Marin nem kívánt velünk beszélni az annál az oneşti-i középiskolánál kialakult helyeztről, ahol a lánya tanul. Amikor tegnap felhívtuk azt mondta, hogy olyan helyen van, ahol gyenge a telefonjel és estefelé hívjuk újra. Aztán már nem vette fel a telefont.

Szobor Bianca Marinnak

Június 22-én, amikor véget ért a tanév, Bianca a Nadia Comăneci Szakiskola díjazottjai között volt annak ellenére, hogy hivatalosan nem zárták le a tanévét.

Annak ellenére, hogy a diáklány hiányzott a II. félévi román dolgozatról, az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a XI. végén megérdemli az I. díjat és egy csokor virágot. Bogdan Florin Romandaş igazgató azt mondja, a lány az év folyamán nemzetközi konferenciákon és tantárgyolimpiuákon vett részt, figyelemre méltó eredményekkel.

A 8-as túl kicsi jegy

„Ezt a díjat az igazgatóhelyettes adta, ez egy tiszteletdíj a rendkívüli eredményekért, melyeket nem tagadhatjuk el tőle. Még egy kis szobrocskát is csináltunk neki, de nem adtuk át, pont azért, nehogy félremagyarázzák. Majd odaadjuk, amikor tisztázódik a helyzet”, mondja Romandaş.

A román tanárnő, Ana Maria Dogaru azonban azt mondja, a lánynak a tanév lezárásáért adták az I. díjat. Ezt megerősíti Georgiana Niculescu, Bianca egyik osztálytársa is: „Természetesen az iskola szintjén elért 10-es átlagért adták az I. díjat, nem a tantárgyolimpiákért”. A szinte minden tanár által a tenyerén hordozott Bianca arra ébredt, hogy XI. végén minden tantárgyból tízese van. Az egyetlen nyolcas, amit idén számítógépkezelésből kapott, semmilyen módon nem volt Romandaş igazgató ínyére, aki a saját aláírásával megsemmisítette a jegyet.

Sőt, a tanárnőt másnap kitették az iskolából, mert „magas elvárásai vannak a diákokkal szemben és helyette egy másik pedagógus érkezett”. Nem ez Bianca Marin egyetlen kiváltsága. VII-es korában a Román Olimpiai Bizottság egy havi 680 lejes (kb. 48.000 forint – PZS) ösztöndíjat adott neki jutalmul, hogy írt egy Nadia Comănecinek szentelt verset. Az ösztöndíj a középiskola befejezéséig szól.

Ezt úgy, hogy országos, vagy nemzetközi versenyeken érmeket szerzett egyetlen sportoló sem kapott ilyen jelentős jutalmat.

A miniszter újra a Hivatalos Közlönnyel sújt le

Június 29-én, pénteken, az utolsó ideiglenes oktatási miniszteri napján Liviu Pop aláírt egy utasítást, mely tökéletesen ráillik Bianca Marin tisztázatlan helyzetére. Pop az iskolák szervezeti szabályzatához hozzátett egy paragrafust. Eszerint az országos és nemzetközi tantárgyolimpiákon díjakat szerző diákok a dolgozatukat megfeleltethetik a kérdéses tantárgyban.

„A megfeleltetés maximális jeggyel történik”, ez szerepel a miniszter által hozzátett bekezdésben. Következésképpen Bianca Marin most már megkaphatja a 10-est arra a dolgozatra, amiről hiányzott.

Ezen utasítás aláírásáról Liviu Pop azt mondta: „Ez a nemzetközi tantárgyolimpián elért jegyekre érvényes. A kérdéses félévben megfeleltethetik neki. Valójában ez nem egy utasítás, ez a közoktatás megszervezéséről és működéséről szóló szabályzattal kapcsolatos ügy. A lényegét felfogták, ha egy nemzetközi olimpikon esetében a tantárgyolimpiai jegyét megfeleltetik az érettségi jeggyel, ami sokkal fontosabb egy dolgozatnál, akkor a dolgozattal is megfeleltethetik.

De a változtatás jövő évtől érvényes, most az átlagok – általában – már lezártak. Az utasítás nem működik visszaható módon. Ha van valamilyen lezáratlan átlag, akkor ez azt jelenti, hogy ott súlyos gond van és a minisztérium ellenőrző testületének ki kell szállnia a kérdéses iskolába. Én jóhiszeműen írtam alá. Ismerem az oneşti-i helyzetet, de nincs köze az utasításhoz. Oda a minisztérium ellenőrző testületének kell elmennie. Ott egy gyermek és tanár közötti gond van. Nem mondok előre véleményt, majd megkérem Andronescu asszonyt (az új miniszter – PZS), hogy küldje oda az ellenőrző testületet és vizsgálja ki”.

Liviu Pop egészen egyszerűen hazudik. Az utasítás nemcsak a nemzetközi tantárgyolimpiákra vonatkozik, hanem az országosokra is. És sehol sem szerepel, hogy azt a 2012‑2013-as tanévtől alkalmazzák. A törvényhozás-technikai normák szerint, a hatályba lépésre vonatkozó egyértelmű kitétel hiányában az utasítás a Hivatalos Közlönyben történt megjelenés napjában működésbe lép.

Raul Pietraru

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 1., 21:54 (Liviu Pop, legislaţie cu dedicaţie pentru o beizadea)


Címkék: kormány plagizálás ponta

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr584634761

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.