A népszavazásra készülve ma, különösebb kommentár nélkül, a három főszereplő nyilatkozatait ismertetem. Traian Băsescuról, Victor Pontaról és Crin Antonescuról van szó.

Persze, ez utóbbi esetében, ha komolyan vennénk a Băsescu felfüggesztését megindokoló USL-s nyilatkozatokat, feltehetnénk a kérdést, hogy egy ideiglenes államfő mit keres egy pártrendezvényen, mint amilyen a mai, temesvári Băsescu-ellenes gyűlés volt.

De azt hiszem, ez nem szükséges…

Annyit azonban érdemes elmondani, hogy mint a lentebb idézett szövegekből és főleg Ponta és Antonescu e hétvégi nyilatkozataiból kitűnik, e két politikus már teljesen elszakadt a politika területétől és olyan személyes indíttatású keresztes háborút folytatnak, amiben már nincsenek árnyalatok és logikus érvek. Ezzel viszont csak azt az érzést erősítik, hogy hatalomra, illetve korlátlan hatalomra törekvésük nem jósol túl sok jót!

Băsescu: Bármennyire haragudnak rám a románok, a restauráció ellen kell szavazniuk

Traian Băsescu felfüggesztett elnök péntek este kijelentette, hogy „nagyon” szeretne nagy részvételt a népszavazáson és hogy az USL úgy járt el, mint a „bolsevikok”, amikor Vasile Blagat és Roberta Anastaset leváltotta, őt pedig felfüggesztette.

Nem vagytok éppen 30.000-en, de vagytok néhányan. Azzal kezdeném, hogy újra elmondom azt, amit azt akarom, hogy úgy a sajtó, mint ahogy a románok is nagyon jól megértsék. Ezen a népszavazáson, mely a tisztségemből való leváltásomat célozza, nem egy székért küzdök. Hét évig ültem rajta és nem kényelmes. Romániáért küzdök. A 22 millió románért és Románia közép- és hosszú távú érdekéért fogok küzdeni.

Azt szeretném, ha a népszavazás eredményétől függetlenül a partnereink látnák, hogy a román nép érti a demokráciát. A románok megadják majd a politikusoknak ezt a rendkívüli leckét. Nem akarok úgy elnök maradni, hogy ez a zöld asztalnál dőljön el. Ezért felhívást intézek a románokhoz, hogy választásuktól függetlenül 29-én vegyenek részt a voksoláson. Most fontos, hogy ezen ország polgárai bizonyítsák Európának, hogy európaiak vagyunk, hogy nem esünk a restauráció veszélyének csapdájába.

Románia már nem olyan, mint 2004-ben, ez a 2012-es Románia, a polgárok részvétele a népszavazáson pedig létfontosságú. Sokan haragszanak a válság idején megtett lépések miatt, de létfontosságú, hogy állásfoglalással, a restauráció elutasításával bizonyítsák, hogy európaiak. Már csak a románok húzhatják ki az országot a nehéz helyzetből, ahogy azt kihúztak 2010-ben az áldozataikkal, úgy tudják most is megmenteni szavazással.

29-én nemcsak a felfüggesztett elnök hivatalban tartásáról beszélünk. A románok július 29-én jelezni fogják, hogy elutasítják a restaurációt és Románia hátrálását. A parlamenti többség négy nap alatt, július 3-a és 6-a között hitelességét illetően sok évvel vetette vissza Romániát.

Eltökélt vagyok, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek, hogy megnyerjem a népszavazást, mert ez most a helyzet. A román állam jelenlegi vezetősége már nem lehet partner a szövetségeseink számára. Híján vannak az elképzelésnek és a felelősségnek, tehát itt az ideje, hogy a románok megmutassák, elutasítják a restaurációt és a visszalépést a demokráciában, azt az érzést, hogy egyedül vagyunk. Egy olyan országot, amiben a politikusok nem tartják tiszteletben az európai értékeket.

Ennek a Romániáért folyó csatának, amit eltökélt vagyok megvívni, meghatározott játékszabályokkal kell rendelkeznie. Bár már csak két hét van a választásig, még nem határozták meg, milyen érvényességi feltételei vannak a népszavazásnak és a szavazóköröket és tisztességtelen több mint 50 százalékkal csökkenteni a szavazókörök számát a diaszpórában. 2009-ben 300 szavazókör volt, most pedig 150 van. Spanyolországban, ahol egymillió románunk van, hét szavazókör van, míg Afganisztánban, ahol 1.800 román katonánk van, nyolc szavazókör van. Arra gondoltak, hogy előléptethessék az urnákat felügyelő katonai vezetőt.

Felhívást intézek, hogy legalább annyi szavazókörünk legyen, mint 2009-ben, amikor megválasztottak elnöknek. Különben a népszavazás érvénytelenítésének feltételeit teremtik meg az alacsonyabb részvétellel.

Ezen kívül azt tapasztaljuk a parlament felfüggesztési döntésében, hogy az egyik cikkelyben az áll, hogy amennyiben az Alkotmánybíróságnál gond van, akkor forduljanak a parlamenthez egy követendő módszerért, tekintettel arra, hogy a Bíróságnak kellene érvényesítenie a népszavazást. A követendő módszert Ponta urak és a két kézzel szavazó Voiculescu úr határozzák meg.

Tisztességtelennek tartom, hogy felfüggesztették az elnököt, hogy visszaélő módon lefejezték az állam vezetőségét, most pedig ezt a román nép szavazatával akarják lefedni. Ezekkel az akciókkal csapást mértek a jogállam elveire. A románok el fogják utasítani a restaurációt, bármennyire ragudnának is rám. Nem fogják legitimálni az állam vezetőségének visszaélő lefejezését és becsületből is leckét fognak adni. Az USL úgy cselekedett, mint a hajdanán a bolsevikok, a népet hívva, hogy legitimálja őket. Nem illik a népet a jogállamot gyengítő akciókba bevonni.

Ami az utóbbi évek fejleményeit illeti, el szeretnék mondani egy dolgot, ami fáj nekem: nyolc évig, míg elnök voltam, a kormánnyal és a Külügyminisztériummal gondosan építettük Románia hitelességét külföldön. Románia nagyon sok kérdőjellel jutott be. Türelemmel és ezen klub, az EU értékeinek tiszteletben tartásával sikerült biztosítanunk ezen ország stabilitását még akkor is, ha odahaza voltak gondjaink. Lojális voltunk az európai partnerekhez és tiszteletben tartottuk az Unió értékeit.

Románia fekete hetének következményeként Románia mélységesen hiteltelenedett. Románia jelenlegi vezetői, akár a kormányfőről, vagy az ideiglenes elnökről beszélünk, hiteltelenné váltak, a Romániára gyakorolt hatásokat pedig nehéz felmérni. A románoknak általuk okozott kár óriási és évekre lesz szükségünk, hogy újra visszatérjünk a partneri státuszhoz. Románia hozzájárult ahhoz, ami Európában történik. Románia ma utasításokat kap. Amikor egy ilyen stádium kialakul, ez olyan pillanat, amikor a kérdéses országot elszigeteltnek lehet tekinteni, az ország vezetői számára pedig bezárulnak az ajtók. Úgy tudom, az ideiglenes elnök rám utalt az ország külföldi rágalmazását illetően.

Crin Antonescu elnöknek, Victor Ponta kormányfőnek, a szenátus elnökének, Petru Filipnek és a képviselőház elnökének, Valeriu Zgoneanak azt üzenem, hogy holnap reggel elutazom Bukarestről és ha holnap reggelig ők négyen összegyűlnek, akkor kész vagyok elmenni hozzájuk, hogy elmondjam nekik a megoldásokat és megmutassam nekik, mit lehet még megmenteni. Drága megoldások, de el kell mondanom nekik, melyek azok. Mind a négynek ott kell lennie, mert mind a négynek feladata van. Vannak megoldások Románia EU-n belüli elszigetelődésének leállítására, ami már elkezdődött. A megoldásokat nagyon gyorsan végre lehet hajtani a nemzet érdekében.

Alina Brebenel

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 13., 20:24

 

 

Victor Ponta: Băsescunak nincs becsülete és szégyenérzete

Victor Ponta Răzvan Dumitrescu meghívottja volt az Antena3 „Subiectiv” című műsorában. A kormányfő Traian Băsescu elnök leváltásának esélyeiről és arról beszélt, miként fogja a politikai válság befolyásolni Románia gazdasági helyzetét.

Victor Ponta legfontosabb nyilatkozatai:

A népszavazásról

El akarom mondani, hogy az USL-sekkel együtt megtettünk valami nagyon fontos dolgot: a román nép elé állítottuk Băsescut. A románok 29-én lezárhatnak egy aljas rezsimet. Ha a népszavazás érvényes lesz és ha a románok eljönnek szavazni, akkor a népszavazás határozottan érvényes lesz, akkor Băsescu és az övéi bíróság elé állnak a Mihăileanun lévő házért, Videanu energiájáért stb.

2007-ben nem ment el 50 százalék szavazni, de a népszavazást Băsescu nyerte meg. Az Alkotmánybíróság (CCR) azt mondta, hogy akkor is érvényes, ha 9 millió eljön szavazni és 5 együtt szavaz. Románia parlamentje össze fog ülni és dönteni fog arról, hogy egyetlen törvényt alkosson. A népszavazásnál ne írjatok el határozatképességet, mert ellene szavaznak. Az én szemszögömből nézve nagyon jó, hogy legyen minden román 50 százaléka + 1, mert akkor Băsescu nem tudja majd a közpénzből fizetett kampányával rágalmazni Romániát.

Azt mondtam, a jövő héten összhangba fogjuk hozni azt a parlament által megszavazott törvényt a rendelettel. Ami a népszavazást illeti, azt mondtam, hogy mindenképpen a CCR-nek kell majd érvényesítenie a népszavazást, a parlament és mindenki tiszteletben fogja tartani a CCR döntését. Amikor a Bíróság azt mondta, hogy Antonescu elnök lehet, az már nem tetszett a pédéléseknek és Roberta Anastase és Vasile Blaga leváltása sem.

Az európai hivatalosságokkal folytatott legkínosabb beszélgetésem arról volt, hogy nem közöljük a Bíróság döntéseit a Hivatalos Közlönyben. Nem tudom, ki hazudott ekkorát, Cezar Preda, Mihai Răzvan Ungureanu, nem tudom ki. Szó volt a Főügyészség függetlenségéről és a DNA főnökéről.

Nyilvánvalóan Brüsszelben nem akartam elmondani, hogy a DNA január óta nyomomban van, amikor nem voltam kormányfő.

Állandóan létezni fog ez a Románián belül folytatott kampány és évekig fog tartani, míg lemossuk magunkról ezt a Traian Băsescu által az „utánunk az özönvíz” elve szerint festett képet.

Arról, ahogyan a politikai válság az EEM-jelentéseket befolyásolja:

Mi megkaptuk Romániából ezeket a jelzéseket és azt kérdezte tőlem Barroso, hogy tudok-e pontról pontra válaszolni a gondjaikról. Amióta EU létrejött, egyetlen euroképviselő sem kérte azt, hogy Romániát dobják ki az EU-ból. Nálunk ez megtörtént: „Mivel már nem Băsescu az elnök, rúgjatok ki minket!”.

Beszéltem a kollégáimmal és még egy magyar euroképviselő sem kérte Magyarország EU-ból való kirakását, ahol voltak visszaélések.

A Romániáról Európában meglévő képről:

Románia országképe negatív. Nehéz jót mondani Romániáról, de ha valami rosszat akarsz mondani, akkor azt azonnal közölni fogják, mert az emberek ilyesmit várnak. De amikor jön az ország elnöke és azt mondja, hogy Romániában olyan a helyzet, mint Szíriában, tehát akkor már nagyon nehéz meggyőzni őket.

Rámutattam nekik, nézzétek meg a franciáknál, Sarkozy elvesztette a választásokat és egy órával később gratulált Francois Hollande-nak. Az európai partnerek számára felfoghatatlan az, hogyan hazudik Băsescu, nekünk nyolc év után ez természetes.

Ezt a PDL által Románia befeketítésére indított kampányt nagyon nehéz lesz helyrehozni, nagyon nehéz lesz megoldanunk a gondokat.

De lassan sikerül. Remélem, hogy ma megoldjuk a gyógyszerkérdést, hétfőn bejelentjük a gazdasági növekedési lépéseket és azok támogatását, akik 25 év alatti munkanélkülieket alkalmaznak. Tény, hogy sikerült tisztességes választásokat szerveznünk. Nem volt egyetlen pédélés sem, aki azt mondta volna, hogy szavazatokat loptunk. Sikerült kimutatnunk, hogyan vesztettünk el európai pénzeket. 29-e után törvény előtt fognak felelni, mert Băsescu az életéért játszik és úgy hiszem, számára nincs hatalom nélküli élet.

A minisztériumi auditálásokról:

Mi bemutattuk és naponta be fogjuk mutatni, mit találtak a miniszterek. Bármilyen ilyenfajta lejt a nyugdíjaktól, a gyógyszerektől, az iskoláktól vették el. Amikor idejöttem és bebizonyítottam, hogy Funeriu úr pénzért találta ki a nulladik osztályt, ön megértette. Európai pénzeket fogunk elveszteni, mert az Európai Bizottság az ellenőrzések nyomán visszaveszi a pénzeket, mert a Fejlesztési Minisztérium házi cégekkel kötött szerződéseket.

Arról, mi a tétje a felfüggesztett elnöknek:

Ez az ember betege a hatalomnak. Tönkretette az országunkat. Nagyon jól tudja, mit tett Videanuval, a Mihăileanun lévő házzal, Blejnarral és hogy lett a lánya euroképviselő. A Blejnaros akta, a Mihăileanus akta, amit Udrea asszony egy trükkel zárt le. Băsescu kétségbeesetten harcol az életéért, mert bíróság elé fog kerülni.

A PDL és az akkori miniszterek pátlikázott szerződéseket adtak a cégeiknek, Románia pedig pénzeket fog veszteni. Liviu Negoiţă több törvénysértő pályázatot írt ki, melyeket az ANRMAP vezetője nem tett közzé. Az Európai Bizottság által végzett auditálások azt elemzik, ami a 2009‑2011-es időszakban történt. A legtechnokratább miniszter, Leonard Orban előállt és azt mondta, hogy nincsenek pénzek a POSDRU-ban, mert Sulfina Barbu, mert Botiş, mert… mindenki pénzt zabált.

Băsescu és a gazembersége egy átok. 29-én megszabadulunk tőle.

Alina Brebenel

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 13., 21:14

 

 

Antonescu: Románia talpon és nem térden fog állni a partnerei előtt

Crin Antonescu ideiglenes elnök péntek este, a „Vorbe grele” című műsorban (Antena 3 csatorna – PZS) kijelentette, Románia magához fog térni és „talpon fog állni, nem térden, mint Traian Băsescu idejében” a partnereivel folytatott tárgyalásokon.

Victor Ciutacu azon kérdésére, hogy miért akarják leváltani Traian Băsescut, Crin Antonescu kijelentette:

„Mert már nem mehet tovább, mert Romániának már nem volt ideje várni, nyilvánvaló volt, hogy az elnöknek nincs más dolga, mint szabotálni a másik felet, a kormányét és Románia nem maradhatott egy ilyen akadályoztatásban.

„Románia egyáltalán nem a világ közepe, ez egy nagyon sok gonddal küszködő ország. A román adminisztrációnak nagyon sok bűne van, sok bibink van, de Románia alapvetően egy olyan ország, ahol meghaltak a szabadságért és nemrég haltak meg a szabadságért, nem 1877-ről beszélünk. Románia olyan ország, ahol rossz az élet, de nagyon sokan élnek rosszul, ellenben ragaszkodnak a szabadság, Európa ezen értékeihez. Románia olyan ország, mely a NATO-val és főleg az EU-val szemben megtette a kötelességét. Megtette a kötelességét Irakban, megteszi a kötelességét Afganisztánban, megtette Koszovóban, megtette a diplomáciai asztalnál olyan alkalmakkor, amikor szövetségeseinknek szükségük volt egy kisebb ország segítségére, mint amilyen Románia, néha az ENSZ-ben, néha más körülmények között”, jegyezte meg az ideiglenes elnök.

Antonescu azt állította, Traian Băsescu elnök „megpróbál kikényszeríteni egy határozatképességet a népszavazáskor, kihasználva a kontextust, a kapcsolatokat, a különféle kulcspozíciókba ültett embereket”.

„Románia szuverén ország, Brüsszelben sincs senkinek más érzése, vagy más hozzáállása”, jelentette ki az ideiglenes elnök, kihangsúlyozva, hogy Románia nem alárendelt.

Crin Antonescu elmondta, hogy Románia visszatér és „talpon fog állni és nem térden, mint Traian Băsescu idejében”, a partnereivel folytatott tárgyalásokon.

Crin Antonescu a német kancellár kijelentéseiről

„Nem tudom, Merkel asszony leckéket akar-e nekünk adni. Azt hiszem, Ponta kormányfő nagyon jól mondta: ’sértett, frusztált, mert engem, vagyis őt, Románia miniszterelnökeként, nem ideiglenes, hanem miniszterelnökként nem keresett meg, nem hívott fel, ahogy Băsescu urat Angela Merkel kancellár asszony’. Így lett volna normális. Másrészről ezek a dolgok mindig, nem feltétlenül diplomáciai szempontból kezelve, hanem így, a jóérzés mentén, ezek félreértési pillanatok”.

Ezzel összefüggésben megemlítette, hogy Angela Merkel részt vett a franciaországi választási kampányban, ahol „nyíltan” támogatta Nicolas Sarkozy volt francia elnököt és ennek ellenére Franciaország új elnöke, Francois Hollande „első útja” Berlinbe vezetett, mert „túlságosan fontos a diplomáciai kapcsolat”.

„Így van ez nálunk is. Nem kell megharagudnunk, abszolút normális párbeszédet kell folytanunk Merkel asszony és bárki Németországával. Nem hiszem, hogy szó lehet demokrácialeckékről. Azt hiszem, hogy Németország semmilyen módon nem szorít engem, mert Európa gazdasági szempontból legerősebb országa viseli a legnehezebbet az aggodalmak, az igazi aggolmak terhéből is, melyek nem a romániai ombudsmannal kapcsolatosak, hanem az euróval, hanem Görögországgal, azzal, ami Európa földközi részével történhet. Van egy túlfokozott állapot, egy stresszes állapot. Németország általában egyszerűen oldja meg ezeket a dolgokat. Van egy szabályrendszere, egy víziója és megpróbálja azt javasolni, azt rákényszeríteni a partnerekre”, mondta még Antonescu.

Leszögezte, hogy Németország, mely támogatta az EU adószerződését, partnerrel rendelkezett Băsescuban.

„Ő (Traian Băsescu – a szerz.) igent mondott és nagyon határozott volt. Francois Hollande megérkezése után az Elysee-be még ezek a dolgok is zavarossá válnak. És akkor Băsescu úr esetleges eltűnése az elnöki tisztségből ebben a kontextusban zavarhatja Merkel asszonyt, aki azt mondhatja: „Már csak az hiányzott nekünk, hogy Romániában is gondok legyenek, hogy jöjjön egy másik elnök, vagy miniszterelnök, hogy lássuk, mit gondolnak ezek is. Már így, népiesebben beszélve”, tette hozzá Antonescu.

Az ideiglenes elnök elmondta még, hogy Németországgal a kapcsolat jó volt és marad, leszögezve azt is, hogy voltak félretájékoztatások Románia berlini nagykövetének a német kancelláriára történt berendelésével kapcsolatosan.

Egy politikus frusztrációi

Crin Antonescu ideiglenes elnök egy olyan politikus frusztrációiról beszélt, aki 20 évig a nyugati értékekkel a vérében nőtt fel és aki most abban a helyzetben van, hogy értékes európai embereknek azt magyarázza, Románia nem 2005-ben lett demokratikus állam.

„Munkánknak és erőfeszítéseinknek köszönhetően ez az ország tett bizonyos lépéseket a demokráciában. Mi (a politikusok – a szerz.) mélységesen frusztráltak vagyunk, amikor nekünk nagyon kedves nemzeteket és értékeket képviselő emberekkel beszélünk és akik őszintén, tudatatlanul úgy vélik, hogy a demokratikus Románia 2005-ben kezdődött, hogy a nyugati értékeket feltaláló és Romániában elsőként alkalmazó ember Traian Băsescu és hogy a demokrácia, a jogállam és az igazságügy Romániában Traian Băsescut és Macoveit jelent”, jelentette ki Crin Antonescu.

„Sokan hibásak ezért és közülük sokan az országon belül vannak. Egyesek nem Băsescu partizánjai. Nagyrészt mi is hibásak vagyunk, akik nem foglalkoztunk eleget a külkapcsolatokkal”.

„Túl kell lépnünk a frusztrációinkon, bennem vannak”.

Miért gyengül a nemzeti pénz?

„Románia nagyon sokat veszít ezekben a napokban. Én felhívást intéztem Traian Băsescu úrhoz, hogy ne ártson többet Romániának.

Romániában nincs egy Amerikaellenes, vagy nyugatellenes áramlat, Romániának nincs és nekünk sincs szükségünk ilyesmire.

Rendkívüli módon összekeverik és összetévesztik a külföldi sajtóban megjelenő híreket, melyeket Romániában átvesznek és összekevernek és fordítva. Az újságíróknak nincs idejük megnézni egyes hírek eredetét, milyen szűrőkön mentek át, a Romániában a külföldi sajtóval kapcsolatosan a pártos sajtó által végrehajtott masszív félretájékoztatásokat. Az egész Románia kényes helyzetéhez vezetett. Meggyőződésem, hogy amint túljutunk július 29-én, a dolgok vissza fognak térni a normális állapothoz. Igaz, hogy Románia nagyon sokat veszít ezekben a napokban.

Az emberek ítéljék meg, vajon azért csökken a lej, mert Zgonea a házelnök és nem Anastase, vagy azért mert Romániából híreket tupíroznak fel, olyan nyilatkozatokat tesznek, hogy államcsíny van, hogy van-e még, vagy sem demokrácia? Azt hiszem, a második okból.”

Arra kellett volna kérnem a főügyészt, hogy tegyen lépéseket az információk kiszivárgása ellen

Az ideiglenes elnök kijelentette, közbe kellett volna lépnie és arra kellett volna kérnie a főügyészt, tegyen lépéseket a CSM-s ügyészek aktájából történő kiszivárogtatások ellen.

„Románia ideiglenes elnökeként tegnap reggel a nyilvánosság elé kellett volna állnom és ezt kellett volna mondanom: ’Arra kérem a Főügyészséget, a DNAT-t, minden nyomozó, bűnvádi nyomozati szervet stb., hogy tegyék a kötelességüket, nyomozzanak vérre menően, tartóztassanak le mindenkit, akit le kell tartóztatni, hallgassanak meg mindenkit, akik meghallgatásukra van mandátumuk, ne tegyenek különbséget és dolgozzanak húsba vágóan, de ugyanakkor azt kérem a köztársaság főügyészétől, azonnal tegyen meg mindent és máris adja az igazságszolgáltatás kezére azt az ügyészt, aki nem tudom hanyadjára hagy kiszivárogni információkat egy aktából és eljutni adott újsághoz, adott honlaphoz’. Egy nyomozati aktába, ha igazságszolgáltatásról beszélünk, nincs joga belenéznie az ország elnökének, a főügyésznek, a DNA főnökének, de azok jönnek (…), mire kell nekem a választási kampányban az, hogy nem tudom ki beszél a miniszterelnökkel, hogy hívja meg egy kávéra. Tehát ezek bűnügyek, az információk kikerülése”, mondta Antonescu.

Azt magyarázta, hogy nem ezt a hozzáállást választotta, bár azt helyesnek tartja, mert azzal vádolhatták volna, hogy „az Ügyészség torkára teszi a kezét”.

„Nem tettem így, mert bátorságom ellenére nem akarok rosszat tenni ennek az országnak, mert csak erre vártak, egy ilyenfajta közbelépést vártak, mely szerintem helyes lett volna és az igazságügy javát szolgálta volna, nem az obstruálását, egy ilyenfajta álláspont után azonnal azt kiabálták volna minden nyugati kancelláriájának: ’Nézd meg, mit tesz Antonescu, hogy a banditákat védje és az Ügyészség torkára tegye a kezét’”, állította az ideiglenes elnök.

Băsescu nélküli Románia

Crin Antonescu megismételte, hogy amennyiben Traian Băsescu felfüggesztett elnököt a népszavazáson nem váltják le, távozik a politikai életből.

„Ha Traian Băsescu marad az elnök, akkor távozom, mert az én szemszögömből nézve nincs értelme folytatnom. A politikai életnek folytatódnia kell.

Én betartom az ígéreteimet, de Traian Băsescu július 29-e után már nem lesz Románia elnöke”.

A műsorvezető azon kérdésére, hogy miként fog kinézni Románia Traian Băsescu nélkül, az ideiglenes elnök kijelentette, hogy „sokkal jobban”.

„Sokkal jobban, nem tudom, mit fog tenni Traian Băsescu azután, hogy már nem lesz elnök. Azt mondta, nem fog többé politizálni és azt hiszem, ez neki is jobb lenne. Traian Băsescunak jobban állna, ha nem lenne többé elnök, mert elavult ebben a helyzetben, már semmi újat nem tud mondani, van egy kölcsönös telítettség. Azt hiszem, Băsescu úr is haragszik a népre. Azt hiszem, Románia olyan házhoz hasonlítana, ahol már régóta nem nyitottak ablakot és most végre egyet kinyitnak és kint napsütés van és szép minden. Nem mondom, hogy megkétszereződnek majd a bérek Traian Băsescu után másnap, nem mondom, hogy mi leszünk a legtiszteltebb ország a világon, nem mondom, hogy a villamosok jobban fognak menni, csak azt mondom, hogy a politikai osztály szintjén és a közélet iránt érdeklődő minden ember szintjén létezik legalább egy új kezdet esélye”.

Monika Krajnik, Dorina Călin

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 13., 21:22


Címkék: választás basescu antonescu ponta

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr374658519

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.