A népszavazás előtti utolsó napon csak két cikket ismertetek. Az első arra vonatkozik, miként tervezi az USL mégis meneszteni Băsescut, ha szavazással nem megy. A másodikat inkább csak azért közlöm, hogy némi betekintsenek e kampány hevébe. A szerzője, Grigore Cartianu ugyanis nem nevezhető túl pártatlannak, sőt. Elmondható, hogy a legutóbbi választások egyre durvább, nem kemény, hanem egyre durvább kampányokat hoztak. De a most véget ért szakasz talán a legmocskosabb volt mind közül. De ne legyenek illúzióink, július 30-án ez nem ér véget.

USL-s forgatókönyvek a népszavazás utánra

A jelenlegi hatalom stratégái máris azokon a változatokon gondolkodnak, melyeket követni kell, ha a vasárnapi szavazáson nem jelenik meg a jegyzékekben szereplők több mint 50 százaléka, az elnök leváltására kiírt népszavazást pedig érvénytelenítik.

A PDL és Traian Băsescu támogatóinak azon döntése, hogy bojkottálják az elnök leváltására kiírt népszavazást a választói jegyzékekben szereplő polgárok teljes számának kevesebb mint felét jelentő részvételhez vezethet. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság több mint biztos érvényteleníti a népszavazást, tekintettel az 50 százalék plusz egy fős részvételi arány betartására vonatkozó legutóbbi döntésére.

Az ezt a változatot alátámasztó számítás egyszerű. A bojkott bejelentése előtt, a Victor Ponta által is idézett, felmérések azt mutatták, hogy legfeljebb 60 százalékos lesz a részvétel. Ezek nagyjából kétharmada egyetértett az elnök leváltásával, míg egyharmad ellene szavazott volna. Ha Traian Băsescu választóinak nagy része nem megy el szavazni, akkor ebből az következik, hogy a részvétel nem haladja majd meg a törvény által előírt küszöböt.

Amennyiben az Alkotmánybíróság érvényteleníti a népszavazást, milyen változatokat használ majd fel a jelenlegi parlamenti többség ahhoz, hogy elérje programszerű célját, hogy minden áron eltávolítsa a jelenlegi államfőt? Mert nehezen hihető, ha komolyan vesszük a két fél közötti szóváltást, hogy a kormányt és a parlamentet ellenőrző USL-s vezetők együtt tudnak majd élni a Cotroceniben lévő Traian Băsescuval. Mindkét tábor elemzői több hipotézist felállítottak, de ezek egyikében sincs szó együttélésről, hanem sokkal inkább a politikai ellenségeskedések július 29-e utáni folytatásáról.

A szavazás megismétlése, „ahányszor szükséges”

Sorin Roşca Stănescu PNL-tag és a párt volt elnöke, Crin Antonescu személyes tanácsadója azt állítja, a népszavazás érvénytelenítése nem jelenti azon eredeti döntés megsemmisítését is, amivel ezt a folyamatot elindították. „Az Alkotmánybíróság érvényesnek mondta ki Băsescu parlament általi felfüggesztését. Ha érvényteleníteni fogja a leváltást, mert az össz felénél kevesebb választó jelent meg és függetlenül attól, miként szavaztak, akkor visszatérünk oda, ahonnan elindultunk. Honnan indultunk el? Egy Bíróság által érvényesnek mondott parlamenti felfüggesztéstől indultunk el. Tehát ooda nem térhetünk vissza”, írja Roşca Stănescu egy július 12-én a honlapján közzétett és aztán az USL szócsöve, a Jurnalul Naţional által átvett vezércikkében.

Véleménye szerint, a következő lépés az lenne, hogy három hónapon belül egy új népszavazást írnának ki. „Vagyis újrakezdenék az eljárást az érvényesnek kimondott felfüggesztéstől annyiszor, ahányszor szükséges, míg nem jelenik meg elég román a választáson. Addig Crin Antonescu lesz az ideiglenes elnök. Ezért használtam az ’örök felfüggesztett’ kifejezést”, teszi hozzá a volt újságíró, aki ugyanakkor jogot végzett.

Ebben az időszakban hasonló ötleteket fogalmaztak meg a hatalom más képviselői is. Mint amilyen a volt PSD-s, ma PNL-tag és a kormányban főtitkár-helyettes Dan Mihalache. Zoe Petre is, aki Emil Constantinescu idejében elnöki tanácsadó volt, de ugyanakkor a Ponta-kabinet egyik államtitkárának anyja is, ugyanezen az állásponton van: nevezetesen, hogy a szavazást mindaddig meg kell ismételni, míg nincs meg a határozatképesség.

Ez az elmélet azonban ellentétes az Alkotmánybíróság egyik korábbi döntésével, ami Traian Băsescu előző, öt évvel ezelőtti felfüggesztésekor született. „Az alkotmány 95. cikkelye (3) bekezdése rendelkezéseinek értelmében a Románia elnökének leváltására kiírt népszavazás a népi akarat egyedi aktusa, amit nem lehet ugyanazon eljárás keretében megismételni, függetlenül az eredményétől”, áll a 2007. május 3-i 420. számú döntésben. Ezt a következtetést ráadásul azok a bírók is támogatják, akik ennél a döntésnél különvéleményt fogalmaztak meg.

A parlament kiskapuja: „követendő eljárás”

A parlamenti többség azonban hagyott magának egy „kiskaput” arra az esetre, ha a népszavazás érvénytelen lesz. A parlament július 6-i határozatában, annak 3. cikkelyében az áll: „Abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság úgy határoz, hogy nem teljesültek a törvény által előírt feltételek, Románia parlamentje tudomásul fogja ezt venni és határozni fog a követendő eljárásról”. Azt a gyanút, hogy a törvényhozás akkor is Băsescu leváltása mellett dönthet, ha a vasárnapi szavazás nem teljesíti az 50 százalékos küszöböt, több USL-s vezető nyilatkozata táplálta.

A fenyegetést nem lehet figyelmen kívül hagyni, tekintettel arra, hogy az ellentábor azt komolyan veszi. Iulian Urban PDL-s szenátor a blogják magyarázza el, mi lehet a jelenlegi parlamenti többség népszavazás utáni forgatókönyve: „Ha a népszavazás nem érvényes (a választói jegyzékekben szereplők felét plusz egy főt jelentő ’határozatképesség’), az nem okoz jogi hatásokat és semmit sem változtat a jelenlegi helyzeten, vagyis érvényben marad Traian Băsescu felfüggesztése egy olyan határozattal, amit a jelenlegi USL-s többség a parlamentben meg fog szavazni! Ezt mindaddig, mígy IGEN-nel, vagy NEM-mel nem határoznak a leváltás mellett, mely leváltás nem történhet meg egy ÚJ népszavazás hiányában, amit a parlamenti választással egyszerre tartanának meg”.

Adrian Pătruşcă, az Evenimentul zilei, a PDL-hez közeli újság vezércikkírója szintén áttekinti a szavazás megismétlésének hipotézisét, de nem zárja ki egy manipuláció lehetőségét. „A népszavazás megismétlése valószínűtlennek tűnne bármely országban, mely nem ment át azokon az észbontó eseményeken, melyeken Románia az utóbbi hetekben átesett. A Voiculescu‑Antonescu‑Ponta trojka alatt bármilyen forgatókönyv lehetségessé vált, bármilyen törvény és logika dacára. De bármilyen diverzió is lehetséges. A ’népszavazás megismétlése’ ugyanilyen jól lehet egy ijesztgetés is Traian Băsescu választói számára, hogy kivédjék a bojkottot és szavazásra késztessék őket”, írja az újságíró.

Érvényessé nyilvánítás 25 százalék IGEN-nel

Egy másik elméletet Adrian Severin euroképviselő vet fel, aki az egyetlen olyan román, aki ellen korrupció miatt vizsgálat folyik Brüsszelben is, Bukaresten is. „A népszavazás érvényesítésének szabálya, feltételezve, hogy ’biztosították a feltételeket’ a szavazati joggal rendelkezők minimum a felének plusz egy főnek a részvételéhez, azt jelenti, hogy a döntést (’igen’, vagy ’nem’) meg lehet és meg kell hozni legalább 25 százalékukkal, vagyis nagyjából 4,6 millió szavazattal”, áll a Roşca Stănescu blogján megjelent bejegyzésében.

Severin jogi logikája abból indul ki, hogy ha a részvétel 50 százalék alatt lesz, akkor azok száma fontos, akik Băsescu ellen szavaznak. „Következésképpen, ha az urnáknál 4,6 millió szavazat lenne a leváltás mellett, akkor teljesült az Alkotmánybíróság által megállapított határozatképesség. Ez figyelembe véve azt is, hogy egy régi jogelv szerint, aki hallgat, az egyetért – vagyis a (szavazással) ki nem fejezett vélemények az egyetértő válaszokhoz (az „Igen”-ekhez) adódnak”, vélekedik az euroképviselő, aki szintén jogot végzett, de Ştefan Gheorghiu-t (a Román Kommunista Párt káderképzője – PZS) is.

Ám nehezen hihető, hogy az alkotmánybírók magukévá teszik ezt az értelmezést, kevesebb mint egy hónappal a 731. számú döntés után, ami rögtön a felfüggesztés megindítása után született. Ezen határozat indokolása szerint, „az állandó választói jegyzékekben szereplő személyek számának feléből és egy főből álló abszolút többség megléte” „létfontosságú feltétele annak, hogy a népszavazás valós és effektív módon kifejezhesse a polgárok akaratát, a népen keresztül megvalósuló szuverenitás igazán demokratikus megnyilvánulásának előfeltétele lévén, az alaptörvény 2. cikkelyének (1) bekezdésében rögzített elvnek megfelelően”.

A többségnek nincs kétharmada a parlamentben

Traian Băsescu elnök „hazaárulással” való megvádolása előtt az egyetlen akadály az marad, hogy a 256 parlamenti képviselőből álló jelenlegi többség nem jelenti a választottak összlétszámának kétharmadát. Ez a 2008-as választáskor 471 fő volt, időközben pedig elhalálozások, lemondások, vagy elítélések miatt 432 főre csökkent. A kétharmad most 288 szavazatot jelent, 32-vel több, mint amivel a felfüggesztéskor rendelkeztek. Márpedig, amennyiben a vasárnapi népszavazás érvénytelen, kevéssé valószínű, hogy az USL képes új híveket szerezni. Ellenkezőleg.

Az utolsó lehetőség, Băsescu „hazaárulás”-sal vádolása

Egy másik munkaváltozatot szintén a „stratéga” Sorin Roşca Stănescu dobta piacra. „Egy parlamenti többséget és az ország polgárainak többségét maga mellett tudó USL fel van jogosítva arra, hogy erőből cselekedjen. Nyilvánvalóan anélkül, hogy megsértené az alkotmányt, vagy a demokratikus elveket. Mit tehet az USL? Hazaárulásért leválthatja Traian Băsescut”, írja internetes oldalán a volt újságíró.

Mit mond Románia alkotmánya erről a besorolásról? A 96. cikkelyben az áll, hogy az államfőt a képviselők és szenátorok legalább kétharmadának szavazatával lehet hazaárulással megvádolni. „Az ítélkezési hatáskör a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéket illeti meg”, „az elnököt pedig az elítélési határozat jogerőve emelkedése napján válthatják le jogilag”.

A büntetőkönyv által meghatározott tett

De mit jelent a „hazaárulás”? A büntetőtörvénykönyv szerint, ez az elnök, vagy az Ország Legfelsőbb Védelmi Tanácsa (CSAT) valamely másik tagja által elkövetett árulás. A minimális büntetés 15 év börtön, a maximális pedig az életfogytiglan.

A kimondottan az állam szuverenitása, vagy függetlensége megszüntetésére, vagy csorbítására, titkos információknak egy idegen hatalomnak való átadására, az ellenség háború idején történő támogatására, vagy az alkotmányos rend elleni fegyveres cselekedetre vonatkozó törvénybeli megfogalmazások egyike sem illik a jelenlegi helyzetre.

Mozgásba lendült a tartalékterv

Mi lehetne az érv Traian Băsescu hazaárulással való megvádolása mellett? „Ezzel kapcsolatosan elég felvetni az elnök által megfogalmazott hivatalos dezinformációkat, melyek súlyos károkat okoztak és fognak okozni Romániának. Ami újabb eltávolítását jelenti Cotroceniből”, vélekedett Roşca Stănescu július 24-én.

Ez a vélemény néhány nappal azután jelent meg, hogy az USL Eugen Nicolăescu PNL-s képviselőn keresztül bejelentette, bűnvádi feljelentést tettek Traian Băsescu és tovább 14 személy ellen, „hamis információk terjesztése, az ország és a nemzet megrágalmazása és a nemzetgazdaság és a pénz biztonságának veszélyeztetése miatt”. Más szavakkal, a tartaléktervet már elindították.

Az elnököt és támogatóit azzal vádolják, hogy állítólag félretájékoztatták az európai hatóságokat és a nyugati kancelláriákat, olyan üzeneteket küldve, melyek szerint Romániában „államcsíny” zajlik.

Sabin Orcan

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 27., 21:54

 

A kormány a népszavazás napján a Vila Dante-val folytat propagandát. Megdöbbentő forgatókönyv: A „Nyitott Kapuk Napja” egy támadássá fajulhat az elnöki rezidencia ellen. A titkosszolgálatok riadókészültségben vannak

A kormány egy nappal a népszavazás előtt bizarr döntést hozott, úgy határozva, hogy holnap – vasárnap, július 29-én – a „Nyílt Kapuk Napja” lesz a Vila Dante-ban, amit a RA-APPS kezel. A Vila Dante az, amiről Victor Ponta kormányfő – bizonyítékok nélkül – azt állítja, hogy Traian Băsescu rezidenciája lett volna 2014-ben, az elnöki mandátum végén.

FRISSÍTÉS Dragnea és Vanghelie a „népi lázadás”-t készítik elő

Egy USL-s koordináló csoport holnapra kettős mozgósítással készül: a nap folyamán a Vila Dante-nál („Nyitott Kapuk Napja”), este pedig, az eredmények bejelentésekor, egy „spontán lázadás” az utcán.

A népszavazás napján zajló „népi akciók” tervének középpontjában Liviu Dragnea, a PSD főtitkára áll. Vállalta, hogy több megyéből a fővárosba hozza az „elégedetlen polgárok” csoportjait. A bukaresti lakosság mozgósításával Marian Vanghelie foglalkozik, aki esősorban az ő választói körzete – az 5. kerület (Rahova és Ferentari negyedek) (Bukarest leglepusztultabb, zömmel cigányok által lakott lakótelepei – PZS) „felháborodott emberei”-re számít.

„Nyitott Kapuk Napja” a Vila Dante-ban

Bár nyilvánvaló (Băsescu-ellenes) választási jellege van, a Ponta-kormány a mai döntését egy közleményében így magyarázza: „Azon óhajból, hogy biztosítsa az átláthatóságot, az Állami Vagyon és Protokoll Közhasznú Vállalat (RA-APPS), a kormány Főtitkárságán keresztül úgy határozott, hogy vasárnap, 2012. július 29-e legyen a Nyílt Kapuk Napja a Vila Dante-ban, a Dante Alighieri utcán, bejárat a Mircea Eliade sugárút felől, valamint az Ivan Szergejevics Turgenyev utca felől”.

A Vila Dante diverziót szerdán, július 25-én indították el, amikor Victor Ponta kormányfő összeszedett több, a Victoria-palotánák akkreditált újságírót és elment velük a RA-APPS Vila Dante-jába. „2010‑2011-ben, amikor a béreket és a nyugdíjakat csökkentették, ezt a RA-APPS-hoz tartozó lakást, Traian Băsescu követelésére, előkészítették – több mint egymillió eurónyi közpénzből ‑, hogy Băsescu foglalja el az elnöki mandátum lejárta után”, mondta akkor Victor Ponta, aki semmilyen bizonyítékkal nem tudta alátámasztani állításait.

Különben Traian Băsescu felfüggesztett elnök kampánycsapata különben egy közleményt is kiadott: „Traian Băsescu úr, Románia elnöke minőségében, a Vila Lac 3-ban lakott és lakik jelenleg. Az állami tulajdonban álló villák tatarozási és berendezési munkálatairól a RA-APPS dönt. Traian Băsescu sohasem kérte bármilyen tatarozási, vagy berendezési munka elvégzését a Vila Dante-nál. A Románia miniszterelnöke, Victor Ponta úr által terjesztett és engedélyezett információk diverziót képeznek, Traian Băsescu úr pedig azt követeli tőle, nyilvánosan mutassa be azokat a bizonyítékokat, melyek alátámasztják, hogy tatarozási vagy berendezési munkálatokat kért a Vila Dante-nál”.

A Victor Ponta miniszterelnök által elindított Vila Dante diverziót a médiában két tévéadó, az Antena3 és a România TV (RTV) támogatta. Különben a Voiculescu-család csatornája (Antena3 – PZS) szerdán, háromórányi tévében közvetített őrjöngés idejére, el is foglalta a híres Vila Dante-t, mely telekszomszédja Románia elnökének rezidenciájával.

Milyen messzire mehet el Ponta terve?

A Ponta-kormány mai döntése első látásra tisztán kampányjellegűnek tűnik. A népszavazás napján, valószínűleg, egy USL által jól kidolgozott zarándoklat tanúi leszünk. A „munkás emberek” fogják kimutatni felháborodásukat „Băsescu villájának” „luxusa” és „tobzódása” miatt, ami nem Băsescué. A propagandatévék által kitartóan sugárzott új diverziónak országos szintűvé kellene tennie a felháborodást és ezáltal elérje a masszív szavazási részvételt.

Ám van egy iszonyatos információ is. A titkosszolgálatoknál már riadókészültség van, ami egy megdöbbentő forgatókönyvből indul ki: a Vila Dante-nál tartott zarándoklat a Vila Dante-val telekszomszéd elnöki rezidencia – Vila Lac 3 – elleni támadássá fajulhat! Ezért számításba veszik a Traian Băsescu testi biztonságával foglakozó egység megerősítését.

Egy hiteles forrás azt állítja, hogy Traian Băsescu kampánycsapata a felfüggesztett elnök evakuálását tervezi a Vila Lac 3-ból. Ő holnapra egy másik helyszínt választhatna, hogy elkerülje ezáltal az összeütközést az elnöki rezidencia közelébe a Vila Dante-nál szervezett „Nyitott Kapuk Napjá”-val hozott „forradalmárokkal”.

Grigore Cartianu

Forrás: adevarul.ro, 2012. július 28., 16:55


Címkék: választás usl basescu ponta

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr684684205

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.