Ma csak az elmúlt napokra vonatkozó cikkgyűjteményt közlöm, kommentárokkal később visszatérek. Az elnök és az USL közötti háború nemzetközi porondon folytatódott, persze, ezt is mindenki a saját szája íze szerint magyarázta. Felhívom a figyelmet Frunda György állásfoglalására. Nem ez az első alkalom, hogy az RMDSZ-es szenátor látszólag szembemegy pártja véleményével. Ennek két magyarázata lehet, az egyik szerint ez egy ráosztott szerep, melynek célja biztosítani a Szövetség számára egy szabad vegyértéket arra az esetre, ha a decemberi választás után az USL-vel kell szövetkezni.

Ha nincs ilyen vezetőségi taktika, akkor viszont nagyon is valószínű, hogy Frunda – aki látszólag kikerült a döntéshozatali legbelső körből – „dobbantásra készül” és talán az USL-ben tartaná elképzelhetőnek politikai pályafutása folytatását. Ami kétségtelenül ősbemutató lenne a romániai politikai életben, hiszen az elmúlt 22 évben még nem volt példa arra, hogy egy helyi magyar politikus, főleg a „jegyzettek” közül valamelyik román pártban vállalna szerepet.

Persze, ez csak egy hipotézis, lehet, hogy egyszerűen emberi hiúságokról és szereplési vágyból fakadó nagyotmondási kényszerről van szó. Majd meglátjuk…

 

Kohabitáció

adevarul.jpg

A puccs új tisztséget szül: az európai ügyészit

Az Európai Bizottság a romániai antidemokratikus kisiklások után sürgősen létre akarja hozni az európai főügyészi tisztséget.

Románia annyira eltért az EU alapvető demokratikus értékeitől, hogy a magyarországi és olaszországi precedensekkel együtt arra készteti az európai kormányt, hogy térjen át még keményebb és az EU minden államára érvényes lépésekre. Brüsszel új szándékait pontosan azon a napon jelentették be, amikor az Európai Bizottság elnöke, Jose Barroso az Európai Unió állapotáról számolt be, az euroképviselők pedig a romániai helyzetről szóló vitára készültek, amire tegnap került sor az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

Barroso: vannak korlátaink a szerződésekben

Egy finom, de nagyon kemény figyelmeztetés Barrosonak az Európai Unió állapotáról szóló beszédéből érkezett: Brüsszel új eszközöket keres, hogy beavatkozzon a demokráciától való elhajlásokban, ezek az eszközök pedig többek lesznek a „politikai nyomásgyakorlásnál”. „A politikai unió azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk azokat az alapokat, melyekre az Európai Unió épült, az értékeink iránti tiszteletet, a jogállamot és a demokráciát.

A legutóbbi hónapokban ezen értékek fenyegetését láttuk egyes európai társadalmakban”, mondta Barroso. Leszögezte, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament beavatkozásai döntő szerepet játszottak ezek kisiklások ellenőrzés alatt tartásában. „De ezek a helyzetek megmutatták nekünk kötelezettségvállalásaink intézményes korlátait. Egy sor új eszközt kell kialakítanunk, nemcsak a ’soft power’, a politikai nyomásgyakorlás és a nukleáris megoldás, vagyis az EU-szerződés 7. cikkelyére hivatkozás közötti alternatívát”, figyelmeztetett Barroso.

A 7. cikkely szerint, fel lehet függeszteni egy tagállam szavazati jogát, amennyiben az EU alapvető értékeinek ismételt megsértését állapítják meg, köztük lévén a jogállamiság. Ez a szankció egy bonyolult eljárást feltételez és csak Ausztria esetében indították el Jörg Haider szélsőséges kisiklásainak időszakában.

Jelentős európai parlamenti tisztségviselők a Románia Európai Bizottságon belüli szavazása felfüggesztési eljárásának alkalmazásáról beszéltek az államfő felfüggesztéséről kiírt népszavazásban kicsúcsodó politikai válság idején történt antidemokratikus és intézményi kisiklások miatt. „Az Európai Bizottság jogállamiság iránti elkötelezettsége egy európai főügyészi iroda felállítását is jelenti majd, ahogy az az EU-szerződésben szerepel”, mondta Barroso, aki még megjegyezte, hogy a brüsszeli kormány hamarosan gyors javaslattal fog előállni ezzel kapcsolatosan.

A romániai demokrácia állapota

Ez eddig eléggé ködös. Viviane Reding igazságügyi biztos pontosításai a romániai helyzettel kapcsolatos vita során azonban megmutatják, hogy a Bizottság által előkészített „eszközök” sokkal hatékonyabb. „Akciók kombinációja Romániában megkérdőjelezte a jogállamot, a demokratikus egyensúlyt és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Mi Európát az igazságszolgáltatás függetlenségére és a jogállamra építettük. Ezek az EU alapvető értékei. Az EB által Romániával kapcsolatosan kifejezett aggodalmak természete a következőkre vonatkozott: az alkotmányos normák betartása, az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogállam, mert a törvényeket és a sürgősségi rendeleteket az alkotmányos gyakorlatok ellenében fogadták el”, mondta Redig a romániai demokrácia állapotáról szóló nyilatkozatában.

Reding: Nem álltak le a népszavazás után sem

Még egyszer leszögezi, a Bizottság miért avatkozott be, amikor a dolgok elszabadultak Bukaresten. „A bírók és az ügyészek nyomásnak voltak kitéve a politikai spektrum részéről. Az igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomások ELFOGADHATATLAN dolgot jelentenek, ezért a Bizottság gyorsan és határozottan cselekedett”, mondta az EB alelnöke. Reding megemlítette még a Ponta által Barroso előtt vállalt 11 kötelezettség listáját és beszámolt a jelenlegi helyzetről. „A román hatóságok ezekből csak egyeseket teljesítették”.

Ioan Rus és Victor Paul Dobre aktái és lemondásai egyáltalán nem idegenek tőle. Csak éppen nem említ neveket. „A romániai népszavazás azonban nem vetett véget a politikai válságnak. A népszavazás után voltak akciók a szavazás eredményeinek befolyásolására. Barroso elnök augusztus 10-én újra kifejezte aggodalmait egy Victor Ponta kormányfőnek küldött levelében”, emlékeztetett Reding. Végül egy megjegyzés: az Alkotmánybíróság (CCR) döntését betartották és ez lehetőséget ad a romániai politikai helyzet normalizálására. Minden politikai erőnek ki kellene használnia ezt az alkalmat.

A politikai erők azonban egy román botrány- és hisztériaműsort tartottak előtte. Reding a vita végén következtetéseket von le. Nem számított többre: a vita átpolitizálódott. Nincs semmi köze a jogállamisághoz. „Az igazságszolgáltatásnak vaknak kell lennie, nem szabad felismernie semmilyen politikai színt, hanem csak a jogállamiságra és annak veszélyeztetésére kell reagálnia. Az EU-ban nincsenek hatékony mechanizmusaink arra, hogy hatékonyabban, egyértelműbben javítsuk a jogállam működését a tagállamokban. Miután egy állam csatlakozott az EU-hoz, úgy tűnik, már nincs semmilyen eszközünk annak ellenőrzésére, hogy betartják-e még mindezeket az értékeket”, mondta Reding.

Litvánia elnöke: Váljanak érettekké, vagy kimaradnak Schengenből!

Dalia Grybauskaite, Litvánia elnöke a bukaresti hivatalos látogatása során kemény figyelmeztetésben részesítette a román politikusokat: „Ha nem lesznek képesek érettekké válni, politikailag felelősen viselkedni, akkor a teher a nép vállán lesz. Nem lesznek elég pénzügyi forrásaik az EU-tól, nem fog megnyílni önök előtt a Schengen-övezet. És ez minden politikai párt kudarca lesz”, mondta Dalia Grybauskaite egy Cotroceni-palotában, Traian Băsescu elnökkel együtt tartott sajtókonferencián.

„El szeretném mondani, hogy ezt az instabilitás, amit mi most kívülről látunk – három kormányfő leváltása hat hónap alatt – egyáltalán nem meglepő módon az EU-n belüli működési képességükben is tükröződik és itt elsősorban az európai pénzek lehívási képességére utalok”, mondta a litván államfő.

Dombovicai veszekedés Strasbourgban

A romániai helyzettel kapcsolatos strasbourgi vita a hazai végtelen polémiák és támadások sorának összefoglalása volt. Alig fejezték be beszédüket a Bizottság és a Tanács képviselői, már meg is kezdődött az „USL-s emberfogás!”.

Manfred Weber az EPP egyik német vezetője és jól ismeri Románia EU-csatlakozási aktáját. „Azt mondják, hogy a népszavazás után módosították a választói listákat. Tudják meg, nem egy világvégi banánköztársaságról beszélek, hanem egy EU-tagállamról, Romániáról”, mondta a német. Emlékeztet arra, hogy a Ponta-kormánynak van egy kötelezettségvállalása az Európai Bizottság előtt. „Ponta kormányfő megígérte, hogy tiszteletben fogja tartani a Bizottság kötelezettségeit, de Romániában nem a kért lépéseket tette meg, hanem ellenkezőleg, megpróbált egy Európa-ellenes légkört generálni”.

Viviane Redingnek a zakóját támadták

Ugyanebben a témában szólal fel Cristian Preda (PDL – PZS) is, aki Ponta lemondását kéri. Az osztrák Hannes Swoboda, az EP-beli szociáldemokraták vezetője kijavítja az Európai Bizottság üzeneteit. „Ponta betartotta a határozatképességre vonatkozó ígéretet. Ilyen körülmények között igazságtalannak tartom államcsínyről beszélni”, mondja Swoboda. „A legjobb az lenne, ha elnök- és parlamenti választást tartanának és aztán viselkedési szabályokat dolgoznának ki”, mondja a liberális Sir Graham Watson. Egy holland a függetlenektől lekezelően és euroszkeptikusan kijelenti: „Minek avatkozunk mi bele ebbe a banánköztársasági polémiába?”.

Cătălin Ivan, a PSD-s euroképviselők csoportjának vezetője még az Antena3-nál is virulensebben szólal fel. „Viviane Reding asszony, úgy viselkedett, mint Traian Băsescu választási ügynöke, a ma viselt narancsszínű ruhával is”. Aztán áttér még keményebb vádakra: „Ön a nyilatkozataival megalázott egy egész népet és amputálta egy parlament azon jogát, hogy döntéseket hozzon. Sikerült önnek a saját népe akarata ellenére visszaültetnie egy elnököt”. Őt Monica Macovei követi: „Ebben a pillanatban az ügyészek a népszavazási csalásokat vizsgálják. Több mint 500 akta van. Vannak 1,5 millió ellopott szavazattal kapcsolatos állítások, a DNA főügyészének nyilatkozatai szerint pedig a népszavazáson a szavazatok akár 15 százalékát is elérő csalásokat találtak. Le kell zárni ezeket az aktákat, meg kell tartani ezeket az ügyészeket, mert ki akarják őket rúgni”.

Vadimnak ugyanazok a mániái

A végső meglepetés: Vadim Tudor. Nem tart sem Băsescuval, sem Pontaval. A hazáját szereti, köszönetet mond Redingnek és két meggyőződése van: „Romániában minden választást elcsalnak” és „Románia egy amerikai gyarmat”.

Bianca Toma

adevarul.ro, 2012. szeptember 12., 21:37

 

adevarul.jpg

Sir Graham Watson: A román euroképviselőknek intelligensebbeknek kell lenniük, amikor PR-ról van szó

Az Európai Liberálisok és Demokraták (ELDR) vezetője, Sir Graham Watson úgy véli, a román euroképviselőknek sokkal intelligensebbeknek kell lenniük, amikor PR-ről van szó, a kormánynak pedig az eddiginél sokkal gyorsabban kell közvetítenie a saját üzenetét.

Ami a román euroképviselők által szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésén a romániai politikai színpadon kialakult helyzetre vonatkozó vitán elmondottakat illet, Watson azt mondta, hogy „ha egy mindenkire érvényes üzenetet kellene megfogalmazni, akkor ebben a helyzetben az lenne, hogy sokkal intelligensebbeknek kell lenniük, amikor PR-ről van szó” és kihangsúlyozta, hogy „a kormánynak el kellett volna juttatnia a saját üzeneteit, a saját tetteit a közvéleménynek, sokkal gyorsabban, mint ahogy tette”.

„Annak oka, hogy sok európai főváros Băsescu úr változatát fogadta el az volt, hogy az alternatív információk nem álltak rendelkezésre, de remélem, el tudunk ettől távolodni és azt hiszem, hogy ma minden érintett félnél látható volt ez az óhaj, hogy továbblépjenek, hogy maguk mögött hagyják ezt az incidenst és továbbmenjenek, hogy új választások legyenek és Romániának legyen egy új kezdete”, jelentette ki az ELDR az Antena3-nak.

Megjegyezte, „mindnyájan azt akarjuk, hogy Románia helyesen és teljes mértékben az EU-tagjaként működjön, mindnyájan azt akarjuk, hogy Románia teljes mértékben részese legyen a Schengen-egyezményeknek és egy új, fiatalabb, intelligensebb és határozottabb Romániát akarunk látni”.

Dorina Călin

adevarul.ro, 2012. szeptember 12., 23:05

 

adevarul.jpg

Sir Graham Watson: Én nem hiszem, hogy Romániában államcsíny volt

Az Európai Liberálisok és Demokraták (ELDR) elnöke, Sir Graham Watson úgy véli, Romániában nem volt államcsíny és nem bírálja Viviane Redinget, mert „helyes eredményt akar látni a romániai helyzetben”.

„Én nem hiszem, hogy Romániában államcsíny, vagy bármi államcsínyhez hasonló volt. Van egy kemény politikai csata, ezt tudjuk, ám Reding asszony feladata, biztosi minőségében, hogy nagyon gondosan mérlegelje a szavait, amikor használja azokat és azt hiszem, ezt nem tudta megtenni, de a továbbiakban nem bírálom Reding asszonyt, mert olyan személynek tekintem, aki helyesen kezelte a magyarországi helyzetet és helyes megoldást akar látni a romániai helyzetben is”, mondta Watson az Antena3-nak.

Ezen kívül megjegyezte, hogy „kritikusabb Barroso urat illetően, mert Ponta úrral kapcsolatosan kikényszerítette ezt a szavazati joggal rendelkező 50 százalékát plusz egy főt jelentő határozatképességet”, azt magyarázva, hogy „ez a feltétel máshol nincsen és nem kellett volna Romániában sem előírni”.

„Gyanítom, hogy nagyon nagy nyomás volt Barroso urat illetően, az EPP vezetői részéről, akik együttműködnek Băsescu úrral és támogatják őt, Barroso úrnak nagyon oda kell figyelnie, egész Európát képviselnie kell és nemcsak az EP-ben és az Európai Tanácsban többségben lévő pártot”, mondta még az ELDR vezetője.

Dorina Călin

adevarul.ro, 2012. szeptember 12., 23:48

 

adevarul.jpg

Norica Nicolai (PNL): Az EP-beli vita egy nagy győzelem az európai hatóságokkal szemben

Norica Nicolai PNL-s euroképviselő szerdán kijelentette, hogy az európai parlamenti vitával „nagy csatát” nyertek meg a brüsszeli hatóságokkal szemben, melyek – véleménye szerint – „semmibe vették” a román polgárok akaratát.

„Megtisztelő volt ma az Európai Parlament plénuma előtt beszélnem a román népért. Nem az USL-ért, nem a PNL-ért, még csak nem is a PDL ellen. Véleményem szerint, ezzel a vitával egy nagy csatát nyertünk meg a brüsszeli hatóságokkal szemben, melyek semmibe vették a román polgárok akaratát”, állította Facebook-oldalán.

A liberális megjegyezte, „sajnálja”, hogy ami Strasbourgban történt, „az a PDL követelésére történt, mely azt remélte, hogy a vita a Băsescu-rezsimre kimondott áldás lesz”.

„Sajnálom, hogy ami ma Strasbourgban történt, az a PDL követelésére történt, mely azt remélte, hogy a vita egyes európai biztosok támogatása és Băsescu-rezsimre kimondott áldása lesz. Rájuk nézve sajnálatos módon ez nem így volt, mert a legtöbb mai felszólalás a két biztos szemére vetette, hogy a Romániával szembeni viselkedésükkel túllépték a biztosok viselkedési kódexében meghatározott hatásköreiket”, kommentálta az euroképviselő.

Azt mondta még, hogy Viviane Reding válasza a vita végén, mely szerint közös megfigyelési standardot kell alkalmazni a tagállamokra, az annak „egyértelmű elfogadása” az igazságügyi európai biztos részéről, hogy „hibát” követtek el.

„Azon döntés bejelentésével, hogy minden tagállamra bevezetnek egy mechanizmust a koppenhágai kritériumok figyelemmel kísérésére, Reding asszony implicit módon elfogadta, hogy az EEM (Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus – PZS) működése Románia esetében diszkriminatív”, szögezte le Norica Nicolai.

Dorina Călin

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 01:02

 

adevarul.jpg

Macovei az EP-ben: 1,5 millió szavazatot csaltak el a népszavazáson

Monica Macovei demokrata-liberális euroképviselő szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésén azt állította, hogy 1,5 millió szavazatot csaltak el az elnök leváltására kiírt július 29-i népszavazáson, azt állítva, hogy a számadatot a „sajtóból” vette.

„Mi, románok azért léptünk be az Európai Unióba, hogy betartsuk a szabályokat, megerősítsük a demokráciát, hogy szabadok legyünk, hogy felelősek legyünk az életünkért és igazságos, független, pártatlan igazságszolgáltatásunk legyen, mely bárkit kivizsgál, akár hatalmon van, akár politikus, ami korábban nem történt meg. Ezzel jelenleg rendelkezünk”, mondta Monica Macovei.

Az euroképviselő rámutatott arra, hogy azok az ügyészek és bírók, akik ma politikusoknak nyitnak aktákat azok, „akiket megdicsértek és akik díjakat kaptak az Európai Bizottság összes Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmussal kapcsolatos jelentésében”.

„Ők nem politikai aktákat nyitnak, bárkit kivizsgálnak, aki hatalmon van. Ezt azért hangsúlyozom, mert valójában az, ami Romániában történt, az ezen vizsgálatok leállításáért folyt és azért, hogy az igazságszolgáltatást foglyul ejtsék egyes politikai pártok háza táján”, mondta a volt igazságügy-miniszter.

Macovei azt magyarázta, hogy „ezért nagyon fontos visszatérnünk ehhez a normalitáshoz”. „Jelen pillanatban az ügyészek és a bírók bizonyos bejelentések alapján vizsgálják a népszavazási csalásokat. Több mint 500 akta van, csak néhány számot akarok mondani: az egyik aktában olyan vádakról van szó, melyek szerint 1,5 millió szavazatot csaltak el a népszavazáson, néhány nappal ezelőtt pedig az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) főügyésze pedig azt mondta, hogy az ellenőrzött szavazókörökben vannak 5, 10 és 15 százalék csalási mértékre vonatkozó jelzések és bizonyítékok vannak. Tehát véglegesíteni kell ezeket az aktákat, meg kell tartani ezeket az ügyészeket, mert megpróbálják kirúgni őket és meg kell nézni ezen vizsgálatok eredményeit. Egy szavazás elcsalás az egyik legcsúnyább korrupciós forma, mert a nép elleni”, állította Monica Macovei.

A volt igazságügyi miniszter élés válaszokat kapott Victor Boştinaru és Corina Creţu PSD-s euroképviselőktől.

Victor Boştinaru PSD-s euroképviselő a PDL-s euroképviselő felszólalása után beszélt, hogy közölje Viviane Reding igazságügyi biztossal, mindaz, amit Monica Macovei elmondott „a legelképesztőbb bizonyítéka egy euroképviselő beavatkozásának az igazságszolgáltatás ügyeibe”. Ezen kívül Boştinaru azt kérdezte Macoveitől, honnan vannak az elcsalt szavazatok számára vonatkozó adatai, tekintettel arra, hogy az akták még nyomozati szakaszban vannak. Ugyanakkor a PSD-s euroképviselő megjegyezte, hogy „a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) május 22-én azzal vádolta Macovei asszonyt, hogy beavatkozott egy ügyész esetébe”.

Monica Macovei Boştinaru kérdésére válaszolva azt mondta, hogy „az 1,5 milliós szám a sajtóból van”. „Az a szám, hogy 1,5 millió van egyetlen aktában – és ha már alkalmat adott rá, a PSD főtitkáráról van szó – a sajtóból van, a 15 százalékot is elérhető csalási mérték pedig a DNA főügyésze nyilatkozatából, akit ki akarnak rúgni. De ismétlem, az Európai Unió számára nagyon fontos az igazságszolgáltatás, mert együtt egy országban, egy unióban vagyunk, ahol együtt kell működnünk”, említette a PDL-s euroképviselő.

Corina Creţu kihangsúlyozta, hogy a július 29-i népszavazás eredményeit az Alkotmánybíróság törvényeseknek mondta ki, a PDL pedig, bár minden szavazókörben voltak megfigyelői, semmilyen feljelentést nem tett a csalási vádakkal kapcsolatosan, ezek a népszavazás után három héttel jelentkezve.

Dorina Călin

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 01:20

 

adevarul.jpg

Preda: Az USL-s kollégák visszaéltek az Európai Parlament szabályaival. Reding számított a támadásokra

Cristian Preda PDL-s euroképviselő úgy véli, USL-s kollégái visszaéltek az EP szabályaival, hogy megakadályozzák az EPP-s felszólalásokat a tegnapi vitán. Ezen kívül Preda azt írja a blogján, hogy Reding számított az ülésen felszólaló euroképviselők támadásaira.

A PDL első elnökhelyettese úgy véli, az EP szerdai vitáján az USL-s euroképviselők megsértették a „játékszabályokat”, visszaélő módon használva a „blue card”-ot, „ami lehetővé teszi, hogy kérdéseket fogalmazz meg, de azt is – a szabályokat kicselezve ‑, hogy egy álláspontot fejtsél ki akkor is, ha a felszólaláshoz nincs meg a frakciód támogatása”. „Ennek tudható be, hogy több USL-s euroképviselő szólalt fel, mint PDL-s. A mi táborunk inkább a játékszabályok betartását választotta”, mutatott rá a demokrata-liberális, aki kihangsúlyozta, hogy az USL-sek bármilyen EPP-s felszólalást a „blue card”-dal akadályoztak meg.

Az euroképviselő megemlítette az USL-s euroképviselők által előterjesztett tézist: „A Bizottság pártos”. A támadások főleg Viviane Reding igazságügyi biztos ellen irányultak. Az egyik PSD-s euroképviselő fontosnak tartotta a szemére vetni ruhája színét, kihangsúlyozva, hogy „ha narancsszínben van, akkor a PDL-vel tart”.

Preda azt állítja, hogy a személyeskedések „előreláthatók” voltak, Redinget pedig egyáltalán nem lepte meg, ami tegnap a plenáris ülésen történt. „Így van ez, amikor a jogállamot véded, vagyis a törvény mindenekfelettiségét, a bal is bírál, a jobb is”, állítja Preda.

„Az USL strasbourgi parlamenti szocialista barátai az alkalmat vagy arra használták ki, hogy régebbi számlákat egyenlítsenek ki Redinggel (ez az osztrák Swoboda esete, aki – a szocialisták frakcióvezetőjeként – az EPP által támogatott összes biztost támadja), vagy arra, hogy régebbi számlákat egyenlítsenek ki Romániával (ez a Wilders pártjából származó képviselő esete), vagy azért, hogy újra napirendre tűzzék a magyar ügyet (ez a magyarországi szocialisták, Göncz és Tabajdi esete)”, írta még blogján Preda.

A demokrata-liberális úgy véli, Reding javaslata nem jelenti, ahogy azt az USL-sek mondták „a Romániával szembeni álláspont mérséklődését és még kevésbé a bukaresti hatóságok által az utóbbi hetekben felkarolt Bizottságellenes viselkedés elfogadását”.

„Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy az Unióban a hisztéria és propaganda keveréke – amit tegnap az USL-s képviselők bemutattak – hírnevet és tiszteletet hozhatna – nem rövid, hanem közép- és hosszú távon. Csak a mérsékletesség és a civilizáltság biztosítja a sikert a demokráciában”, szögezi le az euroképviselő.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 14:47

 

adevarul.jpg

Tőkés: Az USL bosszút áll az erdélyi magyarokon. A PNL politikai legitimitást kölcsönöz a posztkommunista restaurációnak

Tőkés László euroképviselő vehemensen támadja a bukaresti USL-kormányt azt mondva, hogy ez bosszúkampányt folytatott az erdélyi magyarok ellen. Ugyanakkor Tőkés úgy véli, a PNL „politikai legitimitást kölcsönöz a poszkommunista restaurációnak”, amit Ponta és Voiculescu irányít.

„A Ponta-Antonescu kormányzat bosszúkampányt irányított ellenünk és azért, mert a magyarok nem voltak hajlandók támogatni törvénysértő és alkotmányellenes politikájukat, pontosabban Traian Băsescu elnök puccszerű leváltást”, jelentette ki a magyar euroképviselő.

Tőkés felhívja a figyelmet arra, hogy a Ponta-kormány ismételten megtámadta az erdélyi magyar közösséget, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel kezdve. „Az ellenséges támadások sora” a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének újraállamosítására tett „önkényes kísérlettel” folytatódott.

Ennek ellenére, mondja az euroképviselő, „elégedetten állapíthatjuk meg, hogy ’a román intézmények így-úgy ellenállnak a politikai nyomásoknak. A romániai intézményeknek végül sikerült feladataikon belül maradniuk, akár az Alkotmánybíróságról, akár a főügyészről, vagy a DNA-ról beszélünk’”, mondta Traian Băsescut idézve.

Tőkés szerint az USL egy „természetellenes szövetség, mely – a politikai opportunizmus szellemében – a nemzeti liberálisok (PNL) és a kommunisták utódpártja (PSD) között jött létre”. Az euroképviselő azon a véleményen van, hogy a „dicső múlttal” rendelkező volt liberális vezetők, „akiket a bolsevik kommunisták a politikai meggyőződéseik miatt üldöztek és börtönöztek be”, forognak a sírjaikban ezen politikai szövetség láttán.

„A Nemzeti Liberális Párt – a politikai szövetsége és a (szerdán, az EP plenáris ülésén – a szerz.) felszólaló képviselőin keresztül – politikai legitimitást kölcsönöz a Victor Ponta és a Securitate híres együttműködője, Dan Voiculescu által meghatározott posztkommunista restaurációnak”, állapítja meg az euroképviselő.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 15:13

 

adevarul.jpg

Antonescu Románia elnökéről: Még inkább roncs a népszavazás óta

Crin Antonescu PNL-elnöktől szerda este, egy tévéműsorban azt kérdezték, miként minősítene egyes politikusokat. Traian Băsescu elnökről azt mondta, „még inkább roncs” a népszavazás óta, Victor Pontatól pedig több erőt, meggyőződést vár.

„Annyira bántam, hogy félreértették a szót, vagy gyalázkodásnak értették. Megismétlem, az, amit a népszavazáskor mondtam. Visszatér-e Cotrocenibe, vagy sem, politikai szempontból roncs. Ma még inkább roncs. Egy olyan ember, aki ilyen megsemmisítő módon szenved vereséget, ebben nincs semmi szégyen, volt már ilyen jobb családokban is. De egy olyan valaki, aki miután ilyen módon elveszti a szavazást, miután a döntését kifejező honfitársak 89 százaléka azt mondja neki, hogy már nem akarják őt, abba a helyzetbe hozzák, hogy visszatérjen ezen szavazás ellenére, ez egy olyan helyzet, amit csak egyetlen szó tud minősíteni, ez”, mondta Antonescu a România TV egyik műsorában.

Arra a kérdésre, hogy milyen minősítést ad Victor Ponta miniszterelnöknek, a liberális vezető megjegyezte, hogy „több erőt” vár tőle.

„A kapcsolat olyan, amilyennek ismerik, nagyon jó kapcsolat. Szokatlanul jó két politikustól, még ha ugyanahhoz a párthoz tartoznánk is, még inkább úgy, hogy különböző pártokban vagyunk. (…) Azt szeretném, remélem, várom el, több erőt és nagyobb meggyőződést szeretnék abban, hogy 7 millió szavazat – politikai szempontból, előbb, vagy utóbb – mindig erősebb, mint egy ügyészség, egy szolgálat”, mondta még a PNL vezetője.

Antonescu fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kormányfőből nem hiányzik az erő, „de több sohasem árt. Az erő, akárcsak az ész. Nem nála, általában”.

Amikor Elena Udrea volt fejlesztési miniszter minősítésére kérték, Antonescu megjegyezte, hogy „ő nem tartozik bele a cselekvési rádiuszába”.

„Nem tartozik bele a cselekvési rádiuszomba. Ugyancsak így, forrásokra hivatkozva olvastam, elég sok pontatlan dolog érkezik a forrásokból, hogy úgy döntöttem, a 6. kerületben indulok, ellene… Nem, tényleg nem. Nem gondolkodtam ilyesmin, nem kerestem, nem találtam meg. Közömbös”, mondta Antonescu.

Dorina Călin

adevarul.ro, 2012. szeptember 12., 22:20

 

adevarul.jpg

Ponta: A PDL-sek tegnap nevetségessé váltak. Az EP-vita eredménye nem a PDL által elvárt

A PDL-sek nevetségessé válta, az Európai Parlamentben szerdán lezajlott vita eredmény pedig „teljesen más volt, mint amit a PDL-sek vártak”, mondta csütörtökön, Murghiolban Victor Ponta kormányfő.

„A PDL-sek tegnap nevetségessé váltak. Az EP-beli vita eredménye teljesen más volt, mint amit vártak”, mondta a miniszterelnök.

Ezen kívül a PDL-s euroképviselők nyilatkozatait „abszolút tudatlanoknak és felelőtleneknek” minősítette. „Igaz, olyan személyek tették, akik mindig is tudatlanok és felelőtlenek voltak”, tette hozzá Ponta.

A kormányfő megismételte, hogy a PDL olyan mint egy „fanarióta párt”, mely a hatalom elvesztésével „elment más portákra panaszkodni, abban a reményben, hogy valaki visszahelyezi őket a hatalomba, ahonnan a románok elkergették őket”.

„Arra szólítom fel a PDL-seket, hogy ha azt akarják, hogy a románok újra megválasszák őket, akkor jöjjenek ide a kormányt bírálni, mondják meg, mit akarnak ők jobban csinálni”, üzente a PDL-seknek Ponta.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 15:54

 

adevarul.jpg

Képviselőház: A jogi bizottság elnöke a kormányfő lemondását követeli

A képviselőházi jogi bizottság elnöke, Daniel Buda Victor Ponta miniszterelnök lemondását kérte, mert Románia elpuskázta a belépést a Schengen-övezetbe.

„Nyilvánosan a lemondását kérem Victor Pontatól, nem a plagizálása miatt, hanem azért, amit Romániával tett azóta, hogy kormányra került és a Schengen-övezetbe lépés elpuskázása miatt, tekintettel arra, hogy erről az ügyről nem is lesz szó októberben, ahogy azt tervezték”, mondta a demokrata-liberális.

Antonescu és Ponta rovására írja, hogy a Románia Schengen-övezethez csatlakozásáról szóló viták holtpontra jutottak.

Sőt, Buda azt állítja, a kormányfő „felületességgel és közömbösséggel kezelte az európai vezetőket, amikor nem ment el az EP-be, ahol Románia helyzetéről volt vita. Meg kell érteniük, hogy az EU-val kapcsolatosan nem csak magukat képviselik és az EU-ba történt belépéssel Romániának be kell tartania egy sor minimális értéket és elvet”.

A kormányfő lemondása nem Buda egyetlen követelése. Azt akarja, hogy az USL október 1-ig mutassa be a jövő évre vonatkozó költségvetés-tervezetet, „ahogy a törvény előírja”.

„Bármilyen késlekedés a költségvetés parlament elé terjesztésében azt jelenti, hogy nincsenek megoldások a kormányfő bér-, nyugdíjemelésre és az élelmiszerek ÁFÁ-jának csökkentésére tett ígéreteire. Bebizonyosodik, hogy az USL nem tesz egyebet, mint félrevezeti a közvéleményt és nem képes betartani az ígéreteit”, jelezte Buda.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 16:12

adevarul.jpg

Ponta: Értékeltem, hogy Reding asszony mérsékelte a Romániával szembeni viselkedését

Victor Ponta kormányfő csütörtökön, Murghiolban kijelentette, az Európai Parlamentben szerdán tartott vitán megfigyelhető volt, hogy Viviane Reding „nagyon mérsékelte” a Romániával szembeni viselkedését, de azt is, hogy „a kintiek kezdik már nem elhinni a PDL minden hazugságát”.

„Úgy értékeltem, hogy még Reding biztos asszony is, akinek rendkívül radikális viselkedése volt Romániáva szemben, nagyon mérsékelte ezt a viselkedését, ami szerintem jó dolog”, mondta Victor Ponta.

A kormányfő véleménye szerint ez jele annak, hogy „a kintiek kezdik már nem elhinni a PDL minden hazugságát”, tudósít a Newsin.

Viviane Reding igazságügyi európai biztos az EP plénumában azt állította, hogy a Bizottság elnökének és az Európai Bizottságnak helyesen és pártatlanul kell cselekednie, amikor a jogállamot támadják, a kormány politikai színétől függetlenül”.

„Az idén ez a második alkalom, hogy egy nagyon súlyos helyzetről kellett beszélnünk, a jogállamiság megsértéséről az EU egyik tagországában, Magyarország után most Romániában. A mai vitát, mint ahogy a hasonló ügyekben a múltban lefolytatottakat nagyon erősen pártérdekek, hasonló vitákban mutatott hasonló viselkedések vezérelték”, mondta Viviane Reding az EP plénuma előtt azután, hogy minden euroképviselő beszélt.

Megjegyezte még, hogy az EB a „szerződések őrzője”. „Nekünk helyesen és pártatlanul kell cselekednünk, amikor a jogállamiságot támadják, vagy megsértik a közösségi jogrendet, a kormány politikai színétől függetlenül”, mondta még Reding és kihangsúlyozta, hogy az EB-nek „továbbra is határozottnak kell lennie az aggodalmak kifejezésében és az általa végrehajtott cselekedetekben”.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 16:33

 

adevarul.jpg

Frunda: Monica Macovei megfeledkezik arról, hogy a háború véget ért. Vadim Tudornak nincs mondanivalója

Frunda György RMDSZ-es szenátor úgy véli, Monica Macovei és Corneliu Vadim Tudor euroképviselők szerdai, európai parlamenti beszédei „teljesen eltúlzottak”.

„Az a fontos, hogy a leszűrhető következtetésekben legyenek objektív elemek – a kormányt védők is, bírálók is ‑, de legyenek objektív elemek az európai konvenciók, a demokrácia elveinek, a jogállamiság elveinek tiszteletben tartására. Egyesek teljesen eltúlzottaknak tűntek számomra, mások túlságosan pártosak voltak – Monica Macovei megfeledkezik arról, hogy a háborúnak vége és ő még harcol az erdőben, egy partizán, Vadim Tudornak nincs mondanivalója”, mondta Frunda.

Ezzel szemben, az RMDSZ-es szenátor véleménye szerint, a liberálisok és a szocialisták bírálatai jogosak voltak Viviane Reding igazságügyi európai biztossal szemben.

„A liberálisok és a szocialisták által Reding asszonyra vonatkozóan levont következtetések és a bírálataik jogosak voltak. Amikor egy országról beszélsz, annak ellenére, hogy figyelembe veszed, hogy a kormányon, vagy az ország elnöke az Európai Néppárt egyik tagja, rendelkezned kell annak a személynek a tárgyilagosságával, akinek az a feladata, hogy elemezze a romániai helyzetet. Azt hiszem, a következtetések helyesek”, mondta még Frunda, kihangsúlyozva, hogy Romániában jogállam van.

Másrészről Frunda azt mondta még, hogy Romániának, politikai entitásként, jót tett ez a vita, mivel a dolgok lecsillapodtak és „a lufi leeresztett”. […]

Alina Boghiceanu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 17:48

 

Kormánypártok

adevarul.jpg

Victor Ponta számára túl késő

Victor Ponta ez év elején nem is álmodott róla, hogy ennyire hamar miniszterelnök lesz, de kívánta ezt.

És a nyilatkozatai szerint azt tervezte, hogy jó, tisztelt, az emberek által szeretett kormányfő lesz, akinek van szerepe az európai politikai színpadon, aki majd az Európai Szocialista Párt Bukarestre tervezett munkálatainak elnöki asztalánál fog ülni.

És mi lett egy ifjú pártvezető minden álmából? Alig néhány hónap alatt, egy romániai politikus által meghozott összes idióta döntés révén Európa páriájává vált. Nem is álmodott arról, hogy cselekedetei vitatémák lesznek Strasbourgban és hogy minden politikus, akár baloldaliak, akár jobboldaliak, menekülnek tőle, mint egy pestisestől. Nem is álmodta, hogy magára fog maradni, hogy a Victoria-palota egy totalitarizmus kísértetei által bejárt házzá válik. Azt hiszem, Victor Ponta ebben a totális összeomlási pillanatban is ártatlannak gondolja magát, a nagy bűnös pedig nem más, mint Traian Băsescu. Csakhogy, meglepetésre, a „diktátort” az Európai Unióban a demokrácia tartóoszlopának látják, őt, a harcost pedig egy tucatpuccsistának. Hogy történhetett ez meg?

Nagyon sokat írtak a Ponta-Antonescu-Voiculescu hármas cselekedeteiről. Victor Ponta és Crin Antonescu vajon mégis miért nem vártak az év végéig, hogy az urnáknál szerezzék meg a hatalmat? A legegyszerűbb válasz az, hogy nem bíztak abban, képesek egy választási csatában legyőzni a politikai ellenfelüket. Számukra igazi teher az, hogy Băsescu 2014-ig Cotroceniben marad. Ez a hatalom megosztására kötelezte volna őket. Ami elfogadhatatlan helyzet. A kiskirályok nyomást gyakorolnak, hogy védjék meg őket az igazságszolgáltatástól, ájuldoznak, vergődnek, de nem ébrednek rá arra, hogy az ő világuknak vége. Valójában ebben van Victor Ponta drámája, abban, hogy egy pártmegállapodásokon és –tolvajlásokon alapuló régi világot kellene képviselnie.

Tegnap az Európai Unió országainak összes bankja az EU alárendeltségéből az EKB-ébe (Európai Központi Bank) került, hogy „az adó- és járulékfizetők többé ne szenvedjék el a bankárok hibáit”, mondta Emanuell Barroso, az Európai Bizottság főnöke. Ezeket a szavakat így is lehet értelmezni: „hogy az emberek többé ne a zsebükből fizessék a bankárok mohóságát”.

Talán körülmények szülte kijelentésnek tűnik, de ezzel egy világ változik meg, Európa polgárainak pénzét pedig már nem a helyi kormányok fogják kezelni és gondozni, hanem azt nyomtatók. Nem tudom, milyen gazdasági kihatásai lesznek ennek a döntésnek, de tudom, hogy politikai szempontból radikális változás lesz abban, ahogy a vezetők a polgárokhoz fognak viszonyulni, ami elég gyorsan az olyan dinoszauruszok eltűnéséhez vezet majd, mint Ponta, Antonescu, vagy Orbán. Nem lesznek már pénzügyi forrásaik a populizmus táplálására.

Emilian Isaila

adevarul.ro, 2012. szeptember 12.

 

Ellenzék

adevarul.jpg

A PDL első elnökhelyettese: Romániának elő kellene írnia a szavazóknak az előzetes regisztrációt, hogy többé ne adják el a szavazataikat

Dorin Florea PDL-s első elnökhelyettes azon a véleményen van, hogy Romániának – Magyarországhoz hasonlóan – elő kellene írnia a választók előzetes regisztrációját, mert ezáltal az emberek „tudatosan fognak szavazni”.

„Amit a szomszédos országban (Magyarországon – a szerz.) láttunk, nevezetesen, hogy annak, aki szavazni akar, két évvel előtte (így! – PZS) fel kell iratkoznia a listára, számomra egyáltalán nem tűnik hülyeségnek. Amit Orbán kormányfő bevezetett. Mert nekünk is, Romániában, be kell fejeznünk. Azok Romániájával, akik eladják a szavazatukat egy sörért, egy vödörért és egy ígéretért. Egy tudatos szavazásról van szó. Tehát minden embernek, akinek van egy gyermeke, akinek van egy gondolkodása és akinek emberi módon akar élni és nem gerincesen (így! – PZS) az a véleményem, hogy komolyabban meg kellene mondania az álláspontját, éppen azért, hogy kioltson. Mert nem tudom elhinni – és ez a lopás is, ami szavazatlopás, egymillió szavazaté, 1,5-től 2 millió valamennyiig ‑, nem tudom elhinni, hogy ezeknek kell eldönteniük Románia sorsát”, jelentette ki Marosvásárhely polgármestere.

A demokrata-liberális úgy véli, hogy a szavazatok „egy sörrel, vagy egy lejjel több nyugdíjjal” történő megvásárlásával a középszerűséget bátorítják. „Arra biztatom a lakosságot, hogy nevelje magát, nem a tévéből! És ne fogadjon el semmilyen alamizsnát – egy szavatot egy sörért, vagy egy vödörért”, mondta még.

Florea megismételte, hogy amit Orbán tett, az „bölcs dolog”.

Az új magyarországi választási törvény szerint, a polgároknak regisztrálniuk kell, ha szavazni akarnak a 2014-es tavaszi választáson. A regisztrációs időszak 2012 szeptemberében kezdődik és 15 nappal a választás előtt fejeződik be.

Nem minden budapesti hivatalosság elégedett az új választási törvénnyel. Magyarország volt kormányfője, Gyurcsány Ferenc sátrat állított a magyar parlament épülete előtt és éhségsztrájkot kezdett, a választási rendszer reformjával szembeni tiltakozásul.

Răzvan Cârcu

adevarul.ro, 2012. szeptember 12., 16:38

 

Magyar szervezetek

adevarul.jpg

Frunda, Markó és Borbély újra indulnak a parlamenti választáson

A Maros megyei RMDSZ elnöke, Kelemen Attila csütörtökön, egy sajtókonferencián bejelentette, hogy a decemberi parlamenti választáson mind az öt jelenlegi parlamenti képviselő indul.

Frunda György és Markó Béla szenátorokról és Borbély László, Kerekes Károly és Kelemen Attila képviselőkről van szó. Ötük közül Borbély az egyetlen, aki választókerületet váltott, Borbély László és Kerekes Károly cseréltek.

A Mediafax szerint, ötük mellett elindul még egy képviselőházi helyért a Maros Megyei Tanács volt elnöke, Lokodi Edit Emőke – az egyik marosvásárhelyi választókerületben -, Fodor József professzor, Gogolák Csongor ügyvéd, a nagysármási polgármester, Sallai Imre és Erős Csaba megyei tanácsnok, aki igazgató a Maros megyei postánál is.

Egy szenátusi helyért indulnak még Balogh József és Csép Andrea megyei tanácsnokok.

„Ez a jelöltek teljes listája, a parlamenti választásra felkészülés kellős közepén állunk, külön stratégiánk van minden választókerületre, úgy a képviselők, mint ahogy a szenátorok esetében”, jelentette ki Kelemen Attila.

Alina Boghiceanu

adevarul.ro, 2012. szeptember 13., 15:48

Címkék: választás basescu antonescu ponta frunda

A bejegyzés trackback címe:

https://eres.blog.hu/api/trackback/id/tr284783325

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.